Object

Title: „Pióro na mustrze”. „Nowiny Literackie” w dokumentach cenzury

Creator:

Woźniak-Łabieniec, Marzena

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. T. Agapkina, Rosyjskie kontakty Jarosława Iwaszkiewicza w latach 1945–1959. (Na podstawie materiałów z archiwów). Przeł. R. Papieski. „Strony” 2011, nr 2, s. 84-98.
2. L. Bartelski, Nad rocznikami „Nowin Literackich”, „Twórczość” 2000, nr 2, s. 47-73.
3. Z. Bieńkowski, Cudzoziemiec. „Odrodzenie” 1947, nr 25, s. 2-3.
4. J. Borejsza, Dubeltowe dusze? „Odrodzenie” 1948, nr 10, s. 5.
5. K. Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958. Białystok 2009.
6. M. Ciećwierz, Polityka prasowa. 1944–1948. Warszawa 1989.
7. [E. Csató] Rondo, Szkic niepokojącego felietonu. „Nowiny Literackie” 1948, nr 18, s. 4.
8. E. Csató, Walka z dubeltowymi cieniami. „Nowiny Literackie” 1948, nr 13/14, s. 13.
9. E. Csató, Zamiast „Kroniki tygodniowej”. „Nowiny Literackie” 1947, nr 36, s. 8.
10. M. Dąbrowska, Conradowskie pojęcie wierności. „Warszawa” 1946, nr 1, s. 2-4.
11. Eleuter [J. Iwaszkiewicz], List od Aspazji. „Nowiny Literackie” 1948, nr 11, s. 7.
12. Eleuter [J. Iwaszkiewicz], O Sartrze. W: Listy do Felicji. Posł. K. Koźniewski. Warszawa 1979, s. 14-17.
13. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981. London 1989.
14. Główny Urząd Kontroli Prasy 1945–1949. Oprac. D. Nałęcz. Warszawa 1994.
15. H. Gosk, W kręgu „Kuźnicy”. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945–1948. Warszawa 1985.
16. J. Gosłowska („Kropka”), Okruchy wspomnień okupacyjnych. W zb.: Ostatni romantyk sceny polskiej. Wspomnienia o Leonie Schillerze. Wybór, oprac. J. Timoszewicz. Kraków 1990, s. 315-320.
17. Z. Kałużyński, „Epoka egzystencjalistyczna”. „Kuźnica” 1948, nr 33, s. 2-5.
18. J. Kierst, Dwie postawy. „Tygodnik Warszawski” 1947, nr 49, s. 1-2.
19. J. Kott, O laickim tragizmie. „Twórczość” 1945, nr 2, s. 137-160.
20. K. Koźniewski, Spór o metodę. W: Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944–1950.Warszawa 1977, s. 207-254.
21. E. Krasucki, Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza, biografia polityczna. Warszawa 2009.
22. Król Jan Aleksander. Hasło w: Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego. Makieta. Oprac. J. Dancygier [i in.]. Warszawa 1989.
23. K. Meyer, Dymitr Szostakowicz i jego czasy. Warszawa 1999.
24. Cz. Miłosz, Notatnik. „Nowiny Literackie” 1948, nr 15, s. 1-2.
25. Z. Nałkowska, Dzienniki. Oprac., wstęp, komentarz H. Kirchner. T. 6, cz. 1: 1945–1948. Warszawa 2000.
26. Z. Nałkowska, Zwierzenia. „Nowiny Literackie” 1947, nr 1, s. 1.
27. W. Natanson, Czy literat musi być chudy? „Nowiny Literackie” 1947, nr 9, s. 6.
28. S. Podhorska-Okołów, Walka o ideę i autorytet. Na marginesie Walnego Zjazdu Literatów Polskich. „Nowiny Literackie” 1947, nr 39, s. 6.
29. rw., Przegląd prasy. „Warszawa” 1948, nr 2, s. 8.
30. A. Sandauer, Byłem... Warszawa 1991.
31. A. Sandauer, Problemy francuskie. „Kuźnica” 1948, nr 36, s. 10.
32. A. Stawar, Teatr „Placówka” – Burza. „Odrodzenie” 1948, nr 8, s. 5.
33. T. Syga, Szekspir: „Burza”. „Gazeta Ludowa” 1947, nr 204.
34. J. Timoszewicz, Schiller Leon. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 35, z. 3. Warszawa–Kraków 1994, s. 467-475.
35. D. Tubielewicz Mattsson, Antecedencje socrealizmu: 1945–1948. W: Polska socrealistyczna krytyka literacka jako narzędzie władzy. Uppsala 1997, s. 37-82.
36. M. Woźniak-Łabieniec, Obecny nieobecny. Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury. Łódź 2012.
37. M. Woźniak-Łabieniec, Życie pośmiertne „Wiadomości Literackich”. Wokół „Wiadomości” londyńskich Grydzewskiego i „Nowin Literackich” Iwaszkiewicza w świetle dokumentów cenzury. W zb.: „Lancetem, a nie maczugą”. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945–1965. Red. K. Budrowska, M. Woźniak-Łabieniec. Warszawa 2012, s. 42-56.
38. J. Żuławski, Trzeci sezon teatralny w Łodzi. „Kuźnica” 1947, nr 46, s. 2-3.

Issue:

1

Start page:

187

End page:

206

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64069 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 19, 2017

Number of object content hits:

211

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81883

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information