Object

Title: Z historii zapomnianego dziedzictwa literackiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rec.: Paweł Bukowiec, Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej. Rzecz z pogranicza polonistyki. Kraków (2008)

Creator:

Szulska, Inesa

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2012)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Baltrušaitytė, Jono iš Svisločės (1823) žemaičių kalba ir vertėjo tapatybės problema. „Archivum Lithuanicum” 1999, nr 1.
2. R. Bončkutė, Emerikas Stanevičius. Hasło w: Lietuvių literatūros enciklopedija. Red. V. Kubilius, V. Rakauskas, V. Vanagas. Vilnius 2001.
3. P. Bukowiec, Antanas Strazdas. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 44: Stoiński Ksawery – Strzelecki Ryszard. Red. nacz. A. Romanowski. Warszawa–Kraków 2006–2007, s. 293-295.
4. P. Bukowiec, Najwcześniejsze literackie świadectwa narodowości litewskiej. „Terminus” 2006, z. 2, s. 43-61.
5. P. Bukowiec, Szymon Staniewicz. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 41: Sowiński Jan – Stanisław August Poniatowski. Red. nacz. H. Markiewicz. Warszawa–Kraków 2002, s. 560-561.
6. P. Bukowiec, „Trzeźwość była i będzie wyjątkiem na świecie”. Pisma pijackie Sylwestra Teofila Walenowicza (Silvestrasa Teofilisa Valiūnasa). W zb.: Wilno literackie na styku kultur. Red. T. Bujnicki, K. Zajas. Kraków 2007, s. 35-48.
7. Jonas Iszmisłoczius kromininkas, pirmu kartu isz lenkiszkos in lietuwiszką kałbą perstatitas per Juozupą Rupejką, kanauniką Płocka, kleboną Szaduwos, źenkliniką s. Onos, o dabar isz naujo perwejzdetas ir spaustuwen paduotas per Jurą Warneli. Wilniuja 1860.
8. Kresy – dekonstrukcja. Red.K. Trybuś. J. Kałążny. R. Okulicz-Kozaryn. Poznań 2007.
9. W. J. Podgórski, Biruta, Valiunas i... „Boże, coś Polskę”. W: Litwa – Polska XIX i XX wieku. Inspiracje literackie, kulturalne, oświatowe. Wybór esejów. Warszawa 1994, s. 9-33.
10. W. J. Podgórski, Kraszewskiego cicha rywalizacja z Mickiewiczem. W: Litwa – Polska XIX i XX wieku. Inspiracje literackie, kulturalne, oświatowe. Wybór esejów. Warszawa 1994, s. 66-84.
11. A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864–1904. Kraków 2003.
12. M. Stolzman, Nigdy od ciebie miasto... Dzieje kultury wileńskiej lat międzypowstaniowych (1832–1863). Olsztyn 1987.

Issue:

3

Start page:

218

End page:

224

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63776 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 28, 2017

Number of object content hits:

187

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81737

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information