RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Uroczystości żałobne jako narzędzie legitymizacji i delegitymizacji władzy

Creator:

Napiórkowski, Marcin

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2013)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Assmann, Moses the Egyptian. The Memory of Egypt in Western Monotheism. Cambridge, Mass., 1997.
2. E. S. Casey, Remembering. A Phenomenological Study. Bloomington 1987.
3. F. Chopin, list do J. Białobłockiego z 12 II 1826. Dostępny na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina: http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/letters/detail/page/2/id/434 (dostęp 22 XI 2013).
4. J. A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa 1974.
5. P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają? Przeł., wstęp M. Napiórkowski. Warszawa 2012.
6. E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii. Przeł., wstęp A. Zadrożyńska. Warszawa 1990.
7. A. Erll, Cultural Memory Studies. An Introduction. W zb.: Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook. Ed. A. Erll, A. Nünning. In collab. with S. B. Young. Berlin – New York 2008.
8. Z. Freud, Żałoba i melancholia. Przeł. B. Kocowska. W: K. Pospiszyl, Zygmunt Freud – człowiek i dzieło. Wrocław 1991.
9. E. Gellner, Narody i nacjonalizm. Przeł. T. Hołówka. Wstęp A. Grzybek. Warszawa 2009.
10. Z. Gloger, Pieczęć. Hasło w: Encyklopedia staropolska. Kraków 1909.
11. E. Hobsbawm, T. Ranger, Tradycja wynaleziona. Przeł. M. Godyń, F. Godyń. Kraków 2008.
12. Informacja dot. aktualnej sytuacji w kraju wg meldunków nadesłanych w dniu 1 sierpnia 1983 roku. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, BU 0296/265 t. 4: Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w PRL w sierpniu 1983 r.
13. Informacja dot. aktualnej sytuacji w kraju wg meldunków nadesłanych w dniu 1 sierpnia 1984 roku. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, BU 0365/20 t. 3.
14. Janko z Czarnkowa, Kronika Jana z Czarnkowa. Przeł. J. Żerbiłło. Oprac. tekstu i przypisów M. D. Kowalski. Kraków 2001.
15. D. La Capra, Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny. W zb.: Pamięć, etyka, historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych. Red. E. Domańska. Poznań 2002.
16. M. Napiórkowski, O prawdzie i kłamstwie w pozalogicznym sensie. Praktyki antysystemowej pamięci o zbrodni katyńskiej i powstaniu warszawskim w latach osiemdziesiątych XX w. W zb.: Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie. Red. W. K. Pessel, S. Zagórski. Wstęp J. Tazbir. Łomża 2010.
17. J. Olick, Genre Memories and Memory Genres: A Dialogical Analysis of May 8, 1945 Commemorations in the Federal Republic of Germany. „American Sociological Review” t. 64 (1999) nr 3.
18. J. Piłsudski, Przemówienie przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich. „Poezja Dzisiaj” 1999, nr 3/4 , s. 155.
19. D. J. Sherman, The Construction of Memory in Interwar France. Chicago–London 1999.
20. J. Sikora, Stanisław Staszic. Katowice 1974.
21. B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit. Warszawa 2006.
22. E. Śnieżyńska-Stolot, Dworski ceremoniał pogrzebowy królów polskich w XIV wieku. W zb.: Sztuka i ideologia w XIV wieku. Red. P. Skubiszewski. Warszawa 1975.
23. J. Tuwim, Wiersze wybrane. Oprac. M. Głowiński. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1964, s. 60–61. BN I 184.
24. M. Wolski, Na śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego. „Gazeta Polska” z 13 IV 2010.
25. Załącznik do inf. Dziennej z dn. 2.08.1982 r. Wrogie inicjatywy podjęte w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie, sygn. BU 0296/263 t. 3: Sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza w PRL w czerwcu i lipcu 1983 r.
26. F. Znaniecki, Współczesne narody. Przeł. Z. Dulczewski. Wstęp J. Szacki. Warszawa 1990.

Issue:

4

Start page:

132

End page:

152

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64037 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 13, 2017

Number of object content hits:

448

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82266

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information