Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: O kreaturach. Lekcja entomologii

Creator:

Cembrzyńska, Patrycja

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Tekst Drugie Nr 4 (2016)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. O kreaturach. Lekcja entomologii.
2. G. Agamben, Otwarte (fragmenty), przeł. P. Mościcki, „Krytyka Polityczna” lato 2008 nr 15.
3. W. Bałus, Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki, Universitas, Kraków 1996.
4. W. Benjamin, O pojęciu historii, przeł. K. Krzemieniowa, w: tegoż Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, wybór i oprac. H. Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1996.
5. W. Benjamin, Franz Kafka, przeł. J. Sikorski, w: tegoż Anioł historii, passim.
6. M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego, PIW, Warszawa 1984.
7. M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Świat Książki, Warszawa 2014.
8. Byron, Sardanapal, przeł. F. Krauze, w: tegoż Dramaty, PIW, Warszawa 1986.
9. R. Carson, Silent Spring, Houghton Miffin Company, Boston 2002.
10. S. Connor, Mucha. Historia, antropologia, kultura, przeł. B. Stanek, Universitas, Kraków 2008.
11. D. Czaja, Śledzie, ćmy i szop pracz. Zoografie Sebalda, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” R. LXVIII, 2014 nr ¾.
12. M. Douglas, Czystość i zmaza, przeł. M. Bucholc, PIW, Warszawa 2007.
13. A. Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.
14. W. Golding, Władca Much, przeł. W. Niepokólczycki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.
15. M. Janion, Wojna i forma, w: tejże Płacz generała. Eseje o wojnie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.
16. S. Keen, Faces of the Enemy. Reflections of the Hostile Imagination, Harper & Row, San Francisco 1991.
17. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, MUZA SA, Warszawa 2003.
18. P. Krupiński, Marian Pankowski i Holokaust. Perspektywa entomologiczna, w: (Inne) zwierzęta mają głos, red. D. Dąbrowska, P. Krupiński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
19. P. Krupiński, Świat metafor owadzich w „Dziennikach czasu wojny” Zofii Nałkowskiej, „Poznańskie Studia Polonistyczne – Seria Literacka” 2013 nr 21.
20. J. Leociak, Jeśli zdążę, napiszę apologię wszy. O insektach w tekstach Korczaka, „Res Publica Nowa” 2008 nr 1.
21. J. Lockwood, The Infested Mind: Why Human Fear, Loathe, and Love Insects, Oxford University Press, Oxford-New York 2013.
22. M. Mencwel, Sztuka i melancholia. O problemie pamięci w twórczości Anselma Kiefera, „Artium Quaestiones” R. XV, 2004.
23. Cz. Miłosz, Piekło owadów, „Pion” 1939 nr 14/15.
24. Cz. Miłosz, Lekcja biologii, w: tegoż Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku, Czytelnik, Warszawa 1990.
25. Z. Nałkowska, Dzienniki czasu wojny, wstęp, oprac. i przypisy H. Kirchner, Czytelnik, Warszawa 1972.
26. H.E. Nossack, Der Untergang, w: tegoż Interview mit dem Tode, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 1972.
27. M. Pankowski, Była Żydówka, nie ma Żydówki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
28. R. Przybylski, Sardanapal. Opowieść o tyranii. Na pożegnanie ohydnego stulecia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001.
29. E. Russell, War and Nature. Fighting Humans and Insects with Chemicals form World War to „Silent Spring”, Cambridge University Press, Cambridge 2001.
30. K. Rutkowski, Warburg i wąż, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” R. LXV, 2011 nr 2/3.
31. E.L. Santner, On Creaturely Life. Rilke, Benjamin, Sebald, University of Chicago Press, Chicago & London 2006.
32. W.G. Sebald, Austerlitz, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2007.
33. W.G. Sebald, Pierścienie Saturna, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.
34. W.G. Sebald, Wojna powietrzna i literatura, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2012.
35. D.L. Smith, Najbardziej niebezpieczne ze zwierząt. Natura ludzka i przyczyny wojen, przeł. A.E. Eichler, Wydawnictwo CiS, Warszawa–Stare Groszki 2011.
36. W. Sofsky, Traktat o przemocy, przeł. M. Adamski, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
37. E. Steuter, D. Wills Infestation and Eradication: Political Cartoons and Exterminationist Rhetoric in the War on Terror, „Global Media Journal – Mediterranean Edition” wiosna 2008 nr 1.
38. J. Szajna, Dno (fragment monografii), w: Świat Józefa Szajny, red. Krystyna Oleksy, Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Oświęcim 1995.
39. J. Szajna, Żyjemy w czasach bezideowej konsumpcji (rozmawia C. Polak), „Dziennik Polska–Europa–Świat” 2006 nr 167.
40. J. Zach, „Świat owadzi” Czesława Miłosza, w: Literatura – punkty widzenia – światopoglądy. Prace ofiarowane Marcie Wyce, red. D. Kozicka, M. Urbanowski, Universitas, Kraków 2008.
41. P. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, przeł. A. Cybulko, J. Kowalczewska, J. Radzicki, M. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
42. M. Żółkoś, Mikro-formy i makro-lęki. Owady jako wyzwanie dla „animal studies”, w: Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, red. A. Barcz i D. Łagodzka, IBL, Warszawa 2015.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

375

End page:

393

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61673 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2016.4.24

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jan 27, 2017

Number of object content hits:

34

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80528

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information