RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ogłoszenia drobne z lat 1945–1949 jako informator o zdrowiu i chorobach na Śląsku

Creator:

Ligarski, Sebastian (1975– )

Date issued/created:

2017

Resource type:

Text

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 15 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p.109-126 ; Summary in English. ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article is devoted to the subject of health and diseases in Silesia in 1945–1949 seen through the eyes of people. It was written on the basis of a seldom used historical source in the form of small advertisements published in the three Silesian dailies: Pionier, Słowo Polskie, and Dziennik Zachodni, which had the largest number of small advertisements and were the most popular source of information. This type of historical source makes it possible to gain valuable additional information about physicians, places of their practice, ways in which people dealt with diseases in the first extremely difficult years after the war. At the same time it gives the possibility to answer many questions and offers information that cannot be found anywhere in documents issued by the local or state administration.

References:

Brożek K., Lekarze w życiu społecznym województwa Śląsko-Dąbrowskiego (1945–1950), „Rocznik Katowicki” 12, 1984, s. 138
Jedwabny A., Zarys historii lecznictwa wałbrzyskiego w latach 1945–1992, „Kronika Wałbrzyska” 1995, s. 55
Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, t. 5, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1997
Kochański A., Polska 1944–1991. Informator historyczny, t. 1: Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944–1956), Warszawa 1996
Konopińska J., Tamten wrocławski rok 1945–1946. Dziennik, Wrocław 1987
Ordyłowski M., Życie codzienne we Wrocławiu 1945–1948, Wrocław 1991
Stefański W., Moje wspomnienia, w: Pamiętniki lekarzy, wybór i red. K. Bidakowski, T. Wójcik, Warszawa 1968
Tyszkiewicz J., Od upadku Festung Breslau do stalinowskiego Wrocławia. Kalendarium 1945–1950, Wrocław 1999
Więckowska E., Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w latach 1944–1950, Wrocław 2001

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

15

Start page:

109

End page:

126

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64919 ; 2450-8357 ; 10.12775/Polska.2017.06

Source:

IH PAN, sygn. B.155/15 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/15 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information