RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ku laboratorium humanistycznemu

Creator:

Kil, Aleksandra ORCID ; Małczyński, Jacek ORCID ; Wolska, Dorota ORCID

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2017)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. T. Adorno Vorlesungen über Negative Dialektik, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2003.
2. Ł. Afeltowicz Laboratoria w działaniu. Innowacja technologiczna w świetle antropologii nauki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.
3. G. Agamben Aby Warburg i „nauka bezimienna”, przeł. K. Rutkowski, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2007, nr 3-4.
4. R. Barthes To the Seminar, w: tenże, The Rustle of Language, przeł. R. Howard, University of California Press, Berkeley 1989, s. 332-342.
5. N. Belmont Le Laboratoire d’anthropologie sociale, „La Lettre du Collège de France”, Hors sèrie, Novembre 2008, s. 62, http://lettre-cdf.revues.org/237?lang=en [27.07.2016].
6. E. Bińczyk, A. Derra (red.), Studia nad nauką i technologią. Wybór tekstów, Wydawnictwo UMK, Toruń 2014.
7. E. Chojecka Obraz natury „drugiego obiegu” – wizja alchemiczna, w: Sztuka a natura. Materiały XXVIII Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki przeprowadzonej 23-25 listopada 1989 roku w Katowicach, Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice 1991, s. 81-87.
8. S. J. Collier, A. Lakoff, P. Rabinow What is laboratory in the human sciences?, „ARC Working Paper” 2006, nr 1, http://anthropos-lab.net/wp/publications/2007/08/workingpaperno1.pdf [27.07.2016].
9. J. Derrida, Mochlos; or The Conflict of the Faculties, przeł. R. Rand, A. Wygant, w: Logomachia: The Conflict of the Faculties, red. R. Rand, University of Nebraska Press, Lincoln & London 1992, s. 1-34.
10. A. E. Earhart The digital humanities as a laboratory, w: Between humanities and the digital, red. P. Svensson, D. T. Goldberg, MIT Press, Cambridge MA 2015, s. 391-400.
11. A. Grafton Worlds made by words: scholarship and community in the modern West, Harvard University Press 2011.
12. P. van Huisstede Der Mnemosyne-Atlas. Ein Laboratorium der Bildgeschichte, w: Aby M. Warburg »ekstatische Nymphe… trauernder Flussgott«. Portrait eines Gelehrten, red. R. Galitz, B. Reimers, Dolling und Galitz Verlag, Hamburg 1995, s. 130-172.
13. Ch.D. Johnson Memory, Metaphor, and Aby Warburg’s Atlas of Images, Cornell University Press, Ithaca, New York 2012.
14. T. M. Korsby, A. Stavrianakis Moments in Collaboration: Experiments in Concept Work, „Ethnos. Journal of Anthropology” 2016, http://dx.doi.org/10.1080/00141844.2015.1137606 [27.07.2016].
15. A. Latour Wizualizacja i poznanie: zrysowanie rzeczy razem, przeł. A. Derra, M. Frąckowiak, „Avant” 2012, nr 3, s. 207-257.
16. A. Latour, S. Woolgar Laboratory Life. The Construction of Scientific Facts, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1986.
17. V. Lehmbrock Laboratorium, w: Über die Praxis des kulturwissensschaftlichen Arbeitens. Ein Handwörtebuch, red. U. Frietsch, J. Rogge, Transcript Verlag, Bielefeld 2013, s. 247-249.
18. W. McCarty Humanities Computing, Palgrave Macmillan 2005.
19. R. Nahirny, Losy naukowej łamigłówki. Clifford Geertz, mikrohistorie i podmiotowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
20. R. Nycz, W stronę innowacyjnej humanistyki polonistycznej: tekst jako laboratorium. Tradycje, hipotezy, propozycje, w: Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, red. A. Dziadek, K. Kłosiński, F. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 105-124.
21. H.-U. Obrist, B. Vanderlinden Laboratorium, w: Laboratorium, red. H.-U. Obrist, B. Vanderlinden, DuPont, [Köln] 2001.
22. P. Rabinow Steps toward an anthropological laboratory, „ARC Concept Note” 2006, nr 1, http://anthropos-lab.net/wp/publications/2007/08/conceptnoteno1.pdf [27.07.2016].
23. A. Sobczyńska, P. Zeidler (red.), Nowy eksperymentalizm - teoretycyzm - reprezentacja, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 1994.
24. P. Svensson From optical fibre to conceptual infrastructure, „Digital Humanities Quaterly” 2011, t. 5, nr 1, http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000090/000090.html [27.07.2016].
25. A. Warburg The Renewal of Pagan Antiquity. Contributions to the Cultural History of the European Renaissance, przeł. D. Britt, Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, Los Angeles 1999, s. 650-651.
26. T. Wiślicz Eksperyment w badaniu historycznym, w: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2014, s. 59-66.
27. Virtual Knowledge Studio, Messy Shapes of Knowledge – STS Explores Informatization, New Media, and Academic Work, w: The Handbook of Science and Technology Studies, red. E.J. Hackett i in., MIT Press, Cambridge MA 2008, s. 319-353.
28. N. Zemon Davis, Powrót Martina Guerre’a, przeł. P. Szulgit, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011.
29. A.Zybertowicz, M. Gurtowski, K. Tamborska, M. Trawiński, J. Waszewski, Samobójstwo oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat, Wydawnictwo Kasper, Kraków 2015.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

274

End page:

285

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64797 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2017.1.23

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 13, 2022

In our library since:

Feb 28, 2018

Number of object content downloads / hits:

2046

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84073

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information