RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Medical Faculties or Medical Academies? Czechoslovak Plans and Discussions in the 1950s

Creator:

Svobodný, Petr

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 15 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 25-36 ; Summary in English. ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In post-war Czechoslovakia, the re-organisation of public health care was closely linked to problems and new challenges in organising the academic education in medicine and medical science. Reforms in this area were seen as one of the basic starting points of health care reforms whose aim was to improve the health care and health of the population. Alongside elements such as the nationalisation of health care system, the system at this time focused not only on curative but also preventive medicine and hygiene. Similar trends were at that time in evidence in other countries of the then forming Soviet Bloc.In the early 1950s, medical faculties were in some countries of the Soviet Bloc (Poland, Hungary) removed from the structure of traditional universities and transformed into medical academies. These medical academies were supposed to take over the existing functions of academic faculties of medicine and provide teaching, research, and curative medicine, but newly also preventive care. In other countries (Czechoslovakia, GDR), medical faculties remained part of both the traditional and newly established universities, though their transformation into medical academies had also been discussed.The contribution includes: 1. a brief description of the network of academic medical education in 1945–1950s in countries of the Soviet Bloc (Soviet Union, Czechoslovakia, GRD, Poland, and Hungary); 2. analysis of reasons why in Czechoslovakia the transformation of faculties into academies was not carried out, while in other countries it was. These reasons include references to the strength of tradition, factual arguments, or ideologically based argumentation pointing to “Soviet models”.

References:

Albert B., Haškovec V., “Delegace zdravotníků SSSR v Praze”, Časopis lékařů českých 1948, no. 87
Bartošek M., Vysoké školství v SSSR, Praha, 1947
Brod J., “O vědeckém životě v Německé demokratické republice”, Časopis lékařů českých 1954, no. 93
Charvát J., “Lékařská výuka a výzkum”, Časopis lékařů českých 1958, no. 97
Charvát J., Můj labyrint světa. Vzpomínky, zápisky z deníků, Praha, 2005
Connelly J., Captive University: The Sovietization of East Germany, Czech, and Polish Higher Education, 1945–1956, Chapel Hill, North Carolina Press, 2000
Dzieje nauczania medycyny na ziemiach polskich, ed. M.M. Żydowo, Kraków, 2001
Ernst A., “Die beste Prophylaxe ist der Sozialismus”: Ärzte und medizinische Hochschullehrer in der SBZ/DDR 1945–1961, Münster, 1997
Franc M., Ivan Málek a vědní politika 1952–1989, Praha, 2010
Franc M., Mádlová V., The History of the Czech Academy of Sciences in Pictures, Praha, 2014
A History of Charles University, vol. 2: 1802–1990, ed. J. Havránek, Z. Pousta, Prague, 2001
A History of the University in Europe, vol. 4: Universities since 1945, ed. W. Rüegg, Cambridge, 2011
Kříž J., Beranová R., Historie Státního zdravotního ústavu v Praze, Praha, 2005
Lékařská fakulta UK v běhu času, ed. V. Helekalová, J. Hořejší, Praha, 2011
Málek I., “Do nové etapy přeměny lékařského studia”, Časopis lékařů českých 1953, no. 92
Málek I., “Reforma lékařského studia a výchova kádrů”, Věstník československých lékařů 1950, no. 62
Málek I., “Reforma lékařského studia”, Časopis lékařů českých 1950, no. 89
Málek I., “Sovětská lékařská věda”, Časopis lékařů českých 1951, no. 90
Málek I., “Sovětská věda – náš vzor”, Časopis lékařů českých 1951, no. 90
Memorial Book Semmelweis University of Medicine 1769–1994, L. Molnár et al., Budapest, 1995
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit = nechť je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ed. J. Veis et al., Praha, 2013
Šabanov A. N., Vysokoškolské lékařské studium v Sovětském svazu, Časopis lékařů českých 1951, no. 90
Servít Z., Socialistická výstavba naší lékařské vědy, Časopis lékařů českých 1949, no. 88
Spondeo ac polliceor = Slavnostně slibuji. Vyprávění o 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze k 50. výročí založení, ed. J. Koutecký, Praha, 2003
Svobodný P., “Die Losung von ‘einheitlichen sozialistischen Gesundheitswesen’ in der Fachpresse im Rahmen der kommunistischen Propaganda (1945–1952)”, in: Propaganda, (Selbst-)Zensur, Sensation. Grenzen von Presse– und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland und Tschechien seit 1871, ed. M. Anděl, D. Brandes, A. Labisch, J. Pešek, T. Ruzicka, Essen, 2005, pp. 261–272
Svobodný P., “Universities in Central Europe: Changing Perspectives in the Troubled Twentieth Century”, in: Sciences in the Universities of Europe, Nineteenth and Twentieth Centuries. Academic Landscapes, ed. A. Simões, M.P. Diogo, K. Gavroglu, Dordrecht, 2015
Svobodný P., Hlaváčková L., Dějiny lékařství v českých zemích, Praha, 2004
Urbášek P., Pulec J., Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969, Olomouc, 2012
Vykoukal J., “Polské univerzity 1945–1948: autonomie, rekonstrukce a politika”, Acta Universitatis Carolinae – Studia Tarritorialia,13, 2008, no. 83

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

15

Start page:

25

End page:

36

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64915 ; 2450-8357 ; 10.12775/Polska.2017.02

Source:

IH PAN, sygn. B.155/15 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/15 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information