Object

Title: Czego nie widać w lustrze, czyli o przekraczaniu ciemności w „Katarynce” Bolesława Prusa

Creator:

Wietecha, Anna

Date issued/created:

2016

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2016)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. F. Ankersmit, Pochwała subiektywności. Przeł. T. Sikora. W: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. Domańska. Kraków 2004. ; 2. H. Bergson, O wyborze obrazów dla wyobrażenia – rola ciała. W: Materia i pamięć. O stosunku ciała do ducha. Przeł. W. Filewicz. Kraków 2012, s. 19-75. ; 3. Bolesław Prus. 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzówna, S. Fita. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969. ; 4. G. Borkowska, Prusa filozofia życia. W zb.: Jubileuszowe „Żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1998, s. 65-72. ; 5. T. Bujnicki, Jak jest zrobiona „Katarynka”? W zb.: Jubileuszowe „Żniwo u Prusa”. Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1998, s. 73-81. ; 6. J. W. Dawid, Inteligencja, wola i zdolność do pracy. Z rysunkami w tekście i na tablicy. Wstęp T. Tomaszewski. Wrocław 1966. ; 7. E. Domańska, Inspiracje. W: Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Wyd. 2, uzup. i uakt. Poznań 2005. ; 8. A. Dygasiński, Świat i ślepa dziewczyna. (Obrazek sielski). W: Nowele i opowiadania. T. 5. Pisma wybrane. Red. B. Horodyski. T. 18. Warszawa 1951, s. 5-49. ; 9. W. Gutowski, Tadeusza Micińskiego słowo o Bolesławie Prusie. W zb.: Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie. Red. J. A. Malik, E. Paczoska. Lublin 2003, s. 269-279. ; 10. W. James, Psychologia. Kurs skrócony. Przeł. M. Zagrodzki. Wstęp, oprac. I. Kurcz. Warszawa 2002. ; 11. A. Kluba, Litość bez trwogi – zagadnienia empatii i dystansu w literaturze. W zb.: Literackie reprezentacje doświadczenia. Red. W. Bolecki, E. Nawrocka. Warszawa 2007, s. 83-93. ; 12. R. Koziołek, Co gra „Katarynka” Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 1, s. 49-70. ; 13. K. Lorenz, Życie jako proces poznawczy. W: Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania. Przeł. K. Wolicki. Przedm. H. Buczyńska-Garewicz. Warszawa 1977, s. 59-73. ; 14. J.-F. Lyotard, Fenomenologia. Przeł. J. Migasiński . Warszawa 2000. ; 15. H. Markiewicz, Żeromski i Prus. Gawęda historycznoliteracka. W: W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1977, s. 27-41. ; 16. T. Miciński, Mistyk realizmu. „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 22, s. 461. ; 17. E. Minkowski, Dotyk. Przeł. M. Polak. „Kronos” 2010, nr 3, s. 115-118. ; 18. E. Minkowski, Uwaga. Przeł. M. Polak. „Kronos” 2010, nr 3, s. 109-114. ; 19. J. Ochorowicz, Pierwsze zasady psychologii. W: Pierwsze zasady psychologii i inne prace. Przedm. R. Stachowski. Warszawa 1996. ; 20. B. Prus, Katarynka. W: Szkice i obrazki. T. 1. Pisma. Red. Z. Szweykowski. T. 5. Warszawa 1948. ; 21. B. Prus, Wędrówka po ziemi i niebie. W: Kartki z podróży. T. 2. Pisma, t. 28. Warszawa 1950, s. 87-119. ; 22. A. Szybowska, K. Termińska, Słuchowa spacjalizacja świata. (Esej ilustrowany fragmentami prozy Jarosława Iwaszkiewicza). W zb.: Przestrzeń w języku i w kulturze. Analizy tekstów literackich i wybranych dziedzin sztuki. Red. J. Adamowski. Lublin 2005, s. 237-249. ; 23. Ch. Taylor, Odkrywanie kondycji ludzkiej. Przeł. M. Rychter. W: Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Oprac. nauk. T. Gadacz. Wstęp A. Bielik-Robson. Warszawa 2001, s. 332-344. ; 24. T. Żabski, Wstęp. W: B. Prus, Opowiadania i nowele. Wybór. Oprac. T. Żabski. BN I 291. Wrocław 2009, s. III-LXI.

Issue:

3

Start page:

119

End page:

137

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64616 ; oai:rcin.org.pl:64616 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Feb 21, 2018

Number of object content hits:

11 152

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83137

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information