Object

Title: „Nie dbam, aby zimne skały...” Tajemnice Orfeusza-mędrca w „Pieśni II” z „Ksiąg wtórych” Jana Kochanowskiego

Creator:

Kwiek, Agata

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Apollonius Rhodius, The Argonautica. Ed. and transl. R. C. Seaton. Cambridge, Mass., 1912.
2. M. Bielski, Kronika, to jest historia świata na sześć wieków a cztery monarchie rozdzielona. Kraków 1564. Wyd. fotooffsetowe. Warszawa 1976.
3. G. Boccaccio, Genealogiae deorum gentilium [...]. Nach der Ausg. v. V. Romano Bari 1951. (www.oeaw.ac.at/kal/mythos/).
4. K. Cochrane, Orpheus Applied: Some Instances of His Importance in the Humanist View of Language. „The Review of English Studies” 1968, New series T. 19, nr 73.
5. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. i oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997.
6. Desiderius Erasmus Roterdamus, Encomium matrimonii. W: Opera omnia. T. 1, cz. 5. Amsterdam-Oxford 1975.
7. Diodorus of Sicily, Library. With an english transl. by C. H. Oldfather. Cambridge, Mass., 1933.
8. M. Ficino, Commentarium in ,,Convivium” Platonis, De Amore. Ed. R. Marcel. Paris 1956.
9. J. B. Friedman, Orpheus in the Middle Ages. Cambridge, Mass., 1970.
10. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego: dwie wersje. Warszawa 1981.
11. H. H. Gray, Renaissance Humanism: The Pursuit of Eloquence. „Journal of the History of Ideas” 1963, T. 24, nr 4.
12. W. K. C. Guthrie, Orpheus and the Greek Religion. London 1952.
13. Horatius Flaccus Quintus, Dzieła wszystkie. T. 1 : Ody i epody. Przekł. [z łac.], oprac. O. Jurewicz. Wrocław 1986.
14. J. James, Muzyka sfer. Przeł. M. Godyń. Kraków 1996.
15. J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 4: Pieśni. Oprac. M. R. Mayenowa, K. Wilczewska. Wrocław 1992.
16. J. Kochanowski, Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wyd. 2, zmien. BN I 163. Wrocław 1991.
17. J. Kochanowski, Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Elegie, foricoenia, liryki. Przeł. L. Staff. Wstęp Z. Kubiak. Warszawa 1986.
18. A. Krokiewicz, Studia orfickie. Warszawa 2000.
19. Kwintylian, Kształcenie mówcy. Przeł., oprac. M. Brożek. Wrocław 2005.
20. E. Newby, A Portrait of the Artist. The Legends of Orpheus and Their Use in Medieval and Renaissance Aesthetics. New York 1981.
21. Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie. U stóp boga Apollona. Księgi VII, IX i X. Przeł. z gr. J. Niemirska-Pliszczyńska, H. Podbielski. Oprac. H. Podbielski. Wrocław 2005.
22. J. Pelc, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa 2001.
23. J. Pelc, Orfeusz pisarzy renesansowych. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 53-90.
24. Platon, Uczta. Przeł. W. Witwicki. Warszawa 1984.
25. Propercjusz, Poezje wybrane. Wybór, przeł. i oprac. M. Brożek. Warszawa 1986.
26. G. Reale, Historia filozofii starożytnej. T. 1. Lublin 2000.
27. Ch. Seagal, Orpheus. The Myth of the Poet. Baltimore 1989.
28. Sielanka rzymska. Przeł., oprac. J. Sękowski. Warszawa 1985.
29. J. Sokolski, Lipa, Chiron i Labirynt: esej o „Fraszkach”. Wrocław 1988.
30. Trzy poetyki klasyczne: Arystoteles - Horacy - Pseudo-Longinos. Przeł., wstęp, objaśnienia T. Sinko. BN II 57. Lwów 1939.
31. D. P. Walker, Orpheus the Theologian and the Renaissance Platonists. „Journal of the Warburg and Courtauld Institiutes” 1953, T. 16 , nr 1/ 2.
32. J. Ziomek, Literatura odrodzenia. Warszawa 1987.
33. J. Ziomek, Niezwykłe i nie leda pióro. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J. Błoński. Kraków 1989, s. 95-107.
34. J. Ziomek, Renesans. Warszawa 1996.

Issue:

3

Start page:

19

End page:

33

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63160 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

675

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80206

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information