Obiekt

Tytuł: Przestrzeń historii, przestrzeń tekstu – paralele Lelewela i Mickiewicza

Twórca:

Zawadzka, Danuta

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2014)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Adamus, Monarchizm i republikanizm w syntezie dziejów Polski. Łódź 1961.
2. P. Cazin, Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735–1801. Przeł. M. Mroziński. Posłowie oprac. i bibliografię uzup. Z. Goliński. Olsztyn 1986.
3. S. Fiszman, Komparatystyka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” 1981, z. 2, s. 95–125.
4. K. Górski, Mickiewicz – Lelewel. Toruń 1986.
5. M. Janion, Czas formy otwartej. Warszawa 1984.
6. M. Janion, Tragizm „Konrada Wallenroda”. W: Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa 1969, s. 9-48.
7. M. Janion, M. Żmigrodzka, Odyseja wychowania. Goetheańska wizja człowieka w „Latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra”. Kraków 1998.
8. H. R. Jauss, Tradycja literacka a dzisiejsza świadomość nowoczesności. W: Historia literatury jako prowokacja. Przeł. M. Łukasiewicz. Posł. K. Bartoszyński. Warszawa 1999, s. 9-49.
9. V. Julkowska, Historia dla wyobraźni. Recepcja i interpretacja pisarstwa historycznego Karola Szajnochy. Poznań 2010.
10. R. Koselleck, Semantyka historyczna. Wybrał, oprac. H. Orłowski. Przeł. W. Kunicki. Poznań 2001.
11. W. Kubacki, Twórczość Feliksa Bernatowicza. Wrocław 1964.
12. J. Lelewel, Dzieje starożytne. Wilno 1818.
13. J. Lelewel, Dzieła. T. 2: Pisma metodologiczne. Oprac. N. Assorodobraj. Cz. 1-2. Warszawa 1964.
14. J. Lelewel, Dziesięć upłynionych wieków dawnej Polski, czyli chronologia do obrazu dziejów polskich. Warszawa 1829.
15. J. Lelewel, Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku. Wyd. nowe. Przygot. J. Kieniewicz. Warszawa 2006.
16. J. Lelewel, Polska, dzieje i rzeczy jej. T. 18, cz. 2. Poznań 1865.
17. J. Lelewel, Uprzednia myśl, czyli słowa do poszukiwań wstępne. W: Polska, dzieje i rzeczy jej. T. 3. Poznań 1855, s. 1-47.
18. J. Lelewel, Wykład dziejów powszechnych. W: Dzieła, t. 3: Wykłady kursowe z historii powszechnej w Uniwersytecie Wileńskim 1822–1824. Oprac. M. H. Serejski. Warszawa 1959, s. 97-674.
19. J. Ławski, Mickiewicz – mit – historia. Studia. Białystok 2010.
20. M. Piwińska, Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich. W: A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. Wybór. Przeł., koment. L. Płoszewski. Wybór, wstęp, oprac. M. Piwińska. T. 1. Kraków 1997, s. 5-71.
21. M. Ptaszyński, Polityka i historia. „Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w XVI, XVII, XVIII wieku” Joachima Lelewela. „Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 1, s. 23-42.
22. K. Rosner, Narracja, tożsamość, czas. Kraków 2003.
23. M. H. Serejski, Paralela Hiszpanii z Polską. W: Koncepcja historii powszechnej Joachima Lelewela. Warszawa 1958, s. 369-395.
24. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego”. Warszawa 1962.
25. A. Śliwiński, Joachim Lelewel. Zarys biograficzny. Warszawa 1932.
26. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej. Wyd. 2. Warszawa 1998.
27. H. White, Realizm figuralny w literaturze świadectwa. Przeł. E. Domańska. W: Proza historyczna. Red. E. Domańska. Kraków 2009.
28. M. Wierzbicka, Dawne syntezy dziejów Polski. Rozwój i przemiany koncepcji metodologicznych. Wrocław 1974.
29. M. Wierzbicka, Lelewel a Mickiewicz. Problem trwałości romantycznych koncepcji dziejów Polski. W zb.: Joachim Lelewel – człowiek i dzieło. W 200-lecie urodzin. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej, Żagań, 12–14 IX 1986. Red. K. Bartkiewicz. Zielona Góra 1988, s. 233-244.
30. A. Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu. Wrocław 1999.
31. A. Wierzbicki, Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX i XX wieku. Wyd. 2, rozszerz. Warszawa 2010.
32. D. Zawadzka, Lelewel i Mickiewicz. Paralela. Białystok 2013.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

20

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64133 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-01-04

Liczba wyświetleń treści obiektu:

438

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81931

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji