Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Dyspersje strukturalizmu. Rec.: Emilia Januszek, Dyskurs teoretycznoliteracki Janusza Sławińskiego. (Kraków 2012). – Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Pod redakcją Danuty Ulickiej i Włodzimierza Boleckiego. Warszawa 2012.

Twórca:

Rembowska-Płuciennik, Magdalena ORCID

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2017)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. W. Bolecki, PPP: Pierwszy Polski Poststrukturalista. „Teksty Drugie” 1994, nr 4, s. 5-18.
2. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Modernist Translation. An Eastern European Perspective. Models, Semantics, Functions. Frankfurt am Main – Wien 2016.
3. A. Burzyńska, Anty-teoria literatury. Kraków 2006.
4. A. Dziadek, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999.
5. Dzieła, języki, tradycje. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2006.
6. E. Esrock, The Reader’s Eye. Visual Imaging as Reader Response. Baltimore 1994.
7. P. Gierowski, Struktury historii. O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce. (Kraków 2013).
8. M. Głowiński, Glosy do rozważań Johna M. Ellisa. „Znak” 2009, nr 10.
9. E. Januszek, Dyskurs teoretycznoliteracki Janusza Sławińskiego. (Kraków 2012).
10. D. Lewiński, Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna: o procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku. Kraków 2004.
11. E. Możejko, Structuralism, Polish. Hasło w: Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Ed. I. Makaryk. Toronto–London 1993.
12. Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Edwarda Balcerzana. Red. T. Mizerkiewicz, A. Stankowska. Poznań 2007.
13. Poetyka – polityka – retoryka. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2006.
14. M. Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku. Toruń 2012.
15. M. Saganiak, Strukturalizm. Pytania otwarte. Warszawa 2016.
16. A. Skrendo, „Generał czytania” – Janusz Sławiński i sztuka interpretacji. W: Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005.
17. J. Sławiński, Małe wyznanie autora. W: Prace wybrane. T. 3: Teksty i teksty. Red. W. Bolecki. Kraków 2000.
18. J. Sławiński, Trzy postrachy. „Teksty” 1975, nr 3.
19. J. Sławiński, Wszystko od początku. W: Miejsce interpretacji. Gdańsk 2006.
20. Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje. Pod. red. D. Ulickiej i W. Boleckiego. Warszawa 2012.
21. J. Święch, Strukturalizm na cenzurowanym. W: Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej. Warszawa 2006.
22. D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków 2007.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

206

Strona końc.:

218

Szczegółowy typ zasobu:

Recenzje

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64651 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-09-08

Data dodania obiektu:

2018-02-23

Liczba wyświetleń treści obiektu:

216

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82674

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji