Object

Title: Oryginały czy imitacje? Wokół „najprawdziwszych” polskich haiku

Creator:

Śniecikowska, Beata

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2015)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. K. Agams, Chorał kniei. Kraków 1996. ; 2. Antologia haiku kanadyjskiego. Przeł. E. Tomaszewska. Kraków 1993. ; 3. Antologia polskiego haiku. Oprac. E. Tomaszewska. Warszawa 2001. ; 4. S. Balbus, Stylizacja i zjawiska pokrewne w procesie historycznoliterackim. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 2, s. 133-163. ; 5. M. Bartosiak, „Szelest kwitnących wiśni” w najnowszej poezji polskiej. Korespondencje z klasyczną estetyką japońską. W zb.: Nowa poezja polska. Twórcy, tematy, motywy. Red. T. Cieślak, K. Pietrych. Kraków 2009. ; 6. M. Bashō, The Complete Haiku. Transl. and with an introd., biography and notes by J. Reichhold. Tokyo – New York 2008. ; 7. M. Bashō, Z podróżnej sakwy, z dodaniem „Dziennika podróży do Sarashina”. Przekł., wstęp. A. Żuławska-Umeda. Warszawa 1994. ; 8. J. Beichman, Masaoka Shiki. His Life and Works. Boston–Worcester 2002. ; 9. T. Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii. Kraków 2010. ; 10. J. Brzozowski, E. Ledóchowicz, Łódka z papieru. Haiku. Kraków 1996. ; 11. S. Cichowicz, Czy można przesadzić kwiat rzepaku? 67 haiku. Warszawa 1997. ; 12. M. Cyranowicz, Baiku. W zb.: Gada!zabić? pa(n)tologia neolingwizmu. Nawigacja M. Cyranowicz, P. Kozioł. Warszawa 2005. ; 13. A. Dziadek, Sztuka mikrolektury Rolanda Barthes’a. W zb.: Miniatura i mikrologia literacka. Red. A. Nawarecki. T. 1. Katowice 2000. ; 14. N. Dzierżawska, Synestezja w poezji Matsuo Bashō. Warszawa 2008. Praca magisterska napisana pod kier. prof. M. Melanowicza w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Mpis, s. 13. ; 15. Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture. Ed. S. Buckley. London–New York 2002, s. 180. ; 16. L. Engelking, Autobus do hotelu Cytera. Warszawa 1979. ; 17. L. Engelking, Haiku własne i cudze. Kraków 1990. ; 18. L. Engelking, I inne wiersze (utwory wybrane i nowe). Kraków 2000. ; 19. L. Engelking, Środkowoeuropejskie pustelnie pod bananowcem. W zb.: Droga na Wschód. Polskie inspiracje orientalne. Materiały z forum dyskusyjnego. Red., wstęp D. Kalinowski. Słupsk 2000. ; 20. I. S. Fiut, Zen mistrza Jerzego. „Haiku” 1994, nr 1, s. 30. ; 21. J. Gawroński, Haiku. Kraków 2004. ; 22. Godzina dzikiej kaczki. Mała antologia poezji japońskiej. Przeł. A. Janta. Wstęp J. Miś. Southend-on-See 1966. ; 23. F. Haber, W ogrodzie słów. Warszawa 2001. ; 24. Haiku – wybór. Przeł. L. Engelking. „Tytuł” 1995, nr 3/4 b. ; 25. Haiku Moment. An Anthology of Contemporary North American Haiku. Ed. B. Ross. Boston 1993. ; 26. Haiku poetów Meksyku. Przeł. L. Engelking, K. Rodowska. "Literatura na Świecie" 1991, nr 1. ; 27. Haiku poetów Stanów Zjednoczonych i Kanady. Przeł. L. Engelking, A. Szuba. "Literatura na Świecie" 1991, nr 1. ; 28. Haiku World. An International Haiku Almanac. Ed. W. J. Higginson. Tokyo–New York–London 1996. ; 29. Haiku World. – The Haiku Anthology. Haiku and Senryu in English. Ed. C. van den Heuvel. Wyd. 3. New York 2000. ; 30. Y. Hakutani, Haiku and Modernist Poetics. New York 2009. ; 31. J. Harasymowicz, Późne lato. Wybór K. Lisowski. Warszawa 2003. ; 32. J. Harasymowicz, W Botanicznym wiersze zen. Kraków 1992. ; 33. H. G. Henderson, An Introduction to Haiku: an Anthology of Poems and Poets from Bashō to Shiki. New York 1958. ; 34. J. W. Hokenson, Haiku as a Western Genre. Fellow-Traveler of Modernism. W zb.: Modernism. Ed. A. Eysteinsson, V. Liska. T. 2. Amsterdam–Philadelphia 2007. ; 35. Japanese Death Poems Written by Zen Monks and Haiku Poets on the Verge of Death. Compiled with an introd. and comentary by Y. Hoffmann. Tokyo–Rutland, Vt.–Singapore 1986. ; 36. Japońskie haiku śmierci. Wstęp, rysunki N. Skupniewicz. Kraków 2007. ; 37. Japońskie wiersze śmierci. Przekł., wstęp M. Has. Kraków 2003. ; 38. W. Jaworski, Kropla. Haiku. Wiersze nowe i dawne. Kraków 1998. ; 39. J. Johnson, Haiku Poetics in Twentieth-Century Avant-Garde Poetry. Lanham 2011. ; 40. D. Keene, World within Walls. T. 2: Japanese Literature of the Pre-Modern Era, 1600–1867. New York 1999. ; 41. Kodansha Encyclopedia of Japan. T. 3. Tokyo 1983, s. 81. ; 42. J. Kopeć, Haiku. Kraków 2004. ; 43. W. Kotański, Japoński siedemnastozgłoskowiec haiku. „Poezja” 1975, nr 1. ; 44. H. S. Kreis, Jak leci. Kraków 2002. ; 45. H. S. Kreis, Strumień żółtego piasku. Kraków 2002. ; 46. R. Krynicki, Haiku z minionej zimy. „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 4, s. 41. Przedruk w: R. Krynicki, Haiku. Haiku mistrzów. Kraków 2014, s. 39. ; 47. R. Krynicki, Wiersze wybrane. Kraków 2009. ; 48. B. Kubiak Ho-Chi, Estetyka i sztuka japońska. Wybrane zagadnienia. Kraków 2009. ; 49. K. Lindström, A Broad Perspective on Estonian Haiku as Compared to Its Japanese Origins. „Studia Humaniora Tartuensia” 2001, nr 2.B.2. Na stronie: http://www.ut.ee/klassik/sht/2001/lindstroem1_a.html (dostęp: 20 I 2012). ; 50. K. Lisowski, 99 haiku. Inne wiersze. Kraków 1993. ; 51. T. Lynch, Intersecting Influences in American Haiku. W zb.: Modernity in East-West Literary Criticism. New Readings. Ed. Y. Hakutani. London 2001. ; 52. P. Michałowski, Haiku. W: Miniatura poetycka. Szczecin 1999. ; 53. P. Michałowski, Haiku wobec epifanii nowoczesnej. W: Głosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej. Kraków 2008. ; 54. P. Michałowski, Mikroświaty. Haiku ekologiczne. W: Za czarnym wielokropkiem. Szczecin 1999. ; 55. K. Miłobędzka, Zbierane, gubione. Wrocław 2010. ; 56. Cz. Miłosz, Haiku. Kraków 1992. ; 57. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem. Warszawa 1997. ; 58. Modern Japanese Haiku. An Anthology. Compiled, transl. and with an introd. by M. Ueda. Toronto–Buffalo 1976. ; 59. A. Nawarecki, Czarna mikrologia. „Anthropos?” 2005, nr 4/5. Na stronie: http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos3/teksty/tekstA0.htm (dostęp: 15 I 2015). ; 60. A. Nawarecki, Mikrologia, genologia, miniatura. W zb.: Miniatura i mikrologia literacka. Red. A. Nawarecki. T. 1. Katowice 2000. ; 61. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001. ; 62. A. Olędzka-Frybesowa, Przeciw czemu protestują haiku. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 108-118. ; 63. J. S. Pasierb, Haiku. W: Wiersze wybrane. Wybór, oprac. J. Sochoń. Warszawa 1988. ; 64. J. S. Pasierb, Haiku żarnowieckie. Wybór, oprac. M. Wilczek. Pelplin 2003. ; 65. Poezje imagistów. Przeł. L. Engelking, A. Szuba. „Literatura na Świecie” 1985, nr 1. ; 66. A. Regulski, Haiku, czyli zaśpiewy wyobraźni. Poznań 2002. ; 67. L. Rozmus, Haiku i sumi-e. „Haiku” 1995, nr 2, s. 15. ; 68. L. Rozmus, W podróży. Evanston 2005. ; 69. T. Saito, W. R. Nelson, 1020 Haiku in Translation. The Heart of Bashō, Buson and Issa. North Charleston, S.C., 2006. ; 70. K. Satō, Czy można przesadzić kwiat rzepaku? (Japońskie haiku i ruch haiku na Zachodzie). „Literatura na Świecie” 1991, nr 1. ; 71. S. Sawicki, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne? W zb.: Polska genologia literacka. Red. nauk. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa 2007. ; 72. Y. Shibata, The Influence of Haiku on Rilke. „Interlitteraria” 1998, nr 3, s. 337. ; 73. P. Sobolczyk, Obstrukcja insługi. Łódź 2014. ; 74. G. Stańczyk, W pejzażu. Haiku, rysunki. Łódź 1995. ; 75. A. Stern, Futuryzje. Warszawa 1919. ; 76. J. Szuber, Pochwała mistrzów Tao. W: Pianie kogutów. Wiersze wybrane. Kraków 2008, s. 23. ; 77. B. Szymańska, Haiku i Młoda Polska. W: Kultury i porównania. Kraków 2003. ; 78. B. Śniecikowska, Figure/Ground Sensory Segregation in Japanese and non-Oriental Haiku. W zb.: Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics and Rhetoric. Ed. A. Kwiatkowska. Frankfurt am Main 2012. ; 79. B. Śniecikowska, Granice wizualności – granice gatunku? Haiku w polskiej poezji międzywojennej. W zb.: Kulturowe wizualizacje doświadczenia. Red. A. Dziadek, W. Bolecki. Warszawa 2010. ; 80. B. Śniecikowska, Haiku-blaga czy „haiku fristajl”? – o twórczości Dariusza Brzóski-Brzóskiewicza. W: Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej. Toruń 2016, s. 278-303.v ; 81. B. Śniecikowska, Ile mówią najkrótsze wiersze? Wokół XX- i XXI-wiecznych tłumaczeń haiku. „Rocznik Komparatystyczny” 2010, nr 1. ; 82. B. Śniecikowska, Mimetyzm sensualny haiku. Na stronie: www.sensualnosc.ibl.waw.pl (dostęp: 15 I 2015). ; 83. B. Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu. Wrocław 2008. ; 84. B. Śniecikowska, Polskie haiku intertekstualne. W zb.: Adaptacje. 1. Język, literatura, sztuka. Red. W. Hajduk-Gawron, A. Madeja. Katowice 2013. ; 85. B. Śniecikowska, Układy sensualne haiku. Na stronie: www.sensualnosc.ibl.waw.pl (dostęp: 7 II 2015). ; 86. A. Świeściak, Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego. Kraków 2004. ; 87. R. L. Tener, Richard Wright’s Haiku: „This Other World”. W zb.: Modernity in East-West Literary Criticism. New Readings. Ed. Y. Hakutani. London 2001. ; 88. E. Tomaszewska, Jeszcze dzień błyszczy / The Day Still Shining. Haiku. Kraków 2005. ; 89. A. Tuszyńska, Miejsce przy oknie. Warszawa 2003. ; 90. J. Tylus, Haiku. Kalisz 2004. ; 91. M. Ueda, Zeami, Bashō, Yeats, Pound. A Study in Japanese and English Poetics. The Hague 1965. ; 92. A. W. Watts, Zen w sztuce. W zb.: Buddyzm. Wybór, oprac. J. Sieradzan, W. Jaworski, M. Dziwisz. Kraków 1987. ; 93. A. Wierzbicka, Język, umysł, kultura. Wybór, oprac. J. Bartmiński. Warszawa 1999. ; 94. B. Witosz, Gatunek – sporny (?) problem współczesnej refleksji tekstologicznej. W zb.: Polska genologia literacka. Red. nauk. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa 2007. ; 95. Z polskich tłumaczeń haiku. „Poezja” 1975, z. 1, s. 26 (przeł. B. Richter). ; 96. S. Zwierzyński, Sylaby na palecie. Haiku. Wstęp R. Szybiak. Warszawa 1995. ; 97. U. Zybura, Haiku. Kalisz 1998. ; 98. A. Żuławska-Umeda, O kireji – „sylabie ucinającej w haiku”. „Japonica” 1994, nr 2. ; 99. A. Żuławska-Umeda, Okolice poetyki Matsuo Bashō. W zb.: Haiku. Wstęp, przekł. A. Żuławska-Umeda. Bielsko-Biała 2006. ; 100. A. żuławska-Umeda, Poetyka szkoły Matsuo Bashō (lata 1684–1694). Warszawa 2007.

Issue:

2

Start page:

139

End page:

176

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64504 ; oai:rcin.org.pl:64504 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 15, 2018

Number of object content hits:

513

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82608

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information