Object

Title: Two dimensions of history: an opening sketch

Creator:

Traba, Robert

Date issued/created:

2016

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Vol. 2 (2014) - Special Issue - English Edition

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. J. Assmann, Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and Political Imagination (Cambridge University Press, 2008).
2. J. Banaszkiewicz, Podanie o Piaście i Popielu (Warszawa: PWN, 1986).
3. J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kadłubka (Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2002).
4. D. Beauvois, “Dzieje Polski w badaniach historyków francuskich XIX wieku", in “O nas bez nas.” Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, ed. W. Molik and H. Żaliński, (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007), 49-68.
5. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914 (Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2005), second edition 2011.
7. M. Beylin, “Polski świr większościowy,” Gazeta Wyborcza, March 21-22, 2009.
8. J. W. Borejsza, Śmieszne sto milionów Słowian…, (Warszawa: Wydawnictwo Nerito, Instytut Historii PAN, 2006).
9. J. Böhler, Auftakt zum Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in Polen 1939 (Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2006).
10. K. Brzechczyn, Odrębność historyczna Europy Środkowej. Studium metodologiczne (Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 1998).
11. B. Brzostek, Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 1955–1970 (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2007).
12. P. Burke, History and Social Theory (London: Polity Press, 2005).
13. I. Buruma, “Kosmopolici,” Gazeta Wyborcza, December 20–21, 2008.
14. A. Chwalba, III Rzeczpospolita – raport specjalny (Kraków: Wydawnictwo Literackie Miejsce, 2005).
15. B. Cichocki, K. Jóźwiak, Najważniejsze są kadry. Centralna Szkoła Partyjna PPR/PZPR (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2006).
16. M. Cieśliński, Piękniej niż w życiu. Polska Kronika Filmowa 1944–1994 (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2006).
17. M. Czyżewski, “Debata na temat Jedwabnego oraz spór o ‘politykę historyczną’ z punktu widzenia analizy dyskursu publicznego,” in Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, ed. S. M. Nowinowski, J. Pomorski and R. Stobiecki (Łódź: Instytut Pamięci Narodowej, 2008), 135-139.
18. K. Dąbek, PZPR – retrospektywny portret własny (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2006).
19. E. Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006).
20. “Dwie tradycje, jeden podręcznik, z Robertem Trabą, przewodniczącym Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej rozmawia Bogdan Borucki,” in Mówią Wieki, 10/08 (586): 41.
21. Dylematy wielokulturowości, ed. W. Kalaga, (Kraków: Universitas, 2004).
22. Dziedzictwo kresów-nasze wspólne dziedzictwo?, ed. J. Purchla (Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006).
23. N. Elias, Studies on the Germans: Power Struggles & Development of Habitus in the 19th & 20th centuries (Dublin: University College Dublin Press, 1996).
24. J. Ferenc, Sport w służbie polityki. Wyścig Pokoju 1948–1989 (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2008).
25. M. Filipowicz, Urodzić naród. Z problematyki czeskiej i słowackiej literatury kobiecej II połowy XIX wieku (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009).
26. A. Friszke, “Jak hartował się radykalizm Kurtyki,” Gazeta Wyborcza, April 7, 2009, 18.
27. A. Friszke, “Kto kogo wyklucza?,” Gazeta Wyborcza, May 4, 2009; Pamięć i Sprawiedliwość, 1 (2005);
28. A. Gajewski, Polski film sensacyjno-kryminalny (1960–1980) (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2008).
29. B. Gapiński, Sacrum i codzienność. Prośby o modlitwę nadsyłane do Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1965–1979 (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2008).
30. A. Gieysztor, Mitologia Słowian, updated and expanded edition (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006).
31. C. Gmyz, P. Semka, “Przypomnijmy światu polską historię,” Rzeczpospolita, November 3, 2008.
32. G. Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008).
33. J. Goody, The Logic of Writing and the Organisation of Society (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).
34. M. Górny, Przede wszystkim ma być naród. Marksistowskie historiografie w Europie Środkowo-Wschodniej (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2007).
35. Granice dyscyplinarne w humanistyce, ed. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (Olsztyn: Colloquia Humaniorum, 2006).
36. E. A. Havelock, The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present (New Haven: Yale University Press, 1986).
37. “Historia i jej rekonstrukcje,” [Teresa Stylińska talks with Anthony Giddens] Tygodnik Powszechny, 46 (2006). Supplement: “Historia w Tygodniku,” ed. Wojciech Pięciak.
38. Historia społeczna, historia codzienności, mikrohistoria, trans. A. Kopacki, ed. W. Schulze, et al., (Warszawa: Volumen-Niemiecki Instytut Historyczny, 1996).
39. J. Holzer, Europa wojen 1914-1945 (Warszawa: Świat książki, 2008).
40. J. Holzer, Europejska tragedia XX wieku. II wojna światowa (Warszawa: Wydawca Oficyna Wydawnicza RYTM, 2005).
41. J. Holzer, Polska i Europa. “W Polsce czyli nigdzie?” (Warszawa: Wydawca Oficyna Wydawnicza RYTM, 2008).
42. D. Jančar, “Filozofia prowincji,” Gazeta Wyborcza, January 3–4, 2009.
43. M. Janion, Hero, Conspiracy, and Death: The Jewish Lectures, trans. A. Shannon (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014).
44. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006).
45. M. Janowski, “Polityka historyczna: Między edukacją historyczną a propagandą,” Pamięć i polityka historyczna, 229–245.
46. J. Jedlicki, “Bezradność.Polacy wobec Żydów,” Gazeta Wyborcza, June 27-28, 2009.
47. J. Jedlicki, Foreword to Maciej Janowski, „Narodziny inteligencji 1750–1831,” vol.1, in Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918 (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008), 9-10.34.
48. J. Jedlicki, Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności (Warszawa: Sic!, 2000).
49. B. Kerski, “Samokrytyczny patriotyzm i kultura dialogu,” in B. Kerski, Homer na placu Poczdamskim. Szkice polsko-niemieckie (Lublin: UMCS, 2008), 260–262.
50. A. Komorowski, “Trumny w zaprzęgu,” Nowe Książki 12 (2008): 31–32.
51. K. Kończal, “Bliskie spotkania z historią drugiego stopnia,” in Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, ed. A. Szociński (Warszawa: Scholar, 2009), 207-226;
52. B. Korzeniewski, Polityczne rytuały pokuty w perspektywie zagadnienia autonomii jednostki (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006).
53. B. Korzeniewski, “Wprowadzenie. Polityka historyczna – propozycje definicji i spory wokół jej zakresu w polskim i niemieckim dyskursie naukowym,” in Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej ed. Korzeniewski (Poznań: Instytut Zachodni, 2008), 7-28.
54. R. Koselleck, Semantyka historyczna, ed. H. Orłowski (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001).
55. M. Krzoska, Für ein Polen an Oder und Ostsee. Zygmunt Wojciechowski (1900-1955) als Historiker und Publizist (Osnabrück: fibre Verlag, 2003).
56. M. Kula, Komunizm po komunizmie (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2006).
57. J. J. J. Kulczycki, “Dzieje Polski w amerykańskiej historiografii Europy. Królestwo Nigdzie,” in “O nas bez nas.” Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, ed. W. Molik and H. Żaliński, (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007), 19-47.
58. A. Lawaty, Das Ende Preußens in polnischer Sicht. Zur Kontinuität negativer Wirkungen der preußischen Geschichte auf die deutsch-polnischen Beziehungen (Berlin and New York: de Gruyter, 1986).
59. J. Le Goff, History and Memory, trans. S. Rendall and E. Claman (New York: Columbia University Press, 1996).
60. P. O. Loew, Danzig und seine Vergangenheit, 1793-1997. Die Geschichtskultur einer Stadt zwischen Deutschland und Polen (Osnabrück: Fibre, 2003).
61. P. O. Loew, Gdańsk. Między mitami (Olsztyn: Borussia, 2007).
62. T. Łepkowski, Przeszłość miniona i teraźniejsza (Warszawa: PIW, 1980).
63. P. Machcewicz, “Dwa mity twórców polityki historycznej w IV RP,” Gazeta Wyborcza, August 29, 2008.
64. P. Majewski, P. Machcewicz, fragments of the “Zarys koncepcji programowej muzeum II wojny światowej,” [“Outline of the program concept of the Museum of the Second World War”], Rzeczpospolita, October 31, 2008.
65. M. Mazurek, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2005).
66. A. Mencwel, Etos lewicy. Esej o narodzinach kulturalizmu polskiego (Warszawa: PIW, 1990).
67. A. Mencwel, Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku (Warszawa: Czytelnik, 1997).
68. A. Mencwel, Rodzinna Europa po raz pierwszy. Dialogi o polskiej formie (Kraków: Universitas, 2009).
69. A. Mencel, Wyobraźnia antropologiczna (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006).
70. K. Modzelewski, Barbarzyńska Europa (Warszawa: Iskry, 2004).
71. K. Modzelewski, “Wokół książki Andrzeja Mencwela, Wyobraźnia antropologiczna,” Przegląd filozoficzno-literacki 4 (21) ( 2008): 26.
72. M. G. Müller, “Dzieje Polski w najnowszej historiografii niemieckiej,” in “O nas bez nas.” Historia Polski w historiografiach obcojęzycznych, ed. W. Molik and H. Żaliński, (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007), 79-100.
73. M. G. Müller, Rozbiory Polski. Historia Polski i Europy XVIII wieku (Poznań: PTPN, 2005).
74. Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej; ed. B. Korzeniewski, Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury, ed. B. Korzeniewski (Poznań: Instytut Zachodni,2007).
75. Naród – styl – modernizm, ed. J. Purchla, W. Tagethoff, (Kraków-Monachium: Międzynarodowe Centrum Kultury - Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 2006).
76. “Nie gardź nami, emigracjo. Listy Iwaszkiewicza i Jeleńskiego,” Gazeta Wyborcza, January 10–11, 2009.
77. L. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny (Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008).
78. M. A. Murzyn, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji/The Central European Experience of Urban Regeneration (Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006).
79. J. Muszyńska, A. Osiak and D. Wojtera, Obraz codzienności w prasie stanu wojennego, Gdańsk, Kraków, Warszawa (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2006).
80. Odmiany i oblicza komunizmu. Węgrzy, Polacy i inni, ed. M. Koźmiński, (Warszawa: ISP PAN i Wydawnictwo TRIO, 2006).
81. H. Orłowski, Polnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, trans. I. and S. Sellmer (Olsztyn: Wspólnota Kulturowa Borussia,1998).
82. H. Orłowski, “Spory o Sonderweg, o niemiecką ‘drogę odrębną’,” in Sonderweg. Spory o „niemiecką drogę odrębną,” selected, developed and introduced by H. Orłowski (Poznań: Poznańska, Biblioteka Niemiecka, 2008), 7-50.
83. P. Osęka, Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–1956 (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2007).
84. A. Pelka, Teksas-land. Moda młodzieżowa w PRL (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2007).
85. J. M. Piskorski, Polacy i Niemcy. Czy przeszłość musi być przeszkodą (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004).
86. “Polska wyjątkowość [Cezary Gmyz talks with Jan Żaryn],” Rzeczpospolita, November 4, 2008.
87. K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci (Lublin: UMCS, 2006).
88. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, trans. J. Margański (Kraków: Universitas, 2006).
89. “Rocznice nasze i wasze” [Patrycja Bukalska talks with Robert Traba], Tygodnik Powszechny, May 31, 2009. Special supplement “Polska rocznicowa,” ed. W. Pięciak and P. Bukalska.
90. “Rozmowa z Marią Janion,” Gazeta Wyborcza, May 27-28, 2006.
91. H. Samsonowicz, O “historii prawdziwej.” Mity, legendy i podania jako źródło historyczne (Gdańsk: Novus Orbis, 1997).
92. See Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypem i Europa/ Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie, ed. H. Hein-Kircher, J. Suchoples, H. H. Hahn (Wrocław: ATUT, 2008).
93. P. Semka, “Dziwaczny pomysł na muzeum II wojny światowej,” Rzeczpospolita, October 28, 2008.
94. K. Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit: Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik (München: Carl Hanser Verlag, 2003).
95. T. Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999, trans. M. Pietrzak-Merta (Sejny: Wydawnictwo: Fundacja Pogranicze, 2007).
96. T. Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę, trans. K. Pietrzyk (Kraków: Znak, 2008).
97. Socjalizm w życiu powszednim. Dyktatura a społeczeństwo w PRL i NRD, ed. S. Kott, M. Kula, Th. Lindenberger (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2006).
98. A. Sosnowska, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994) (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2004).
99. A. Sowa, Henryk Samsonowicz – świadek epoki. Wywiad rzeka (Warszawa: Bellona, 2009).
100. R. Stobiecki, Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna … ale skomplikowana. Studia i szkice (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2007).
101. B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit (Warszawa: Wydawnictwo ISP PAN, 2006).
102. T. Szarota, Karuzela na placu Krasińskich (Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2007).
103. T. Szarota, U progu Zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie (Warszawa: Sic!, 2000).
104. K. Szczuka, “Żydzi Marii Janion,” Gazeta Wyborcza, June 13–14, 2009.
105. W. Śliwowska, “Dr Jekyll i Mr IPN. Historia i teczki,” Gazeta Wyborcza, June 13-14, 2009.
106. P. Śpiewak, “Wyjaśnienie zamiast wstępu,” in Spór o Polskę 1989–99, ed. P. Śpiewak (Warszawa: PWN, 2000).
107. M. Talarczyk-Gubała, PRL się śmieje! Polska komedia filmowa lat 1945–1989 (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2007).
108. J. Tazbir, Polska na zakrętach dziejów (Warszawa: Sic!, 1997).
109. J. Tazbir, “Tradycja i rwanie ciągłości,” in Przyszłość tradycji, ed. S. Krzemień-Ojak (Białystok: Libra, 2008).
110. J. Tazbir, W pogoni za Europą (Warszawa: Sic!, 1998).
111. R. Traba, “Ciągłość i historia przerywana: miasto w długim trwaniu,” ed. K. Markowski, O nowy model historycznych badań regionalnych (Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2007).
112. R. Traba, Historia – przestrzeń dialogu (Warszawa: ISP PAN, 2006).
113. R. Traba, “Historia wzajemnych oddziaływań (Beziehungsgeschichte) i konstrukcja ‘miejsc żywej pamięci’ (lieux de mémoire)? Przypadek Polski i Niemiec,” in Pamięć polska, pamięć niemiecka, ed. Z. Noga and M. Schulze Wessel (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009), 62–77.
114. R. Traba, The Past in the Present. The Construction of Polish History (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015).
115. Transdisziplinarität. Bestandsaufnahme und Perspektiven, ed. F. Brand, F. Schaller, H. Völker (Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2004).
116. K. M. Ujazdowski, “Polityka pamięci ma sens,” Gazeta Wyborcza, October 2, 2008.
117. Ch. Vandendorpe, Du papyrus à l’hypertexte. Essai sur les mutations du texte et de la lecture (Paris: La Découverte, 1999).
118. J. Wawrzyniak, Bohaterowie, męczennicy, ofiary. ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej 1949–1969 (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2009).
119. A. Wierzbicka, Słowa klucze. Różne języki – różne kultury (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007).
120. A. Wierzbicki, Wschód–Zachód w koncepcjach dziejów Polski. Z dziejów polskiej myśli historycznej w dobie porozbiorowej (Warszawa: PIW, 1984).
121. M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie w latach 1948–1957 (Warszawa: ISP PAN and Wydawnictwo TRIO, 2006).
122. A. Wolff-Powęska, A bliźniego swego: Kościoły w Niemczech wobec “problemu żydowskiego” (Poznań: Instytut Zachodni, 2003).
123. A. Wolff-Powęska, Oswojona rewolucja: Europa Środkowo – Wschodnia w procesie demokracji (Poznań: Instytut Zachodni, 1998).
124. Z. Wóycicka, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych z Zagłady 1944–1950 (Warszawa: Wydawnictwo TRIO, 2009).
125. Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, ed. J. Kowalczewski and W. Piasek (Olsztyn: Colloquia Humaniorum, 2007).
126. K. Zajas, Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich (Kraków: Universitas, 2008).
127. B. Zdrojewski, “Dajmy Polakom być dumnymi ze swojej historii,” Gazeta Wyborcza, November 14, 2008.
128. K. Zernack, Niemcy-Polska: z dziejów trudnego dialogu historiograficznego, ed. H. Olszewski, trans. Ł. Musiał (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006), from the series “Poznańska Biblioteka Niemiecka,” ed. H. Orłowski, Ch. Kleßmann.
129. F. Znaniecki, Nauki o kulturze, trans. J. Szacki, with introduction J. Szczepański (Warszawa: PWN, 1992).
130. F. Znaniecki, Współczesne narody (Warszawa: PWN, 1990).
131. J. Żakowski, “Bajarze piszą nam historię,” Polityka 15 (2009).
132. J. Żaryn, “Przykrywanie prawdy kłamstwem,” Rzeczpospolita, April 29, 2009.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

36

End page:

81

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64236 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2016.en.1.4

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 29, 2018

Number of object content hits:

302

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83643

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information