Obiekt

Tytuł: Jan Józef Lipski w Instytucie Badań Literackich. Wczesne lata (1950–1961)

Twórca:

Garbal, Łukasz

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2014)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Czachowska, Czesław Miłosz a bibliografia polska. Relacja o dziejach hasła w „Słowniku współczesnych pisarzy polskich”. W zb.: Czesław Miłosz. Bibliografia druków zwartych. Oprac. A. Kosińska, przy współpr. J. Błacha, K. Kasperka. Kraków–Warszawa 2009, s. 445-507.
2. A. Dobosz, Inna próba bilansu. „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 33, s. 24.
3. A. Dobosz, Nadal o przeszłości PIW-u. „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 41, s. 16.
4. Ł. Garbal, Obudzenie loży „Kopernik” w 1961 r. w Warszawie w świetle nowych dokumentów. „Przegląd Historyczny” 2014, t. 105, z. 2, s. 197-233.
5. E. Gibbon, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego. T. 1–2. Przeł. S. Kryński, Z. Kierszys. Wstęp T. Zawadzki. Warszawa 1960.
6. M. Głowiński, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna. Kraków 2010.
7. M. Głowiński, O Janie Józefie Lipskim (1926–1991). W: Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice. Kraków 2011, s. 401-416.
8. M . Grochowska, Jan Józef, ambasador marzeń. „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 210, z 8 IX.
9. J. Kasprowicz, O bohaterskim koniu i walącym się domie. Wstęp J. J. Lipski. Warszawa 1960.
10. E. Krężołek, „Nareszcie wydało się całkowicie, że to jest Żyd...” Waldemar Babinicz w Marcu 1968 roku. „Dedal. Świętokrzyski magazyn kulturalno-artystyczny” 2008, nr 1.
11. J. J. Lipski, Dzienniki 1954–1957. Przedm. A. Friszke. Oprac. Ł. Garbal. Warszawa 2010.
12. J. J. Lipski, Kim był pan Bernard? „Po Prostu” 1956, nr 22, z 27 V, s. 4.
13. [J. J. Lipski], Nowatorska metodologia. Przyczynek dokumentalny do dyskusji o Instytucie Badań Literackich. „Po Prostu” 1957, nr 19, z 12 V, s. 7.
14. J. J. Lipski, Traktaty poetyckie anaksymanderczyka. „Współczesność” 1960, nr 4, s. 9.
15. J. J. Lipski, Słowa i myśli. T. 1. Wprowadzenie M. Głowiński. Wybór, oprac. Ł. Garbal. Warszawa 2009.
16. J. J. Lipski, Szkice o poezji. Paryż 1987.
17. J. J. Lipski, Tunika Nessosa. Szkice o literaturze i o nacjonalizmie. Warszawa 1991.
18. J. J. Lipski, Warszawscy „pustelnicy” i „bywalscy”. T. 1-2. Warszawa 1973.
19. J. J. Lipski, Z rozważań o tzw. polityce kulturalnej. „Po Prostu” 1957, nr 17, z 28 IV, s. 5;7.
20. „Poprostu” – „Karta”. 1935–1936. Oprac., wstęp B. Winklowa. Wrocław 1953.
21. L. Tyrmand, Sprawa Piaseckiego. „Świat” 1956, nr 47 z 18 XI, s. 4-5.
22. K. Wyka, Krzysztof Baczyński. 1921–1944. Kraków 1961.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

207

Strona końc.:

223

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64067 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-12-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

227

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81884

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji