Object

Title: „Nieprzekraczalna jest bariera ciała”. Ucieleśnienia Adama Ważyka

Creator:

Skurtys, Jakub

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2018)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Adam Ważyk (1905–1982). „Rocznik Literacki” 1982 (wyd. 1988). ; 2. G. Agamben, Nagość. W: Nagość. Przeł. K. Żaboklicki. Warszawa 2010. ; 3. M. Baranowska, Surrealna wyobraźnia i poezja. Warszawa 1984. ; 4. M. Baranowska, Znałam Ważyka hermetycznego. „Twórczość” 1983, nr 8, s. 78. ; 5. T. Brzozowski, Orientacja wizualno-plastyczna w twórczości poetyckiej Adama Ważyka. Szczecin 1994. ; 6. P. Bürger, Teoria awangardy. Przeł. J. Kita-Huber. Red. nauk. K. Wilkoszewska. Kraków 2006. ; 7. M. Cywińska, Manufaktura snów. Rozważania o polskiej poezji nadrealistycznej. Warszawa 2007. ; 8. G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu. Przekł., wstęp, koment. M. Kwaterko. Warszawa 2006. ; 9. M. Delaperrière, Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej. Przeł. A. Dziadek. Katowice 2004. ; 10. A. Dziadek, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999. ; 11. J. Fazan, Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera. Kraków 2010. ; 12. A. Filipowicz, Sztuka mięsa. Somatyczne oblicza poezji. Gdańsk 2013. ; 13. Ł. Garbal, D. Szczerba, Nota edytorska do reedycji miesięcznika „Europa”. „Teksty Drugie” 2008, nr 1/2, s.297-301. ; 14. J. Grądziel-Wójcik, „Jesteśmy czuli”. Polisensoryczność jako strategia poetycka polskich futurystów. W zb.: W kręgu literatury i języka. Red. M. Michalska-Suchanek. Gliwice 2012. ; 15. J. Grądziel-Wójcik, Prospekty i ścieżki awangardy. Przypadek Tadeusza Peipera. „Przestrzenie Teorii” 2014, nr 22. ; 16. G. Herling-Grudziński, Klęska i bunt dworzanina. W: Wyjścia z milczenia. Oprac. Z. Kudelski. Warszawa 1993. ; 17. Z. Hertz, Listy do Czesława Miłosza 1952–1979. Wybór, oprac. R. Gorczyńska. Paryż 1992. ; 18. A. Kluba, Autoteliczność, referencyjność, niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939). Wrocław 2004. ; 19. S. Koper, Życie prywatne elit władzy PRL. Warszawa 2015. ; 20. M. Koronkiewicz, Fachowy zwykły czytelnik. „Przerzutnia” 2015, nr 1. Na stronie: http://przerzutnia.pl/wp-content/uploads/2015/03/6-Koronkiewicz.pdf (data dostępu: 20 I 2016). ; 21. W. Krzysztoszek, Mit niespójności. Twórczość Adama Ważyka w okresie międzywojennym. Warszawa 1985. ; 22. P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja. T. 2: Literatura polska od 1939. Warszawa 1993. ; 23. Z. Łapiński, „Psychosomatyczne są te moje wiersze”. (Impuls motoryczny w poezji Juliana Przybosia). „Teksty Drugie” 2002, nr 6, s. 9-17. ; 24. K. Makieła, Recykling wierszy – transgresje we wczesnej twórczości Adama Ważyka. W zb.: Pęknięcia, granice, przemiany. Tożsamościowe transgresje w literaturze XX i XXI wieku. Red. J. Wróbel. Współpr. A. Latocha, K. Makieła. Kraków 2013. ; 25. K. Masłoń, Kontrapunkty Jonasza Kofty. „Rzeczpospolita” 2011, nr z 16 VII. ; 26. P. Matywiecki, Twarz Tuwima. Warszawa 2007. ; 27. Cz. Miłosz, Inne abecadło. Kraków 1998. ; 28. Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950. Kraków 2007. ; 29. R. Nycz, Literatura: litery lektura. O tekście, interpretacji, doświadczeniu rozumienia i doświadczeniu czytania. Z dodaniem studium przypadku „Wagonu” Adama Ważyka. W: Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa 2012. ; 30. R. Nycz, Od teorii nowoczesnej do poetyki doświadczenia. W: Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa 2012. ; 31. R. Nycz, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. „Teksty Drugie” 1994, nr 2, s. 7-27. ; 32. J. Orska, Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce. Kraków 2004. ; 33. T. Peiper, Poezja ciała. W: Tędy. – Nowe usta. Oprac., red. T. Podoska. Przedm., koment., nota biograf. S. Jaworski. Kraków 1972. ; 34. J. Przyboś, „Poiein” – znaczy: robić. W: Zapiski bez daty. Warszawa 1970. ; 35. J. Przyboś, Róża (II). W: Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp, wybór E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Koment. oprac. A. Legeżyńska. BN I 266. Wrocław 1989, s. 362. ; 36. B. Przymuszała, Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej. Kraków 2006. ; 37. Rozmowa z Adamem Ważykiem. W: J. Zięba, Rozmowy o Józefie Czechowiczu. Lublin 2006. ; 38. A. Sandauer, Byłem... Warszawa 1991. ; 39. R. Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku. Kraków 2006. ; 40. M. Shore, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem. Przeł. M. Szuster. Warszawa 2008. ; 41. B. Sienkiewicz, Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna w polskiej poezji modernistycznej. Kraków 2007. ; 42. J. Skurtys, Zwykły, wierny, mamroczący: „czytelnik” Adama Ważyka. „Przerzutnia” 2015, nr 1. Na stronie: http://przerzutnia.pl/wp-content/uploads/2015/03/5-Skurtys.pdf (data dostępu: 2 VIII 2016). ; 43. S. Sontag, Choroba jako metafora. – AIDS i jego metafory. Przeł. J. Anders. Kraków 2016. ; 44. M. Stala, Pejzaż człowieka. Młodopolskie wyobrażenia o duszy, duchu i ciele. Kraków 1994. ; 45. J. Szczęsna, A. Bikont, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006. ; 46. J. Trznadel, Wątpiący i empiryczny. W: Róże trzecie. Szkice o poezji współczesnej. Warszawa 1966. ; 47. L. Tyrmand, Dziennik 1954. Wersja oryginalna. Kraków 2011. ; 48. D. Walczak-Delanois, Inne oblicze awangardy. O międzywojennej poezji Jana Brzękowskiego, Jalu Kurka i Adama Ważyka. Poznań 2001. ; 49. A. K. Waśkiewicz, „Woń rzeźni i róż”. O erotyce Tadeusza Peipera. W: W kręgu „Zwrotnicy”. Studia i szkice z dziejów Krakowskiej Awangardy. Kraków–Wrocław 1983. ; 50. A. Wat, Korespondencja. Cz. 1. Wybór, oprac., przypisy, posł. A. Kowalczykowa. Warszawa 2005. ; 51. O. Watowa, Wszystko co najważniejsze... Warszawa 2011. ; 52. A. Ważyk, Dziwna historia awangardy. Warszawa 1976. ; 53. A. Ważyk, Kwestia gustu. W: Eseje literackie. Warszawa 1982. ; 54. A. Ważyk, Odpowiedź na ankietę. „Odrodzenie” 1949, nr 3, s. 1. ; 55. A. Ważyk, Przeczytałem „Mój wiek”. „Puls” 1987, nr 34, s. 52. ; 56. A. Ważyk, Przemiany Słowackiego. Essay. Warszawa 1955. ; 57. A. Ważyk, U modernistów. „Twórczość” 1977, nr 8, s. 80. ; 58. A. Ważyk, Wagon. Wiersze. Warszawa 1963. ; 59. A. Ważyk, Wiersze i dwa poematy. Wybór, posł. A. Sosnowski. Wrocław 2011. ; 60. A. Ważyk, Wybór poezji. Wstęp J. Trznadel. Warszawa 1967. ; 61. A. Ważyk, Zdarzenia. Warszawa 1977. ; 62. A. Ważyk, Zegary ciała. „Zeszyty Literackie” 1999, z. 65, s. 76. ; 63. E. Winiecka, O sylleptyczności tekstu literackiego. „Pamiętnik Literacki” 2004, z. 4, s. 137-157. ; 64. M. Zieliński, Powrót do Inkipo – Adam Ważyk. W zb.: Poeci Dwudziestolecia międzywojennego. Red. I. Maciejewska. Warszawa 1982.

Issue:

1

Start page:

129

End page:

150

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66457 ; 0031-0514 ; 10.18318/pl.2018.1.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Object collections:

Last modified:

Jan 30, 2019

In our library since:

Oct 12, 2018

Number of object content hits:

130

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84432

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information