Object

Title: Przestrzeń historii, przestrzeń tekstu – paralele Lelewela i Mickiewicza

Creator:

Zawadzka, Danuta

Date issued/created:

2014

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2014)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Adamus, Monarchizm i republikanizm w syntezie dziejów Polski. Łódź 1961.
2. P. Cazin, Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735–1801. Przeł. M. Mroziński. Posłowie oprac. i bibliografię uzup. Z. Goliński. Olsztyn 1986.
3. S. Fiszman, Komparatystyka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, s. 95–125.
4. K. Górski, Mickiewicz – Lelewel. Toruń 1986.
5. M. Janion, Czas formy otwartej. Warszawa 1984.
6. M. Janion, Tragizm „Konrada Wallenroda”. W: Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa 1969, s. 9-48.
7. M. Janion, M. Żmigrodzka, Odyseja wychowania. Goetheańska wizja człowieka w „Latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra”. Kraków 1998.
8. H. R. Jauss, Tradycja literacka a dzisiejsza świadomość nowoczesności. W: Historia literatury jako prowokacja. Przeł. M. Łukasiewicz. Posł. K. Bartoszyński. Warszawa 1999, s. 9-49.
9. V. Julkowska, Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy. Poznań 2010.
10. R. Koselleck, Semantyka historyczna. Wybrał, oprac. H. Orłowski. Przeł. W. Kunicki. Poznań 2001.
11. W. Kubacki, Twórczość Feliksa Bernatowicza. Wrocław 1964.
12. J. Lelewel, Dzieje starożytne. Wilno 1818.
13. J. Lelewel, Dzieła. T. 2: Pisma metodologiczne. Oprac. N. Assorodobraj. Cz. 1-2. Warszawa 1964.
14. J. Lelewel, Dziesięć upłynionych wieków dawnej Polski, czyli chronologia do obrazu dziejów polskich. Warszawa 1829.
15. J. Lelewel, Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku. Wyd. nowe. Przygot. J. Kieniewicz. Warszawa 2006.
16. J. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej. T. 18, cz. 2. Poznań 1865.
17. J. Lelewel, Uprzednia myśl, czyli słowa do poszukiwań wstępne. W: Polska, dzieje i rzeczy jej. T. 3. Poznań 1855, s. 1-47.
18. J. Lelewel, Wykład dziejów powszechnych. W: Dzieła, t. 3: Wykłady kursowe z historii powszechnej w Uniwersytecie Wileńskim 1822–1824. Oprac. M. H. Serejski. Warszawa 1959, s. 97-674.
19. J. Ławski, Mickiewicz – mit – historia. Studia. Białystok 2010.
20. M. Piwińska, Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich. W: A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. Wybór. Przeł., koment. L. Płoszewski. Wybór, wstęp, oprac. M. Piwińska. T. 1. Kraków 1997, s. 5-71.
21. M. Ptaszyński, Polityka i historia. „Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku” Joachima Lelewela. „Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 1, s. 23-42.
22. K. Rosner, Narracja, tożsamość, czas. Kraków 2003.
23. M. H. Serejski, Paralela Hiszpanii z Polską. W: Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela. Warszawa 1958, s. 369-395.
24. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego”. Warszawa 1962.
25. A. Śliwiński, Joachim Lelewel. Zarys biograficzny. Warszawa 1932.
26. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Wyd. 2. Warszawa 1998.
27. H. White, Realizm figuralny w literaturze świadectwa. Przeł. E. Domańska. W: Proza historyczna. Red. E. Domańska. Kraków 2009.
28. M. Wierzbicka, Dawne syntezy dziejów Polski. Rozwój i przemiany koncepcji metodologicznych. Wrocław 1974.
29. M. Wierzbicka, Lelewel a Mickiewicz. Problem trwałości romantycznych koncepcji dziejów Polski. W zb.: Joachim Lelewel – człowiek i dzieło. W 200-lecie urodzin. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej, Żagań, 12–14 IX 1986. Red. K. Bartkiewicz. Zielona Góra 1988, s. 233-244.
30. A. Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu. Wrocław 1999.
31. A. Wierzbicki, Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku. Wyd. 2, rozszerz. Warszawa 2010.
32. D. Zawadzka, Lelewel i Mickiewicz. Paralela. Białystok 2013.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

20

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64133 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 4, 2018

Number of object content hits:

413

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81931

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information