Object

Title: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Pod redakcją Michała Kuziaka. Słupsk 2002

Creator:

Ławski, Jarosław

Date issued/created:

2007

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Bourrilly, O doświadczeniu poetyckim młodego Słowackiego. Przeł. J. Lisowski . „Twórczość” 1959, nr 9, s. 96-106. ; 2. J. Brzozowski, Odczytywanie romantyków. Szkice i notatki o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim. Kraków 2002. ; 3. G. Durand, O terminologii świata wyobrażeń. Mit, mitoanaliza, mitokrytyka. Przeł. T. Stróżyński. W: Potęga świata wyobrażeń, czyli Archetypologia według Gilberta Duranda. Red. K. Falicka. Lublin 2002. ; 4. G. Durand, Wielka Zmiana lub postbachelardyzm. Przeł. M. Abramowicz. W: Potęga świata wyobrażeń, czyli Archetypologia według Gilberta Duranda. Red. K. Falicka. Lublin 2002. ; 5. M. Głowiński, Gombrowicz i nadliteratura. Kraków 2002. ; 6. Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu. Rekonesans. Red. M. Kalinowska, B. Paprocka-Podlasiak. Toruń 2003. ; 7. M. Janik, Juliusz Słowacki 1809-1849. Próba syntezy. Kraków 1927. ; 8. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa 1991. ; 9. Juliusz Słowacki. Wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999. ; 10. M. Kalinowska, Los. Miłość. Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. Toruń 2003. ; 11. E. Kiślak, Walka Jakuba z aniołem. Czesław Miłosz wobec romantyczności. Warszawa 2000. ; 12. D. Kosiński, "Kordia " w gnostyckim świetle. W zb.: Słowacki w literaturze i kulturze XIX i XX wieku. Red. E. Łoch. Lublin 2002. ; 13. A. Kotliński, Mistrz "czerwonego rymu". Słowacki. Warszawa 2000. ; 14. A. Kowalczykowa, Pies i gwiazdy. „Prace Polonistyczne” 1997, s. 7-14. ; 15. A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994. ; 16. O. Krysowski, Słońc ogromnych kręgi... Malarskie inspiracje Słowackiego. Warszawa 2002. ; 17. D. Kudelska, Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne. Lublin 1997. ; 18. M. Kuziak, Fragmenty o Słowackim. Słupsk 2001. ; 19. M. Kuziak, Juliusz Słowacki w kręgu wczesnoromantycznej filozofii egzystencji. O antropologii muzycznej w twórczości poety. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 3, s. 43-64. ; 20. L. Libera, „ Maria Stuart". Dramat Juliusza Słowackiego. Zielona Góra 2003. ; 22. Mickiewicz. Słowacki. Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty. Red. E. Owczarz, J. Smulski. Łowicz 2001. ; 23. L. Nawarecka, Idea Trójcy Świętej w mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego. W zb.: Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004, s. 495-506. ; 24. L. Nawarecka, Postać Króla-Ducha w kontekście idei przebóstwienia. W zb.: Bizancjum. Prawosławie. Romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIXwieku. Red. J. Ławski, K. Korotkich. Białystok 2004, s. 439-448. ; 25. A. Nawarecki, wstęp w zb.: Miniatura i mikrologia lteracka. T. 2. Red. ... Katowice 2001, s. 7-16. ; 26. M. Peckham, O koncepcję romantyzmu. Przeł. M. Orkan-Łęcki. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1, s. 231-252. ; 27. M. Podraza-Kwiatkowska, Rozważania rocznicowe o Juliuszu Słowackim. „Ruch Literacki” 2000, z. 1, s. 1-10. ; 28. Z. Przychodniak, Walka o rząd dusz. Studia o literaturze i polityce Wielkiej Emigracji. Poznań 2001. ; 29. G. Reicher-Thonowa, Ironia Juliusza Słowackiego w świetle badań estetyczno-porównawczych. Kraków 1933. ; 30. M. Saganiak, Mistyka i wyobraźnia. Słowackiego romantyczna teoria poezji. Warszawa 2000. ; 31. Słowacki i Ukraina. Red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz. Lublin 2003. ; 32. Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa, 10-11 grudnia 1979. Red. M. Janion, M. Żmigrodzka. Warszawa 1981. ; 33. Słowacki o współczesnych i potomnych. Red. J. Borowczyk, Z. Przychodniak. Poznań 2000. ; 34. Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999. ; 35. J. Słowacki, list do matki, z 30 XII 1832, pisany z Genewy. W: Korespondencja. Oprac. E. Sawrymowicz. T. 1. Wrocław 1962, s. 162. ; 36. J. Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne. Oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak. Poznań 2005. ; 37. M. Sokołowski, „ Król-Duch ” Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska. Warszawa 2004. ; 38. W. Szturc, Archeologia wyobraźni. Studia o Słowackim i Norwidzie. Kraków 2001. ; 39. W. Szturc, „Balladyna” Juliusza Słowackiego. W: Moje przestrzenie. Szkice o wrażliwości ludzkiej. Kraków 2004. ; 40. J. Tomkowski, „Kordian"jako dramat mistyczny i gnostycki. W zb.: Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane Profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej. Red. M. Kalinowska, E. Kiślak. Warszawa 1998, s. 89-98. ; 41. P. Wheelwright, Symbol archetypowy. Przeł. M. B. Fedewicz. W zb.: Symbolika i symbole. Wybór i wstęp: M. Głowiński. Warszawa 1990.

Issue:

2

Start page:

223

End page:

234

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:113034 ; oai:rcin.org.pl:113034 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 11, 2020

In our library since:

Feb 11, 2020

Number of object content hits:

20

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/84801

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information