Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: „Nie dbam, aby zimne skały...” Tajemnice Orfeusza-mędrca w „Pieśni II” z „Ksiąg wtórych” Jana Kochanowskiego

Twórca:

Kwiek, Agata

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Apollonius Rhodius, The Argonautica. Ed. and transl. R. C. Seaton. Cambridge, Mass., 1912.
2. M. Bielski, Kronika, to jest historia świata na sześć wieków a cztery monarchie rozdzielona. Kraków 1564. Wyd. fotooffsetowe. Warszawa 1976.
3. G. Boccaccio, Genealogiae deorum gentilium [...]. Nach der Ausg. v. V. Romano Bari 1951. (www.oeaw.ac.at/kal/mythos/).
4. K. Cochrane, Orpheus Applied: Some Instances of His Importance in the Humanist View of Language. „The Review of English Studies” 1968, New series T. 19, nr 73.
5. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. i oprac. A. Borowski. Wyd. 2. Kraków 1997.
6. Desiderius Erasmus Roterdamus, Encomium matrimonii. W: Opera omnia. T. 1, cz. 5. Amsterdam-Oxford 1975.
7. Diodorus of Sicily, Library. With an english transl. by C. H. Oldfather. Cambridge, Mass., 1933.
8. M. Ficino, Commentarium in ,,Convivium” Platonis, De Amore. Ed. R. Marcel. Paris 1956.
9. J. B. Friedman, Orpheus in the Middle Ages. Cambridge, Mass., 1970.
10. Z. Głombiowska, Elegie łacińskie Jana Kochanowskiego: dwie wersje. Warszawa 1981.
11. H. H. Gray, Renaissance Humanism: The Pursuit of Eloquence. „Journal of the History of Ideas” 1963, T. 24, nr 4.
12. W. K. C. Guthrie, Orpheus and the Greek Religion. London 1952.
13. Horatius Flaccus Quintus, Dzieła wszystkie. T. 1 : Ody i epody. Przekł. [z łac.], oprac. O. Jurewicz. Wrocław 1986.
14. J. James, Muzyka sfer. Przeł. M. Godyń. Kraków 1996.
15. J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 4: Pieśni. Oprac. M. R. Mayenowa, K. Wilczewska. Wrocław 1992.
16. J. Kochanowski, Fraszki. Oprac. J. Pelc. Wyd. 2, zmien. BN I 163. Wrocław 1991.
17. J. Kochanowski, Z łacińska śpiewa Słowian Muza. Elegie, foricoenia, liryki. Przeł. L. Staff. Wstęp Z. Kubiak. Warszawa 1986.
18. A. Krokiewicz, Studia orfickie. Warszawa 2000.
19. Kwintylian, Kształcenie mówcy. Przeł., oprac. M. Brożek. Wrocław 2005.
20. E. Newby, A Portrait of the Artist. The Legends of Orpheus and Their Use in Medieval and Renaissance Aesthetics. New York 1981.
21. Pauzaniasz, Wędrówka po Helladzie. U stóp boga Apollona. Księgi VII, IX i X. Przeł. z gr. J. Niemirska-Pliszczyńska, H. Podbielski. Oprac. H. Podbielski. Wrocław 2005.
22. J. Pelc, Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa 2001.
23. J. Pelc, Orfeusz pisarzy renesansowych. „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 53-90.
24. Platon, Uczta. Przeł. W. Witwicki. Warszawa 1984.
25. Propercjusz, Poezje wybrane. Wybór, przeł. i oprac. M. Brożek. Warszawa 1986.
26. G. Reale, Historia filozofii starożytnej. T. 1. Lublin 2000.
27. Ch. Seagal, Orpheus. The Myth of the Poet. Baltimore 1989.
28. Sielanka rzymska. Przeł., oprac. J. Sękowski. Warszawa 1985.
29. J. Sokolski, Lipa, Chiron i Labirynt: esej o „Fraszkach”. Wrocław 1988.
30. Trzy poetyki klasyczne: Arystoteles - Horacy - Pseudo-Longinos. Przeł., wstęp, objaśnienia T. Sinko. BN II 57. Lwów 1939.
31. D. P. Walker, Orpheus the Theologian and the Renaissance Platonists. „Journal of the Warburg and Courtauld Institiutes” 1953, T. 16 , nr 1/ 2.
32. J. Ziomek, Literatura odrodzenia. Warszawa 1987.
33. J. Ziomek, Niezwykłe i nie leda pióro. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. J. Błoński. Kraków 1989, s. 95-107.
34. J. Ziomek, Renesans. Warszawa 1996.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

19

Strona końc.:

33

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63160 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-09-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

816

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80206

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji