Object

Title: Seksowny faszyzm jako egzemplifikacja relacji płci i władzy

Creator:

Rawski, Jakub

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek (Homo sacer III), przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008, s. 19. ; 2. J. Bator, Julia Kristeva – kobieta i „symboliczna rewolucja”, „Teksty Drugie” 2000 nr 6, s. 7-26. ; 3. K. Bojarska-Nowaczyk, „Przegięte ciotki niemile widziane” – o homofobii gejów i lesbijek, w: Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii, red. T. Basiuk, D. Ferens, T. Sikora, współ. M. Lizurej, Universitas, Kraków 2006, s. 61-72. ; 4. T. Borowski, Kamienny świat. Opowiadanie w dwudziestu obrazach, Czytelnik, Warszawa 1999. ; 5. T. Borowski, Określenia oświęcimskie, w: tegoż, Pisma w czterech tomach, red. T. Drewnowski, J. Szczęsna, S. Buryła, t. 2, Proza (1), oprac. S. Buryła, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 400. ; 6. T. Borowski, Proszę państwa do gazu, w: tegoż, Pisma w czterech tomach, red. T. Drewnowski, J. Szczęsna, S. Buryła, t. 2, Proza (1), oprac. S. Buryła, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 169. ; 7. T. Borowski, U nas, w Auschwitzu…, w: tegoż, Pisma w czterech tomach, red. T. Drewnowski, J. Szczęsna, S. Buryła, t. 2, Proza (1), oprac. S. Buryła, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004, s. 39-41. ; 8. S. Buryła, Tematy (nie)opisane, Universitas, Kraków 2013, s. 405-416. ; 9. S. Buryła, Topika Holocaustu. Wstępne rozpoznanie, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2012 nr 10, s. 151. ; 10. J. Chapoutot, Wiek dyktatur. Faszyzm i reżimy autorytarne w Europie Zachodniej (1919-1945), przeł. A. Purchla, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 187. ; 11. P. Dybel, Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie, Universitas, Kraków 2012, s. 59-61. ; 12. U. Eco, Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Znak, reprezentacja, iluzja, obraz, przeł. J. Wajs, W.A.B., Warszawa 2012, s. 75. ; 13. M. Foucault, Anti-rétro, „Cahiers du Cinéma” 1974 nr 5-17, s. 10. Cyt. za: K. Przyłuska-Urbanowicz, Pupilla. Metamorfozy figury drapieżnej dziewczynki w wyobraźni symbolicznej XX wieku, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014, s. 195-196. ; 14. M. Foucault, Historia seksualności, t. 1: Wola wiedzy, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 76. ; 15. S. Grochowiak, Trismus, w: tegoż, Prozy, oprac. J. Łukasiewicz, Atena, Warszawa 1996, s. 190-191. ; 16. S. Grochowiak, Zaproszenie do miłości, w: tegoż, Poezje wybrane, PIW, Warszawa 2001, s. 179. ; 17. K. Grünberg, Adolf Hitler. Biografia Führera, Książka i Wiedza, Warszawa 1988, s. 133-134. ; 18. K. Grünberg, SS – gwardia Hitlera, Książka i Wiedza, Warszawa 1994, s. 47. ; 19. G.W.H. Hegel, Fenomenologia ducha, t. 1, przeł. A. Landman, PWN, Warszawa 2010, s. 116-122. ; 20. F. Hellmann, Miłość i seksualność w ludzkim samorozumieniu, przeł. A. Przyłębski, „Fenomenologia” 2010 nr 8, s. 31-39. ; 21. Z. Herbert, Achilles. Pentezylea, w: tegoż Wiersze zebrane, oprac. R. Krynicki, a5, Kraków 2008, s. 628. ; 22. A. Hitler, Mein Kampf. Moja walka, [brak nazwiska tłumacza], Uzvara, Dyneburg 1998, s. 115. ; 23. E. Hyży, Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku, Universitas, Kraków 2003, s. 181. ; 24. S. Jagielski, Maskarady męskości. Pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym, Universitas, Kraków 2013, s. 379-403. ; 25. E. Janicka, Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego, Universitas, Kraków 2006, s. 220. ; 26. M. Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie, Sic!, Warszawa 2007, s. 217. ; 27. E. Jelinek, Kobieta i jej przeznaczenie. Kobiety i obozy koncentracyjne, przeł. K. Bikont, w: tejże, Moja sztuka protestu. Eseje i przemówienia, red. A. Jezierska, M. Szczepaniak, przeł. K. Bikont, M. Cieszkowski, A. Jezierska, E. Kalinowska i inni, W.A.B., Warszawa 2012, s. 312. ; 28. Z. Kałużyński, Bankiet w domu powieszonego, BGW, Warszawa 1993, s. 67-69. ; 29. I. Karpowicz, Sońka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, s. 30. ; 30. J. Karski, Tajne państwo. Opowieść o polskim podziemiu, oprac. W. Piasecki, Rosner & Wspólnicy, Warszawa 2004, s. 137. ; 31. B. Karwowska, Ciało. Seksualność. Obozy zagłady, Universitas, Kraków 2009, s. 160-161. ; 32. E. Klee, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, przeł. E. Kalinowska-Styczeń, Universitas, Kraków 2011, s. 440. ; 33. L. Kołakowski, Casus Eichmanna, „Gazeta Wyborcza” 2014 nr 166, s. 27. ; 34. J. Kosiński, Malowany ptak, przeł. T. Mirkowicz, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 144-145. ; 35. R. Koziołek, Esesman, mój bliźni, „Książki” 2014 nr 2, s. 11. ; 36. H. Krall, Hipnoza, a5, Kraków 2002, s. 26. ; 37. J. Kristeva, La révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin du XIXe siècle: Lautréamont et Mallarmé, Éditions du Seuil, Paris 1974. ; 38. J. Kristeva, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007. ; 39. W. Kunicki, Wprowadzenie, w: Rewolucja Konserwatywna w Niemczech 1918-1933, oprac. W. Kunicki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1999, s. 74-75. Cyt. za: E. Janicka, Sztuka czy naród? Monografia pisarska Andrzeja Trzebińskiego, Universitas, Kraków 2006, s. 220. ; 40. A. Kuśniewicz, Eroica, KAW, Warszawa 1988. ; 41. B. Kwieciński, Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady, Universitas, Kraków 2012, s. 305. ; 42. J. Littell, Łaskawe, przeł. M. Kamińska-Maurugeon, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008. ; 43. J. Łotman, Z. Minc, Literatura i mitologia, w: Sztuka w świecie znaków, przeł. B. Żyłko, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2002, s. 81. ; 44. C. Magris, Ciocia Leni, przeł. J. Ugniewska, „Zeszyty Literackie” 2010 nr 4, s. 71. ; 45. S. Maiwald, G. Mischler, Seksualność w cieniu swastyki. Świat intymny człowieka w polityce Trzeciej Rzeszy, przeł. R. Wojnakowski, Trio, Warszawa 2003, s. 78. ; 46. P. Marecki, Nam wieczna w polszczyźnie rozróba! Marian Pankowski mówi, Korporacja Ha!art, Kraków 2011, s. 115, 118. ; 47. J. Mogutin, Сексуальность фашизма, http://mitin.com/people/mogutin/fashism.shtml (17.08.2014). Cyt. za: G. Ojcewicz, Skazani na trwanie. Odmieńcy XX wieku w esejach Jarosława Mogutina, Portret, Olsztyn 2007, s. 225. ; 48. F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, przeł. S. Wyrzykowski, nakład Jakóba Mortkowicza, Warszawa–Kraków 1912, s. 109. ; 49. M. Nyiszli, Byłem asystentem doktora Mengele. Wspomnienia lekarza z Oświęcimia, przeł. T. Olszański, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2000. ; 50. G. Ojcewicz, Skazani na trwanie. Odmieńcy XX wieku w esejach Jarosława Mogutina, Portret, Olsztyn 2007, s. 221. ; 51. L. Ostałowska, Farby wodne, Czarne, Wołowiec 2011, s. 72. ; 52. J. Ostrowska, Wielkie przemilczenie. Prostytucja w obozach koncentracyjnych, „Krytyka Polityczna” 2007 nr 14, s. 176-192. ; 53. Pamiętaj o mnie, by to się nigdy nie powtórzyło, https://www.facebook.com/pages/Pamiętaj-o-mnie-by-to-się-nigdy-nie-powtórzyło/315851678467500, (11.07.2014). ; 54. M. Pankowski, Moja SS Rottenführer Johanna, „Fraza” 1997 nr 4, s. 25-35. ; 55. M. Pankowski, Teatrowanie nad świętym barszczem. Wybór utworów dramatycznych, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1995. ; 56. M. Pankowski, Z Auszwicu do Belsen. Przygody, Czytelnik, Warszawa 2000. ; 57. M. Porada-Labuda, Chamlety przyznane, nieodebrane, http://www.uni.wroc.pl/wiadomo%C5%9Bci/konkursy/chamlety-przyznane-nieodebrane (02.12.2012). ; 58. G.L. Posner, J. Ware, Mengele. Polowanie na anioła śmierci, przeł. P. Nowakowski, Universitas, Kraków 2014, s. 20. ; 59. K. Przyłuska-Urbanowicz, Pupilla. Metamorfozy figury drapieżnej dziewczynki w wyobraźni symbolicznej XX wieku, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014, s. 185-226. ; 60. L. Puenzo, Anioł Śmierci, przeł. B. Krysztofiak, Replika, Zakrzewo 2014. ; 61. L. Róg, Faszyzm łagodzą seksizmem, „Gazeta Wyborcza Wrocław” 24.11.2012, s. 2, dodatek do „Gazety Wyborczej” 2012 nr 275. ; 62. N. Sachs, Aby prześladowani nie stali się prześladowcami, w: tejże, Rozżarzone zagadki. Wiersze wybrane, przeł. R. Krynicki, a5, Kraków 2006, s. 27. ; 63. A. Sobański, Cywil w Berlinie, wstęp T. Szarota, Sic!, Warszawa 2006. ; 64. S. Sontag, Fascynujący faszyzm, przeł. S. Magala, „Pismo Literacko-Artystyczne” 1984 nr 4, s. 145. ; 65. S. Sontag, Wyobraźnia pornograficzna, przeł. I. Sieradzki, „Teksty” 1974 nr 2, s. 49. ; 66. J. Stöcker-Sobelman, Kobiety Holokaustu. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Kazus KL Auschwitz-Birkenau, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2012, s. 50-51. ; 67. K. Szczuka, Łowca niedźwiedzi, „Krytyka Polityczna” 2010 nr 22, s. 125. ; 68. M. Świejkowski, Jacy piękni ci naziści!, http://www.kampaniespoleczne.pl/kontrowersje,4110,jacy_piekni_ci_nazisci (02.12.2012). ; 69. The Hidden Holocaust? Gay and Lesbian Persecution in Germany 1933-45, ed. G. Grau, C. Schoppmann, transl. P. Camiller, Routledge, Chicago 1995. ; 70. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 328. ; 71. U. Völklein, Josef Mengele. Doktor z Auschwitz, przeł. A. Kuć, U. Poprawska, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011, s. 9. ; 72. P. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, przeł. A. Cybulko, J. Kowalczewska, J. Radzicki, M. Zieliński, red. M. Materska, PWN, Warszawa 2010. ; 73. „Żaby bym nie ukrzyżował”. Z Piotrem Uklańskim rozmawia Piotr Pacewicz, „Wysokie Obcasy” 2013 nr 7, s. 46. ; 74. S. Žižek, Przekleństwo fantazji, przeł. A. Chmielewski, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2001, s. 39. ; 75. S. Žižek, Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa, przeł. A. Górny, Muza SA, Warszawa 2010, s. 174-175. ; 76. S. Žižek, Rewolucja u bram. Pisma Lenina z roku 1917, przeł. J. Kutyła, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Kraków 2007, s. 440.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

234

End page:

255

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62430 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Apr 20, 2017

Number of object content hits:

971

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80879

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information