Object

Title: „Bogurodzica”: struktura czasoprzestrzeni i obraz poetycki

Creator:

Obremski, Krzysztof

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2015)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. H. Armstrong, R. A. Markus, Wiara chrześcijańska a filozofia grecka. Przeł. H. Bednarek. Warszawa 1964. ; 2. E. Balcerzan, Widzialne i niewidzialne w sztuce słowa. „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2, s. 32-45. ; 3. Bogurodzica. Oprac. J. Woronczak. Wstęp językoznawczy E. Ostrowska. Oprac. muzykologiczne H. Feight. Wrocław 1962. ; 4. W. Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie. Wrocław 2003. ; 5. A. Czyż, „Bogurodzica” – między Wschodem a Zachodem. Kilka myśli o duchowej jedności Europy. W: Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995. ; 6. A. Dąbrówka, Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej. „Nauka” 2009, nr 3. ; 7. J. Delumeau, Historia raju. Ogród rozkoszy. Przeł. E. Bąkowska. Warszawa 1996. ; 8. R. Flotzinger, Jeszcze o kwestii „Bogurodzicy”. Przeł. A. Gorzkowski. „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 2, s. 7-10. ; 9. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1990. ; 10. J. Frankowski, Metafora w „Biblii”. W zb.: Studia o metaforze. II. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1983. ; 11. Godfryd z Vinsauf, Documentum de modo et arte dictandi et versificandi (Wykład o sposobiei sztuce pisania prozą i wierszem). Przeł. T. Szostek. W zb.: Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze – renesans – barok. Wstęp, wybór, oprac. M. Cytowska, T. Michałowska. Warszawa 1999. ; 12. K. Górski, Jakub Wujek jako pisarz. W: Z historii i teorii literatury. Wrocław 1959. ; 13. J.-P. Hashold, „Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano »Bogurodzicę«?”, czyli duchowa rywalizacja między Krzyżakami a Polakami. Przeł. J. Leszek. „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 2, s. 43-49. ; 14. J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Przeł. T. Brzostowski. Warszawa 1974. ; 15. P. Kocikowski, Dwie pierwsze zwrotki „Bogurodzicy” dwoma odrębnymi utworami. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne” z. 12. Filologia Polska, z. 5 (1965) ; 16. M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokół konfederacji warszawskiej w latach 1573–1656. Warszawa 1974. ; 17. Z. Krążyńska, T. Mika, Architektura „Bogurodzicy”. „Slavia Occidentalis” t. 52 (1995). ; 18. J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych. Warszawa 1970. ; 19. J. Krzyżanowski, Historia literatury polskiej. Alegoryzm – preromantyzm. Warszawa 1966. ; 20. J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze. Wrocław 1966. ; 21. J. Krzyżanowski, Sztuka słowa. Rzecz o zjawiskach literackich. Warszawa 1972. ; 22. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przekł., oprac., wstęp A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002. ; 23. J. Le Goff, Narodziny czyśćca. Przeł. K. Kocjan. Posł. Z. Mikołejko. Warszawa 1997. ; 24. C. S. Lewis, Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa 1986, passim. ; 25. C. D. Lewis, The Poetic Image. London 1949. ; 26. Z. Łapiński, Widziane, wyobrażone, pomyślane. „Teksty Drugie” 2009, nr 1/2, s. 46-56. ; 27. J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego. Przeł.A. Tanalska. Warszawa 1984. ; 28. H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984. ; 29. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wrocław 1979. ; 30. R. Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej. Kraków 2002, il. 8. ; 31. R. Mazurkiewicz, Siedem pieczęci „Bogurodzicy”. Na stronie: http://staropolska.pl/sredniowiecze/poezja_religijna/Bogurodzica/siedem/html (data dostępu: 1 XI 2014). ; 32. R. Mazurkiewicz, Z. Wanicowa, Dlaczego „Bogurodzicę” śpiewano w liturgicznym okresie Bożego Narodzenia? „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 2, s. 25-41. ; 33. T. Michałowska, Kochanowskiego poetyka przestrzeni. W: Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982. ; 34. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 1995. ; 35. T. Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans. Wrocław 2007. ; 36. R. Nycz, Strukturalizm, teoria literatury i Edwarda Stankiewicza koncepcja poetyki. W: E. Stankiewicz, Poetyka i sztuka słowa. Red. nauk. R. Nycz, W. Walecki. Kraków 1996. ; 37. Z. Obertyński, Wyobrażenie Trójcy Św. w tzw. Modlitewniku Warneńczyka. Lwów 1932. ; 38. K. Obremski, Obraz Boga w polskiej liryce religijnej XVII wieku. Toruń 1990. ; 39. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przekł., wstęp J. Japola. Lublin 1992. ; 40. E. Ostrowska, „Bogurodzica”. W: O artyzmie polskich średniowiecznych zabytków językowych („Bogurodzica”, „Kazania świętokrzyskie”, „Posłuchajcie, bracia miła”). „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” nr 154. „Prace Językoznawcze” z. 20 (1967). ; 41. B. Otwinowska, „Homo metaphoricus” w teorii twórczości XVII w. W zb.: Studia o metaforze. I. Red. E. Sarnowska-Temeriusz. Wrocław 1980, s. 31-56. ; 42. M. Rudwin, Diabeł w legendzie i literaturze. Przeł. J. Ilg. Kraków 1999. ; 43. É. Souriau, Czym jest sytuacja dramatyczna? W zb.: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. T. 2. Red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz. Wrocław 1988. ; 44. J. Starobinski, Uwagi o strukturalizmie. Przeł. E. Bieńkowska. „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 3, s. 271-273. ; 45. E. Śnieżyńska-Stolot, Tajemnice dekoracji „Psałterza floriańskiego”. Z dziejów średniowiecznej koncepcji uniwersum. Warszawa 1992. ; 46. Średniowieczna pieśń religijna polska. Oprac. M. Korolko. Wrocław 1980. ; 47. J. Tazbir, Sarmatyzacja potrydenckiego katolicyzmu, w: Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji. Warszawa 1987. ; 48. J. Tischner, J. Żakowski, Tischner czyta Katechizm. Kraków 1996. ; 49. A. K. Turner, Historia piekła. Przeł. J. Jarniewicz. Gdańsk 1996, il. 7–8. ; 50. R. Wellek, A. Warren, Teoria literatury. Przeł. I. Sieradzki. Przekł. pod red. i z posł. M. Żurowskiego. Warszawa 1976. ; 51. N. M. Wildiers, Obraz świata a teologia. Od średniowiecza do dzisiaj. Przeł. J. Doktór. Warszawa 1985. ; 52. W. Wydra, W. R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543. Wrocław 1984. ; 53. W. A. Zariecki, Obraz jako informacja. Przeł. L. Suchanek. „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 1, s. 257-278.

Issue:

1

Start page:

129

End page:

146

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64485 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 15, 2018

Number of object content hits:

173

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82587

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information