Object

Title: Borderland discourse and the question of the other – stories from Chełm land

Creator:

Hudzik, Jan P. ; Pawluk, Rafał : Tł.

Date issued/created:

2016

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Vol. 2 (2014) - Special Issue - English Edition

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. A.P.L., Schyzma i jej apostołowie z okoliczności ostatnich prześladowań Unitów w Dyecezyi Chełmskiej (Kraków: W drukarni W. Korneckiego, 1875).
2. B. Bakuła, „Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (zarys problematyki),” Teksty Drugie 6 (2006).
3. Z. Bauman, Między chwilą a pięknem: o sztuce w rozpędzonym świecie (Łódź: Wydawnictwo Oficyna, 2010).
4. R. Bender, introduction to Józef Sebastian Pelczar, Prześladowanie Unitów w Chełmszczyźnie i na Podlasiu (Rzeszów: Wydawnictwo Świętego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, 2011).
5. The Bible: Authorized King James Version (Oxford: OUP, 1997).
6. J. Cabaj, „Postawy ludności Chełmszczyzny i Podlasia wobec kwestii przynależności państwowej swych ziem (1912, 1918-1919),” Kwartalnik Historyczny 4 (1992): 65-67.
7. M. de Cervantes Saavedra, The History and Adventures of the Renowned Don Quixote, trans. T. Smollett (Hertfordshire: Wordsworth, 1998).
8. I. Chrzanowski, Wśród zagadnień książek i ludzi (Lwów: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1922).
9. M. Delaperrière, “Gdzie są moje granice? O postkolonializmie w literaturze,” Teksty Drugie 6 (2008).
10. U. Eco, The Infinity of Lists, trans. A. McEwan (London: MacLehose, 2009).
11. A. Fiut, Spotkanie z Innym (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006).
12. M. Foucault, The Archaeology of Knowledge and The Discourse on Language, trans. A. M. Sheridan-Smith (New York: Pantheon, 1972).
13. Fr. R. Gawroński, Oderwanie Chełmszczyzny i Rusini (Lwów: Skład główny w księgarni H. Altenberga, 1909).
14. H. Gosk, “Polski dyskurs kresowy w niefikcjonalnych zapisach międzywojennych. Próba lektury w perspektywie postcolonial studies,” Teksty Drugie 6 (2008): 25-26.
15. S. Goszczyński, Zamek kaniowski, ed. Maria Janion and Maria Grabowska (Warszawa: PIW, 1958).
16. J. Iwaszkiewicz, „Fotografie ze Śląska,” (1936) in J. Iwaszkiewicz, Podróże do Polski (Warszawa: PIW, 1977), 101-109.
17. M. Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007).
18. E. Kasperski, “Dyskurs kresowy. Kryteria, własności, funkcje,” in Kresy. Dekonstrukcja, ed. K. Trybuś, J. Kałążny and R. Okulicz-Kozaryn (Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2007).
19. S. Kieniewicz, „Kresy. Przemiany terminologiczne w perspektywie dziejowej,” Przegląd Wschodni 1 (1991).
20. F. Koneczny, Święci w dziejach narodu polskiego, part Podlasie i Chełmszczyzna (1937), accessed October 19, 2012, http://www.nonpossumus.pl/biblioteka/feliks_koneczny/swieci/260.php
21. I. Kowalska and I. Merżan, Rottenbergowie znad Buga (Warszawa: LSW, 1989).
22. K. Kraszewski, Chełmianie: opowiadania z lat 1792-1796 (Warszawa: Nakładem Gustawa Sennewalda Księgarza, 1878).
23. J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej (Warszawa: PWN, 1979).
24. W. Paruch, Od konsolidacji państwowej do konsolidacji narodowej. Mniejszości narodowe w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1939) (Lublin Wydawnictwo UMCS, 1997).
25. Wł. S. Reymont, Z ziemi chełmskiej: wrażenia i notatki (Gdańsk: Tower Press, 2000).
26. H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, ed. Z. Lewinówna (Warszawa: PIW, 1978).
27. E. Said, Culture and Imperialism (New York: Vintage, 1994).
28. M. Siedlecki, Z ziemi lubelskiej. Jesień 1915 r. (Kraków: Druk W.L. Anczyca i Spółki, 1916).
29. P. Skarga, Żywoty świętych pańskich narodu polskiego (Sanok: nakład i druk Karola Pollaka, 1855).
30. Społeczeństwo Królestwa Polskiego, ed. W. Kula, (Warszawa: PWN, 1965).
31. T. Stegner, “Ukraina widziana z Warszawy na początku XX wieku,” in Polska – Ukraina. Osadczuk, ed. B. Berdychowska i O. Hnatiuk (Lublin Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów: Wydawnictwo UMCS, 2007).
32. L. Szaruga, Palimpsest Międzymorza (zarys problematyki), accessed October 21, 2012, http://www.tekstualia.pl/index.php?DZIAL=teksty&ID=258
33. J. P. Vernant, „Mityczne aspekty pamięci,” trans. A. Wolicki, Konteksty 3-4 (2003).
34. M. Wańkowicz, Ziele na kraterze (Warszawa: IW PAX, 1973).
35. L. Wasilewski, Chełmszczyzna i sprawa jej oderwania/ Leon Płochocki (Kraków: Wydawnictwo „Życie,” 1911).
36. H. Wierciński, W sprawie wydzielenia Chełmszczyzny (Warszawa: Druk Piotra Laskauera, 1910).
37. H. Wierciński, Ziemia Chełmska i Podlasie. Rys historyczny i obraz stanu dzisiejszego (Warszawa: Gebethner i Spółka).
38. A. Wrzyszcz, Gubernia chełmska. Zarys ustrojowy (Lublin Wydawnictwo UMCS, 1997).

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

184

End page:

209

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64228 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2016.en.1.11

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 29, 2018

Number of object content hits:

79

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/83650

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information