RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Idziemy drogą przodków” – Odwołania do przeszłości w Rodzimym Kościele Polskim

Creator:

Pawlik, Olga

Date issued/created:

2015 (2016)

Resource type:

Text

Subtitle:

Etnografia Polska 59 Z. 1-2 2015 (2016)

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article examines relation between neopagan native faith and reenactment movement at an example of the Native Polish Church members. Instead of presenting reenactment events in which they participate, it focuses on certain attitude towards the past which characterizes both the faithful and reenactors. They all feel a certain bond to the early medieval Slavic legacy and continue it, some of them combining participation in the Church with reenactment. The author interprets ethnographic data showing how the bond to the past is understood and in which aspects of life it plays a crucial role. The feeling of connection to the early medieval Slavs is, however, examined critically and the author defends thesis that sources of contemporary renewal of native religions should be seen rather in the idea of New Age movement and not in the notion of historical continuity

References:

Barcikowska Alicja 2009, Autoportret polskich (neo)pogan. Prezentacja wyników ankietowych, [w:] Neopogaństwo w Polsce, tom 2, red. A. Gajda i J. Majchrowski, Państwo i społeczeństwo, t. 9, z. 4, s. 23–44
Giddens Anthony 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa
Hall Dorota 2007, New Age w Polsce: lokalny wymiar globalnego zjawiska, Wydawnictwa akademickie i profesjonalne, Warszawa
Kopińska Marta 2011, Język jako narzędzie interpretacji rzeczywistości – językowy obraz świata, www.ehu.es/ojs/index.php/Mundo/article/download/1580/1252
Pasek Zbigniew 2008, Neopogaństwo w Polsce a duchowość New Age, [w:] Neopogaństwo w Polsce, red. A. Gajda i J. Majchrowski, Państwo i społeczeństwo, t. 8, z. 4, s. 203–212
Pełka Leonard 2008, Przeszłość i teraźniejszość. Ślady wierzeń słowiańskich w kulturze polskiej, [w:] Przeszłość i tożsamość. Społeczno-kulturowe aspekty polskiego neopogaństwa, red. P. Wiench, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 63–72
Potrzebowski Stanisław 2009, Rodzimowiercza tożsamość i jej źródła, [w:] Neopogaństwo w Polsce tom 2, red. A. Gajda i J. Majchrowski, Państwo i społeczeństwo, t. 9, z. 4, s. 93–106
Simpson Scott 2000, Native faith: Polish neo-paganism at the brink of the 21st century, Nomos, Kraków
Szczecińska-Musielak Ewa 2008, Antropologiczne i socjologiczne aspekty korzeni, [w:] Przeszłość i tożsamość. Społeczno-kulturowe aspekty polskiego neopogaństwa, red. P. Wiench, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 35–48
Thomas Nicholas 1992, The inversion of tradition, American Ethnologist, t. 19, z. 2, s. 213–232
Tomasiewicz Jarosław 1994, Stare religie nowej ery. Główne nurty współczesnego neopoganizmu, Nomos – kwartalnik religioznawczy, nr 5–6
Wilkowski Ratomir 2013, Rodzimowierca, poganin, neopoganin, Gniazdo, nr 1 (13)

Relation:

Etnografia Polska

Volume:

59

Issue:

1-2

Start page:

97

End page:

109

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61315 ; 0071-1861

Source:

IAiE PAN, call no. P 326 ; IAiE PAN, call no. P 327 ; IAiE PAN, call no. P 325 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information