RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Niewidoczny” autograf Adama Mickiewicza z dwuwierszem „[Jak drzewo przed wydaniem owocu...]” i tzw. „Notą do Francuzów”

Creator:

Szczeglacka-Pawłowska, Ewa

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Brzozowski, [Jak drzewo przed wydaniem owocu...]. W: Odczytywanie romantyków. Szkice i notatki o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim. Kraków 2002.
2. J. Brzozowski, „Jak drzewo przed wydaniem owocu...” W zb.: Wiersze Adama Mickiewicza. Analizy, komentarze, interpretacje. Red. J. Brzozowski. Łódź 1998.
3. J. Kleiner, Wydanie Narodowe „Dzieł” Mickiewicza. „Pamiętnik Literacki” R. 39, 1950, s. 289-356.
4. Z. Makowiecka, Mickiewicz w Collège de France. Październik 1840 – maj 1844. Warszawa 1968. Kronika życia i twórczości Mickiewicza. [T. 6].
5. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 1: Wiersze. Oprac. W. Borowy, L. Płoszewski. Warszawa 1949.
6. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 1: Wiersze. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993.
7. A. Mickiewicz, O życiu duchowym. Z pism, przemówień i listów zebrał S. Pigoń. Poznań 1922, s. 32.
8. A. Mickiewicz, Poezje. Wyd. przygot. S. Pigoń. Lwów 1929.
9. S. Pigoń, Autograf „Zdań i uwag” A. Mickiewicza. Wilno 1928.
10. S. Pigoń, komentarze. W: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 11: Przemówienia. Warszawa 1933, s. 186–187, przypis 1.
11. L. Płoszewski, Przyczynki Mickiewiczowskie. Część druga. „Pamiętnik Literacki” 1924/25, rozdz. 3: Poprawki do chronologii listów i przemówień Mickiewicza. Część druga, s. 294-306.
12. A. Semkowicz, Bibliografia utworów Adama Mickiewicza (do roku 1855). Warszawa 1958.
13. E. Szczeglacka-Pawłowska, Liryczność brulionowa Zygmunta Krasińskiego w kontekście wiersza „Bóg mi odmówił tej anielskiej miary”. „Colloquia Litteraria” 2012, nr 2.
14. E. Szczeglacka-Pawłowska, „Pamiętnik” Juliusza Słowackiego. Projekt lektury brulionowej. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2012, nr 1/2
15. Uwagi edytorskie o poszczególnych wierszach. W zb.: Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów. Cz. 2: 1830–1855. Oprac. Cz. Zgorzelski. Red. naukowa Z. Stefanowska, M. Kalinowska. Wrocław 1998, s. 217.
16. Współudział Adama Mickiewicza w Sprawie Andrzeja Towiańskiego. Listy i przemówienia (t. 2. Paryż 1877, s. 14–15).
17. Cz. Zgorzelski, Uwagi edytorskie i odmiany tekstu. W: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Red. K. Górski. T. 1, cz. 3: Wiersze 1829–1855. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław 1981, s. 379–380.

Issue:

2

Start page:

189

End page:

198

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64008 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 12, 2017

Number of object content hits:

231

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82175

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information