Object

Title: Jan Józef Lipski w Instytucie Badań Literackich. Część 2: Fragmenty biografii zawodowej (1961–1976)

Creator:

Garbal, Łukasz

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. D. Birnbaum, Rec.: Expressionism as an International Literary Phenomenon. 21 Essays and a Bibliography. Ed. U. Weisstein. Paris–Budapest 1973. „Comparative Literature Studies” 1975, nr 4 (December). ; 2. H. M. Block, On International Literary Literary Expressionism. „Neohelicon” 1975, nr 3/4. ; 3. B. Chmielowski, Nowe Ateny, albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna [...]. Wybór, oprac. M. Lipska, J. J. Lipski. Przedm. J. J. Lipski. Projekt graf., ilustr. Sz. Kobyliński. Przeł. W. Zaryczny. Kraków 1966. ; 4. Ł. Garbal, Druga (pierwsza) dusza Jana Józefa. Lipski jako literaturoznawca (krytyk literatury). W zb.: Jan Józef Lipski z perspektywy XXI wieku. Konferencja naukowa [...]. Red. K. Rokicki. Warszawa 2012. ; 5. Ł. Garbal, Jan Józef Lipski w Instytucie Badań Literackich. Wczesne lata (1950–1961). „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 1, s. 207-223. ; 6. M. Głowiński, Jan Józef Lipski – krytyk i znawca poezji. W: Lipski, Słowa i myśli, t. 1: Szkice o poezji. Wprowadz. M. Głowiński. Wybór, oprac. edytorskie i noty Ł. Garbal. Warszawa 2009, s. 401-416. ; 7. M. Głowiński, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna. Kraków 2010. ; 8. M. Głowiński, O Janie Józefie Lipskim (1926–1991). W: Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice. Kraków 2011. ; 9. M. Głowiński, Mowa nad grobem Stefana Treugutta (12 lipca 1991). „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1991/1992, s. 165-166. ; 10. J. Kasprowicz, Pisma zebrane. Wydanie krytyczne. Red. J. J. Lipski, R. Loth. T. 1–6. Kraków 1973–2002. ; 11. J. Kasprowicz, Siądź na kamieniu. W zb.: Młoda Polska. Wybór poezyj. Oprac. T. Żeleński (Boy). Wyd. 2. BN I 125. Wrocław 1947, s. 117-118. ; 12. J. Kasprowicz, Wybór poezji. Oprac., wstęp, nota edytorska J. J. Lipski. Wyd. 2, zmien. BN I 120. Wrocław 1973. ; 13. J. J. Lipski, Biografia a interpretacja. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 1: Młoda Polska. Red. J. Kwiatkowski, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 180-205. ; 14. J. J. Lipski, II Konferencja teoretycznoliteracka pomocniczych pracowników naukowych polonistyki. „Biuletyn Polonistyczny” 1963, z. 17, s. 90-92. ; 15. J. J. Lipski, Ekspresjonizm polski i niemiecki. „Dialog” 1975, nr 10, s. 106-111. ; 16. J. J. Lipski, Ekspresjonizm polski i niemiecki. W zb.: Porównania. Studia o kulturze modernizmu. Red. R. Zimand. Warszawa 1983, s. 32-41. ; 17. J. J. Lipski, Expressionism in Poland. W zb.: Expressionism as an International Literary Phenomenon. 21 Essays and a Bibliography. Ed. U. Weisstein. Paris–Budapest 1973. ; 18. J. J. Lipski, Jan Kasprowicz – człowiek i pisarz prawicy? Streszczenie odczytu wygłoszonego dnia 16 grudnia 1971 r.). „Biuletynie Polonistycznym” 1972, z. 43, s. 45-46. ; 19. J. J. Lipski, Jan Kasprowicz – człowiek i pisarz prawicy? W. zb.: O współczesnej kulturze literackiej. T . 2. Wrocław 1973, s. 85-110. ; 20. J. J. Lipski, Kasprowicz Jan. Hasło w: Wielka encyklopedia powszechna PWN. Red. B. Suchodolski. T. 5: In–Kons. Warszawa 1965, s. 505-506. ; 21. [J. J. Lipski], Konar Alfred Aleksander. Hasło w: Wielka encyklopedia powszechna PWN. Red. B. Suchodolski. T. 5: In–Kons. Warszawa 1965, s. 785. ; 22. J. J. Lipski, „Kroniki” Bolesława Prusa w opracowaniu Zygmunta Szweykowskiego. „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 3, s. 364-372. ; 23. J. J. Lipski, Rec.: M. Głowiński, Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka. Warszawa 1962. „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 4, s. 598-610. ; 24. J. J. Lipski, Miernowski Jan Józef. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 20. Kraków 1975, s. 809-810. ; 25. J. J. Lipski, Mit rodzimości kultury (na przykładzie recepcji Kasprowicza). W zb.: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Materiały z sesji [...]. Red. Z. Mitosek. Warszawa 1973, s. 305-322. ; 26. J. J. Lipski, Okazjonalny charakter języka liryki. „Biuletyn Polonistyczny” 1988, z. 1/2. ; 27. J. J. Lipski, Pozycja „Hymnów” Kasprowicza na tle kierunków literackich okresu. „Pamiętnik Literacki” 1966, z. 4, s. 411-438. ; 28. J. J. Lipski, Pozycja „Hymnów” Kasprowicza na tle kierunków literackich okresu. W: Młoda Polska. Wybór tekstów do ćwiczeń z historii literatury. Przygot., wybór J. Paszek. Katowice 1977, s. 105-111. ; 29. J. J. Lipski, Pozycja „Hymnów” Kasprowicza na tle kierunków literackich okresu. Streszczenie. „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN” 1964, z. 2. ; 30. J. J. Lipski, Sympozjum Koła Polonistycznego Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. „Biuletyn Polonistyczny” 1963, z. 17, s. 92-93. ; 31. J. J. Lipski, Tunika Nessosa. Szkice o literaturze i nacjonalizmie. Warszawa 1992. ; 32. J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878–1891. T. 1. Warszawa 1967. ; 33. J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891–1906. T. 2. Warszawa 1975. ; 34. J. J. Lipski, Umysł drapieżny. „Po Prostu” 1956, nr 27, s. 6. ; 35. J. J. Lipski, Umysł drapieżny. W: Słowa i myśli. T. 2: Szkice rozproszone. Wybór, oprac. Ł. Garbal. Warszawa 2009, s. 214-217. ; 36. J. J. Lipski, Warszawscy "pustelnicy" i "bywalscy". T. 1, Felietoniści i kronikarze 1818-1899. Warszawa 1973. ; 37. J. J. Lipski, Warszawscy "pustelnicy" i "bywalscy". T. 2, Felietoniści i kronikarze 1900-1939. Warszawa 1973. ; 38. J. J. Lipski, Wczesny naturalizm niemiecki w ujęciu teoretyków kierunku. „Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN” 1966, nr 2, s. 48-50. ; 39. J. J. Lipski, J. Wojnowski, Ekspresjonizm. Literatura. Hasło w: Wielka encyklopedia powszechna PWN. Red. B. Suchodolski. T. 3: Dep–Franc. Warszawa 1963, s. 343-345. ; 40. R. Loth, Wspomnienie o historyku literatury. W zb.: Jan Józef. Spotkania i spojrzenia. Książka o Janie Józefie Lipskim. Red. A. Brodzka [i in.]. Warszawa 1996. ; 41. Mała encyklopedia powszechna PWN. Red. B. Suchodolski [i in.]. Warszawa 1959. ; 42. T. P. Rutkowski, Adam Bromberg i „encyklopedyści”. Kartka z dziejów inteligencji w PRL. Warszawa 2010.

Issue:

4

Start page:

183

End page:

215

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64639 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 22, 2018

Number of object content hits:

130

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83163

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information