Object

Title: Estetyka intermedialności Stefana Themersona („St. Francis & The Wolf of Gubbio or Brother Francis’ Lamb Chops”)

Creator:

Hejmej, Andrzej

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. K. Askanas, Dom rodzinny Stefana Themersona. W: S. Themerson, Jestem czasownikiem, czyli zobaczyć świat inaczej. Rysunki F. Themerson. Płock 1993. ; 2. K. Chmielecki, Estetyka intermedialności. Kraków 2008. ; 3. P. Chynowski, Musical surrealistyczny. „Życie Warszawy” 1991, nr 142, s. 7. ; 4. J. Cieślak, Kotlety Świętego Franciszka. „Rzeczpospolita” 1991, nr 153, s. 4. ; 5. B. Croce, O przesądach w dziedzinie sztuki. W: Zarys estetyki. Przeł. S. Gniadek [i in.]. Przejrzał i wstępem opatrzył Z. Czerny. Wyd. 2. Warszawa 1962. ; 6. U. Czartoryska, O słowach i obrazach / Words and images. „Projekt” 1983, nr 1, s. 53. ; 7. A. Dziadek, Tekst wielowymiarowy – przypadek „Semantic Divertissements” Franciszki i Stefana Themersonów. „Przegląd Kulturoznawczy” 2009, nr 1. ; 8. A. Dziadek, Themerson i Schwitters. „Teksty Drugie” 2006, nr 4, s. 85-93. ; 9. U. Eco, Ironia intertekstualna i poziomy lektury. W: O literaturze. Przeł. J. Ugniewska. Warszawa 2003. ; 10. U. Eco, Poetyka dzieła otwartego. W: Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych. Przeł. J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk. Warszawa 1994. ; 11. Europejskie manifesty kina: od Matuszewskiego do Dogmy. Antologia. Wybór, wstęp i oprac. A. Gwóźdź. Warszawa 2002. ; 12. The Films of Franciszka and Stefan Themerson / Filmy Franciszki i Stefana Themersonów. DVD and booklet. London–Warsaw 2007. ; 13. R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde. Avec J.-M. Oughourlian et G. Lefort. Paris 1978. ; 14. R. Girard, Kozioł ofiarny. Przeł. M. Goszczyńska. Łódź 1987. ; 15. M. Gmys, Partytura operowa jako źródło cierpień. „Teatr” 2008, nr 9, s. ; 16. D. Higgins, Intermedia. W: Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje. Wybór, oprac. i posł. P. Rypson. Przeł. M., T. Zielińscy. Gdańsk 2000. ; 17. A. Karpowicz, Pogranicza audiowizualności. O artystycznych marginaliach Franciszki i Stefana Themersonów. W zb.: Pogranicza audiowizualności. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów. Red. A. Gwóźdź. Kraków 2010. ; 18. A. Karpowicz, Rękodzieło. Technika Stefana Themersona – „wklej”. W: Kolaż. Awangardowy gest kreacji. Themerson, Buczkowski, Białoszewski. Warszawa 2007. ; 19. E. Kraskowska, O dramatycznych i „dramatopodobnych” utworach Stefana Themersona. W zb.: Teatr i dramat polskiej emigracji 1939–1989. Red. I. Kiec, D. Ratajczakowa, J. Wachowski. Poznań 1994, s. 160–166. ; 20. E. Kraskowska, Stefana Themersona alfabet awangardy. W zb.: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska. Poznań 2007. ; 21. E. Kraskowska, Twórczość Stefana Themersona. Dwujęzyczność a literatura. Wrocław 1989. ; 22. T. Kubikowski, Semantyczna Wampuka. „Teatr” 1991, nr 10, s. ; 23. Literackie intermedia. Twórczość Franciszki i Stefana Themersonów. „Ha!art” 2007, nr 26. ; 24. L. Manovich, Awangarda jako software. Przeł. I. Kurz. „Kwartalnik Filmowy” 2001, nr 35/36, s. 330. ; 25. H. Markiewicz, Odpowiedź na ankietę. „Teksty Drugie” 2010, nr 1/2, s. 10. ; 26. T. Misiak, Estetyczne konteksty audiosfery. Poznań 2009. ; 27. J. E. Müller, Intermediality: A Plea and Some Theses for a New Approach in Media Studies. W zb.: Interart Poetics: Essays on the Interrelations of Arts and Media. Red. U.-B. Lagerroth, H. Lund, E. Hedling. Amsterdam–Atlanta 1997. ; 28. R. Nycz, O kolażu tekstowym. Zarys dziejów pojęcia. W: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993. ; 29. J. Ox, „Ursonate” Kurta Schwittersa. Obrazowanie muzyki. Przeł. J. Lubiak, P. Szymor, M. Świerkocki. Red. M. Bauer, A. Bauer. Łódź 2004. ; 30. O. Pisarenko, Uśmiech wilka. „Ruch Muzyczny” 2010, nr 13, s. 22. ; 31. A. Pruszyński, O grach intersemiotycznych Stefana Themersona. W zb.: Archiwum Themersonów w Polsce. Red. A. Dziadek, D. Rott. Katowice 2003. ; 32. J. Reichardt, O Stefanie Themersonie i Raymondzie Queneau. „Literatura na Świecie” 1997, nr 8/9, s. ; 33. J. Schröter, Intermedialität. Facetten und Probleme eines aktuellen medienwissenschaftlichen Begriffes. „Montage a/v” t. 7 (1998), nr 2, s. 129-154. ; 34. K. Schwitters, Ursonate. Wergo, 6304-2, 1993. ; 35. K. Schwitters, Ursonate. W: Das literarische Werk. T. 1: Lyrik. Red. F. Lach. Köln 1988. ; 36. L. Staff, Kwiatki Świętego Franciszka z Asyżu. Wrocław 2003. ; 37. B. Śniecikowska, Obraz – dźwięk – słowo – ruch. Intermedialność sztuki Franciszki i Stefana Themersonów. W: Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918–1939. Kraków 2005. ; 38. Świat według Themersonów. Szkice do portretu. Red. Z. Majchrowski. Gdańsk 1994. ; 39. S. Themerson, Bayamus. W: Generał Piesc i inne opowiadania. Ilustr. F. Themerson. Warszawa 1980. ; 40. S. Themerson, faktor T. Przeł. E. Kraskowska. „Twórczość” 1990, nr 11, s. ; 41. S. Themerson, St. Francis & The Wolf of Gubbio or Brother Francis’ Lamb Chops. An Opera in 2 Acts. Text and music S. Themerson. Drawings F. Themerson. Amsterdam–London 1972. ; 42. S. Themerson, Fuga. W: Wiersze wybrane: 1939–1945 (pierwodruk: S. Themerson, Dno nieba. Londyn 1943). ; 43. S. Themerson, Jestem czasownikiem, czyli zobaczyć świat inaczej. Rysunki F. Themerson. Płock 1993. ; 44. S. Themerson, Katedra przyzwoitości. Przeł. A. i P. Bikontowie. „Literatura na Świecie” 1987, nr 7, s. ; 45. S. Themerson, List do Zespołu Św. Franciszka – Teatr „Wybrzeże”. W: Święty Franciszek i Wilk z Gubbio, albo Kotlety Świętego Franciszka. [Program spektaklu. Scena Kameralna Teatru „Wybrzeże”, maj 1981], s. [12]. ; 46. S. Themerson, Możliwości radiowe. „Wiek XX” 1928, nr 23, s. 3. ; 47. S. Themerson, O potrzebie tworzenia widzeń / Du besoin de créer des visions. „f.a.” 1937, nr 2. ; 48. S. Themerson, O potrzebie tworzenia widzeń. Przeł. M. Sady. Warszawa 2008. ; 49. S. Themerson, Semantic Divertissements. Drawings F. Themerson. London 1962. ; 50. S. Themerson, Wstęp do poezji semantycznej. Przeł. A. Taborska, M. Giżycki. „Literatura na Świecie” 1987, nr 7, s. ; 51. S. Themerson, *** (inc. „Polska kaszkę warzyła”). W: Wiersze wybrane: 1939–1945. Przedm., wyb. i oprac. J. Reichardt. Katowice 2003, s. 138. ; 52. S. Žižek, M. Dolar, Druga śmierć opery. Przeł. S. Królak. Warszawa 2008.

Issue:

3

Start page:

55

End page:

76

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63655 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 20, 2017

Number of object content hits:

163

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80800

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information