RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Specyfika poetyckich i eseistycznych ekfraz fotografii w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku

Creator:

Lisak-Gębala, Dobrawa

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. R. Barthes, Efekt rzeczywistości. Przeł. M. P. Markowski. „Teksty Drugie” 2012, nr 4.
2. R. Barthes, Foto-szoki. W: Mitologie. Przeł. A. Dziadek. Wstęp. K. Kłosiński. Warszawa 2008.
3. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przeł. J. Trznadel. Warszawa 2008.
4. W. Benjamin, Mała historia fotografii. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, oprac. H. Orłowski. Poznań 1996.
5. S. Bruhn, A Concert of Paintings: Musical Ekphrasis in the 20th Century. „Poetics Today” t. 22 (2001), nr 3.
6. S. Bruhn, Musical Ekphrasis: Composers Responding to Poetry and Painting. Hillsdale – New York 2000.
7. S. Cheeke, Photography and Elegy. W: Writing for Art. The Aesthetics of Ekphrasis. Manchester 2010.
8. C. Clüver, Quotation, Enargeia and the Functions of Ekphrasis. W zb.: Pictures into Words: Theoretical and Descriptive Approaches to Ekphrasis. Ed. V. Robillard, E. Jongeneel. Amsterdam 1998.
9. V. Cunningham, Why Ekphrasis? „Classical Philology” t. 102 (2007), nr 1.
10. U. Czartoryska, Przygody plastyczne fotografii. Gdańsk 2002.
11. M. Czermińska, Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3.
12. M. Davidson, Ekphrasis a postmodernistyczne wiersze-obrazy. Przeł. S. Mróz, A. Warmiński. W zb.: Estetyka w świecie. Red. M. Gołaszewska. T. 3. Kraków 1991.
13. T. Dąbrowski, Rozdzielczość. W: Te Deum. Kraków 2005, s. 47.
14. T. Dąbrowski, zeskanowałem swoje zdjęcie z podstawówki... „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 24.
15. J. Dehnel, Brzytwa okamgnienia i inne wiersze. Wrocław 2007.
16. J. Dehnel, Fotoplastikon. Warszawa 2009.
17. J. Dehnel, Saint-Malo. Les Remparts, Partie Occidentale, XVIIIe Siècle. W: Żywoty równoległe. Kraków 2004.
18. J. Dehnel, Wiersze 1999–2004. Warszawa 2006.
19. J. Derrida, Prawda w malarstwie. Przeł. M. Kwietniewska. Gdańsk 2003.
20. A. Dziadek, Apologia twórczej swobody. Eseje Zbigniewa Herberta: opis – uobecnienie – interpretacja. W zb.: Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Red. J. M. Ruszar. Cz. 2. Lublin 2006.
21. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. Wyd. 2. Katowice 2011.
22. L. Elektorowicz, Niektóre stronice. Wiersze wybrane. Kraków 2004.
23. D. Freedberg, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie. Przeł. M. Bryl. Kraków 2007.
24. D. Freedberg, Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania. Przeł. E. Klekot. Kraków 2005.
25. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przeł. B. Baran. Warszawa 2004.
26. P. Gogler, Kłopoty z ekfrazą. „Przestrzenie Teorii” 2004, nr 2/3.
27. F. Graf, Ekphrasis: Die Enstehung der Gattung in der Antike. W zb.: Beschreibungskunst – Kunstbeschreibung: Ekphrasis von der Antike bis zur Gegenwart. Hrsg. G. Boehm, H. Pfotenhauer. München 1995.
28. A. Gorzkowski, „Ut pictura verba...” Zagadnienie unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 2.
29. S. Grochowiak, Letnisko. W: Bilard. – Ahaswer. Warszawa 1987.
30. J. H. Hagstrum, The Sister Arts, the Tradition of Literary Pictorialism and English Poetry from Dryden to Gray. Chicago 1958.
31. J. A. W. Heffernan, Museum of Words: Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. Chicago–London 2004.
32. Z. Herbert, Fotografia. W: Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze. Wyd. 3 krajowe. Wrocław 1998.
33. E. Hermange, Aspects and Uses of Ekphrasis in Relation to Photography, 1816–1860. Transl. T. Burnett. „Journal of European Studies” t. 30 (2000), nr 5.
34. J. Hollander, The Poetics of Ekphrasis. „Word & Image” 1988, nr 4.
35. R. Honet, Moja. Wrocław 2008.
36. M. Jastrun, Poezje. Warszawa 1997.
37. T. Jastrun, 42 wiersze. Gdańsk 1995.
38. K. Karasek, Musi umrzeć, co ma ożyć w pieśni. Kronika. Wrocław 2000.
39. D. Kennedy, The Ekphrastic Encounter in Contemporary British Poetry and Elsewhere. Farnham 2012.
40. U. Kozioł, W płynnym stanie. Kraków 1998.
41. G. Kranz, Das Bildgedicht in Europa. Paderborn 1973.
42. G. Kranz, Das Bildgedicht: Theorie, Lexicon, Bibliographie. Köln 1981–1987.
43. M. Krieger, The Ekphrastic Principle and the Still Movement of Poetry, or „Laokoon” Revisited. W zb.: The Poet as Critic. Ed. P. W. McDowell. Evanston 1967.
44. D. Kunz, Poczucie obrazu. Przeł. T. Swoboda. W zb.: Ut pictura poesis. Red. M. Skwara, S. Wysłouch. Gdańsk 2006.
45. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł., oprac., wstęp A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002.
46. L. Lechowicz, Fotoeseje. Teksty o fotografii polskiej. Warszawa 2010.
47. D. Lisak-Gębala, „Energia” metafor w ekfrazach eseistycznych. „Pamiętnik Literacki” 2011, z. 3.
48. H. Lund, Text as Picture: Studies in the Literary Transformation of Pictures. Transl. K. Götrick. Lewiston – New York 1992.
49. A. Łebkowska, Fotografia jako empatyczna mediaj. W: Empatia: o literackich narracjach przełomu XX i XXI wieku. Kraków 2008.
50. P. de Man, Autobiografia jako od-twarzanie. Przeł. M. B. Fedewicz. W zb.: Dekonstrukcja w badaniach literackich. Red. R. Nycz. Gdańsk 2000.
51. M. P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z dołączeniem krótkiego komentarza. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2.
52. M. P. Markowski, O reprezentacji. W zb.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. Markowski, R. Nycz. Kraków 2006.
53. M. P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. Gdańsk 1999.
54. M. Michałowska, Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci. Kraków 2007.
55. B. Michnik, Bezwymiar iluzji. Mapy rozmaitości. Wrocław 2004.
56. Cz. Miłosz, Druga przestrzeń. Kraków 2002.
57. Cz. Miłosz, To. Kraków 2000.
58. W. J. T. Mitchell, Ekphrasis and the Other. W: Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation. Chicago 1994.
59. J. Mueller, Inwersja (fotografia anamorficzna). W: Somnambóle fantomowe. Kraków 2003.
60. W. Nowicki, Dno oka. Eseje o fotografii. Wołowiec 2010.
61. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993.
62. E. Panofsky, Ikonografia i ikonologia. W: Studia z historii sztuki. Warszawa 1971 (przeł. K. Kamińska).
63. Pisane światłem. Antologia poezji inspirowanej fotografią. Oprac. B. Marek, Z. Harasym, T. Kaliściak. Olszanica 2007.
64. A. Pluszka, Z prawa, z lewa. Łódź 2000.
65. R. Popowski, Starożytny przewodnik po neapolitańskiej pinakotece. W: Filostrat Starszy, Obrazy. Przeł., wstęp, komentarz, przypisy R. Popowski. Warszawa 2004.
66. M. Riffaterre, L’Illusion d’ekphrasis. W zb.: La Pensée de l’image. Signification et figuration dans le texte et dans la peinture. Sur la dir. de G. Mathieu-Castellani. Saint-Denis 1994.
67. A. Rouillé, Fotografia: między dokumentem a sztuką współczesną. Przeł. O. Hedemann. Kraków 2007.
68. L. M. Sager Eidt, Writing and Filming the Painting. Ekphrasis in Literature and Film. Amsterdam – New York 2008.
69. R. Sendyka, Esej i ekfraza (Herbert – Bieńkowska – Bieńczyk). „Przestrzenie Teorii” 2009, nr 11.
70. M. Skwara, O niektórych właściwościach ekfrazy. Na przykładzie poetyckiej recepcji „Szału uniesień” Władysława Podkowińskiego w wybranych utworach młodopolskich i nie tylko. W zb.: Perspektywy polskiej retoryki. Red. B. Sobczak, H. Zgółkowa.Poznań 2007.
71. M. Smith, Literary Realism and the Ekphrastic Tradition. Pennsylvania 1995.
72. S. Sontag, O fotografii. Przeł. S. Magala. Kraków 2009.
73. F. Soulages, Estetyka fotografii. Strata i zysk. Przeł. B. Mytych-Forajter, W. Forajter. Kraków 2007.
74. M. Stala, Przeciw fotografii. O jednym wierszu Zbigniewa Herberta. W: Poznawanie Herberta. Cz. 2. Wybór, wstęp A. Franaszek. Kraków 2000.
75. W. Steiner, Colors of Rhetoric. Problems in the Relation between Modern Literature and Painting. Chicago 1982.
76. A. Sulikowski, Twórczość poetycka Janusza Szubera. „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 2.
77. D. Suski, Pudełko jak dla lali, tylko trochę większe. W: Cała w piachu. Wołowiec 2004.
78. M. M. Szczawiński, Mity. Katowice 2004.
79. J. Szuber, Apokryfy i epitafia sanockie. Sanok 1995.
80. W. Szymborska, Chwila. Kraków 2002.
81. W. Szymborska, Widok z ziarnkiem piasku. Poznań 1995.
82. W. Szymborska, Wszelki wypadek. Warszawa 1972.
83. L. da Vinci, Paragone. Przeł. M. Rzepińska. Komentarz J. Białostocki. Wrocław 1953.
84. R. Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice. Farnham 2009.
85. W. Wirpsza, Komentarze do fotografii. Kraków 1962.
86. B. Witosz, Ekfraza w tekście użytkowym – w perspektywie genologicznej i dyskursywnej. „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2.
87. S. Wysłouch, Ekfraza czy przekład intersemiotyczny. W zb.: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska. Poznań 2007.
88. M. Zaleski, Formy pamięci. Gdańsk 2004.
89. C. Zalewski, Pragnienie, poznanie, przemijanie. Fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej. Kraków 2010.

Issue:

1

Start page:

83

End page:

109

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63950 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 6, 2017

Number of object content hits:

704

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82140

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information