Object

Title: O residuach struktur mitycznych w "Niecierpliwych" Nałkowskiej

Creator:

Borkowska, Grażyna

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2015)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. G. Borkowska, Antropologia ciała w zapiskach dziennikowych i publicystyce Zofii Nałkowskiej, w: Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Myśl, praktyka, reprezentacja, pod red. A. Wieczorkiewicz i J. Bator. Warszawa 2007.
2. E. Cassirer, Language and Myth. Trans. by S. K. Langer. New York, London 1946, s.3 (pierwodruk Sprache und Mythos ukazał się w roku 1925).
3. M. Dąbrowska, <Dom kobiet> Zofii Nałkowskiej, w: tejże, Pisma rozproszone. Pierwsze wydanie książkowe pod redakcją i z przypisami E. Korzeniewskiej. Kraków 1964, t. II.
4. J. Derrida L'Animal que donc je suis (à suivre). Korzystałam z anglojęzycznego przekładu D. Willsa The Animal That Terefore I Am (More to Follow), opublikowanego w „Critical Inquiry” Winter 2002, vol. 28, no 2
5. Fitas, Zamiast eposu. Rzecz o <Dziennikach> Zofii Nałkowskiej. Lublin: KUL. 2011.
6. N. Frye, Mit, fikcja i przemieszczenie. Przeł. E. Muskat-Tabakowska. „Pamiętnik Literacki” 1969, z.2.
7. M. Głowiński, Trzy poetyki <Niecierpliwych>, w: tegoż, Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej. Warszawa 1968.
8. G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha. Przełożył Ś.F. Nowicki. Warszawa 2010
9. G.W.F. Hegel, Wykłady o estetyce. T. II. Przełożyli J. Grabowski i A.Landman. Objaśnieniami opatrzył A. Landman. Warszawa 1966,
10. H.Kirchner, Nałkowska albo życie pisane. Warszawa 2011, rozdział XX: Rodzina człowiecza.
11. P. Lubbock, The Craft of Fiction. Preface by M. Schorer. New York 1957 (pierwodruk 1926).
12. M. Marszałek, <Życie i papier>. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej: <Dzienniki> 1899-1954. Wstęp G. Ritz. Kraków 2004
13. Z. Nałkowska, Charaktery dawne i ostatnie. Warszawa 1948.
14. Z. Nałkowska, Niecierpliwi. Wstęp i opracowanie K. Jakowska. Biblioteka Polska, pod red. naukową J. Błońskiego. Kraków 2001
15. Z. Nałkowska, Dzienniki. Opracowanie, wstęp i komentarz H. Kirchner. T.VI 1945-1954. Część I (1945-1948). Warszawa 2000.
16. B. Owczarek, Postać. Zdarzenie. Mowa, w: Postać literacka – teoria i historia, pod red. E. Kasperskiego i B. Pawłowskiej-Jądrzyk. Warszawa 1998,
17. W. Pietrzak, <Niecierpliwi> Nałkowskiej. „Prosto z Mostu” 1939, nr 20
18. L. Pomirowski, <Niecierpliwi>. Powieść Zofii Nałkowskiej. „Gazeta Polska” 1939, nr 57,
19. B. Schulz, Zofia Nałkowska na tle swej nowej powieści, „Skamander” 1939, z. 108/110
20. W.N. Toporov, Mif, rituał, simboł, obraz. Issledowanja w obłasti mifopoeticzekogo. Izbrannoje. Moskwa. 1995
21. N. Żmichowska, Kasia i Marynka. Z papierów pozostałych po Gabryelli. Warszawa 1879.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

31

End page:

46

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65012 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 16, 2018

Number of object content hits:

120

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81081

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information