Object

Title: Mickiewicz i Lelewel – nowe spojrzenie, czyli o próbie zbliżenia literatury i historiografii. Rec.: Danuta Zawadzka, Lelewel i Mickiewicz. Paralela. Białystok 2013

Creator:

Fiećko, Jerzy

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Przeł. A. Kryczyńska-Pham. Wstęp, red. nauk. R. Traba. Warszawa 2008. ; 2. J. Bardach, Wieloszczeblowa świadomość narodowa. W zb.: Krajowość – tradycje zgody narodów w dobie nacjonalizmu. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu (11–12 maja 1998). Red., wstęp J. Jurkiewicz. Poznań 1999, s. 11-34. ; 3. S. Chwin, Wstęp. W: A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod. Oprac. S. Chwin. Wyd. 3, zmien. BN I 72. Wrocław 1991, s. III-CLVII. ; 4. K. Górski, Mickiewicz – Lelewel. Toruń 1986. ; 5. M. Janion, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa 1990. ; 6. R. Kosellecka, Semantyka historyczna. Wyb., oprac. H. Orłowski. Przeł. W. Kunicki. Poznań 2001. ; 7. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 10: Literatura słowiańska. Przeł. L. Płoszewski. Warszawa 1998. ; 8. S. Pigoń, Historiozofia młodego Mickiewicza na tle literatury wieku oświecenia. W: Z epoki Mickiewicza. Studia i szkice. Lwów 1922, s. 65-94. ; 9. R. Pilat, Wiersz A. Mickiewicza do J. Lelewela. „Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1887, s. 79-94. ; 10. R. Przybylski, Wstęp. W: A. Malczewski, Maria. Powieść ukraińska. Oprac. R. Przybylski. Wyd. 5. Warszawa 1976. ; 11. A. Witkowska, Historiozoficzna lekcja romantyka. O wierszu „Do Joachima Lelewela”. „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 3, s. 23-49. ; 12. K. Wyka, Pokolenia literackie. Przedm. H. Markiewicz. Kraków 1977. ; 13. D. Zawadzka, Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach. Warszawa 2000.

Issue:

4

Start page:

217

End page:

223

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64638 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 22, 2018

Number of object content hits:

139

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83164

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information