RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dyspersje strukturalizmu. Rec.: Emilia Januszek, Dyskurs teoretycznoliteracki Janusza Sławińskiego. (Kraków 2012). – Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Pod redakcją Danuty Ulickiej i Włodzimierza Boleckiego. Warszawa 2012.

Creator:

Rembowska-Płuciennik, Magdalena ORCID

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. W. Bolecki, PPP: Pierwszy Polski Poststrukturalista. „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 5-18.
2. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Modernist Translation. An Eastern European Perspective. Models, Semantics, Functions. Frankfurt am Main – Wien 2016.
3. A. Burzyńska, Anty-teoria literatury. Kraków 2006.
4. A. Dziadek, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999.
5. Dzieła, języki, tradycje. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2006.
6. E. Esrock, The Reader’s Eye. Visual Imaging as Reader Response. Baltimore 1994.
7. P. Gierowski, Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce. (Kraków 2013).
8. M. Głowiński, Glosy do rozważań Johna M. Ellisa. „Znak” 2009, nr 10.
9. E. Januszek, Dyskurs teoretycznoliteracki Janusza Sławińskiego. (Kraków 2012).
10. D. Lewiński, Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna: o procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku. Kraków 2004.
11. E. Możejko, Structuralism, Polish. Hasło w: Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Ed. I. Makaryk. Toronto–London 1993.
12. Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Edwarda Balcerzana. Red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska. Poznań 2007.
13. Poetyka – polityka – retoryka. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2006.
14. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. Toruń 2012.
15. M. Saganiak, Strukturalizm. Pytania otwarte. Warszawa 2016.
16. A. Skrendo, „Generał czytania” – Janusz Sławiński i sztuka interpretacji. W: Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005.
17. J. Sławiński, Małe wyznanie autora. W: Prace wybrane. T. 3: Teksty i teksty. Red. W. Bolecki. Kraków 2000.
18. J. Sławiński, Trzy postrachy. „Teksty” 1975, nr 3.
19. J. Sławiński, Wszystko od początku. W: Miejsce interpretacji. Gdańsk 2006.
20. Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Pod. red. D. Ulickiej i W. Boleckiego. Warszawa 2012.
21. J. Święch, Strukturalizm na cenzurowanym. W: Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej. Warszawa 2006.
22. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków 2007.

Issue:

1

Start page:

206

End page:

218

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64651 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2022

In our library since:

Feb 23, 2018

Number of object content downloads / hits:

647

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82674

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information