RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Naprzód do przeszłości! Rekonstrukcje historyczne między historią a teraźniejszością

Creator:

Baraniecka-Olszewska, Kamila

Date issued/created:

2015 (2016)

Resource type:

Text

Subtitle:

Etnografia Polska 59 Z. 1-2 2015 (2016)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Historical reenactment can be analyzed both as a method of cognizing the past and as a contemporary phenomenon reflecting needs and attitudes of presently living people. The article shows tension between past and present which is inherently inscribed in historical reenactment. Presenting reenactors’ daily struggles with anachronisms the author agrees with the idea that reenacting the past can tell us more about the present. Moreover, she depicts relations of reenactment to the present as an important subject for anthropological interpretation and outlines directions of such analysis which can contribute to the understanding of a role of representations of history in contemporary culture

References:

Agnew Vanessa 2004, Introduction: What is reeanctment?, Criticism, vol. 46, no. 3, s. 327–339
Bogacki Michał 2010, ‘Wżywanie się’ w przeszłość – odtwórstwo historyczne a nauka, [w:] Recepcja kultury średniowiecznej w humanistyce, red. K. Obremski, J. Wenta, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 153–196
Barchunova Tatiana, Beletskaia Natalia 2004, Without fear and reproach: the Role-Playing Games community as a challenge to mainstream culture, Sibirica, vol. 4, no. 1, s. 116–129
Domańska Ewa 1999, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Wydawnictwa Poznańskie, Poznań
Frost Warwick, Laing Jennifer 2013, Commemorative events: Memory, identities, conflict, Routledge, London–New York
Gapps Stephen 2009, Mobile monuments: A view of historical reenactment and authenticity from inside the costume cupboard of history, Rethinking History, vol. 13, no. 3, s. 395–409
Gapps Stephen 2002, Performing the past: a cultural history of historical reenactments, praca doktorska, University of Technology, Sydney
Groot de Jerome 2009, Consuming history. Historians and heritage in contemporary popular culture, Routledge, USA–Canada
Handler Richard, Saxton William 1988, Dyssimulation: Reflexivity, narrative and the quest for authenticity in “Living History”, Cultural Anthropology, vol. 3, no. 3, s. 242–260
Kantor Ryszard 2011, Społeczeństwo konsumpcji zabawy. Przypadek polski, [w:] Wąż w Raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. Tadeusz Paleczny, Ryszard Kantor, WUJ, Kraków, s. 31–55
Kuczyńska Anna 2012, Odtworzyć, doświadczyć, pokazać... Rekonstrukcje historyczne na ulicach Warszawy między pamięcią monumentalną a spektaklem, [w:] Antropolog w mieście i o mieście, Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 51, red. Grażyna Karpińska, PTL, Wrocław–Łódź, s. 89–116
Kwiatkowski Piotr T. 2008, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
Magelssen Scott 2004, Living history museums and the construction of the real through performance, Theatre Survey, vol. 1, s. 61–74
Radchenko Daria 2006, Simulating the past: Reenactment and the quest for truth in Russia, Rethinking History, vol. 10, no. 1, s. 127–148
Szlendak Tomasz et al. 2012, Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze, NCK, Warszawa
Tokarska Sylwia 2013, Kobiety w polskiej rekonstrukcji historycznej. Stereotypy i role w grupie, praca licencjacka, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
Turner Rory 1989, The play of history: Civil War reenactments and their use of the past, Folklore Forum, vol. 22, no. 1–2, s. 54–61

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

59

Issue:

1-2

Start page:

87

End page:

95

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61314 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information