Obiekt

Tytuł: Wędka króla Rusinów (Gall Anonim, ks. 1, rozdz. 7)

Twórca:

Żmudzki, Paweł (1970- )

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 55 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 27-50 : il. ; Streszczenie w jęz. angielskim ; Dofinansowano ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba odpowiedzenia na pytanie: dlaczego Gall Anonim przedstawił króla Rusinów – postać niewojowniczą i tchórzliwą – łowiącego ryby na wędkę, w momencie ataku Bolesława Chrobrego, który przyniósł Rusi straszliwą klęskę? Użytecznego kontekstu dostarczają przypadki użycia motywu wędki i wędkujące postacie w opowieściach, których Gall Anonim na pewno nie znał: Le roman de Perceval ou le conte du Graal Chrétiena de Troyes (Król-Rybak), Żywot Antoniusza Plutarcha z Cheronei, Waltharius, opowiadanie o zdobyciu Rzymu przez Arnulfa w Antapodosis Liudpranda z Cremony, opowieść o Wandzie w Kronice wielkopolskiej oraz historia uzdrowienia córki cesarza Galiena przez św. Zenona z Werony w De Zenonis vita sermo Coronati Notarii.

Bibliografia:

Banaszkiewicz J., Atrybuty i społeczne „ordines”. Kilka obrazków z X–XI wieku, w: tenże, Trzy po trzy o dziesiątym wieku, Kraków 2014, s. 221–240 ; Banaszkiewicz J., Młodzieńcze gesta Bolesława Krzywoustego, czyli jak zostaje się prawdziwym rycerzem i władcą, w: tenże, Takie sobie średniowieczne bajeczki, wprow. M. Tomaszek, Kraków 2012, s. 517–525 ; Banaszkiewicz J., Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, wyd. 2, Warszawa 2010 ; Banaszkiewicz J., Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka, wyd. 2, Wrocław 2002 ; Butturini F., Il segno e il tempo nella porta bronzea di san Zeno di Verona, fot. P. Chasseur, wstęp J.-P. Jouvet, Firenze 1982 ; Cetwiński M., „Rex insulsus” i „parasitis exercitus”, czyli pycha Rusina ukarana (Gall, I, 10; Kadłubek, II, 12), w: Europa Środkowo-Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo. Księga poświęcona pamięci profesora Wojciecha Peltza, red. J. Dudek, D. Janiszewska, U. Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra 2005, s. 323–334 ; Colonna E., Le poesie di Liutprando di Cremona. Commento tra testo e contesto, Bari 1996 Corcoran T.H., Roman Fishermen, „The Classical World”, 56, 1963, nr 4, s. 97–102 ; Corcoran T.H., Roman Fishermen, „The Classical World”, 56, 1963, nr 4, s. 97–102 ; Gronowska A., Fabuły rycerskie w „Gesta ducum sive principum Polonorum” Galla Anonima na tle wybranych przykładów piśmiennictwa średniowiecznego (do końca XIII w.), Warszawa 2010, praca doktorska obroniona na Wydziale Polonistyki UW ; Hoffmann R.C., Fishing for Sport in Medieval Europe. New Evidence, „Speculum”, 60, 1985, nr 4, s. 877–902 Kollinger K., Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992–1025), Wrocław 2014 ; Kollinger K., Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992–1025), Wrocław 2014 ; Labuda G., Rozwój zachodnioeuropejskiego eposu o Walterze, w: tenże, Źródła, sagi i legendy do najdawniejszych dziejów Polski, Warszawa 1961, s. 266–276 ; Marx J., La légende arthurienne et le Graal, Genève 1996 (reprint wyd.: Paris 1952) Plezia M., Kronika Galla na tle historiografii XII wieku, Kraków 1947 ; Plezia M., Kronika Galla na tle historiografii XII wieku, Kraków 1947 ; Polak W., Kronika Galla Anonima a pochodzenie rodu Awdańców, w: Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. U. Borkowska, C. Deptuła, R. Knapiński, Z. Piłat, E. Wiśniowski, Lublin 2004, s. 401–418

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Źródłoznawcze

Tom:

55

Strona pocz.:

27

Strona końc.:

50

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64722 ; p-ISSN 0081–7147 ; e-ISSN 2451–1331 ; 10.12775/SZ.2017.02

Źródło:

IH PAN, sygn. B.88/55 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/55 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji