Object

Title: Jerzy Żuławski : modernistyczna lektura "Biblii"

Creator:

Trześniowski, Dariusz

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego oprac. przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Warszawa 1979. ; 2. E. Bieńkowska, Krasiński—poezja jako egzegeza symbolu. W zb.: Polska liryka religijna. Red. S. Sawicki, P. Nowaczyński. Lublin 1983, s. 211-228. ; 3. Dramat biblijny Młodej Polski. Red. S. Kruk. Wrocław 1990. ; 4. É. Durkheim, Próba określenia zjawisk religijnych. Tł. S. Brzozowski. Warszawa 1903. ; 5. Ë. Durkheim, Sociologie et philosophie. Paris 1924. ; 6. H. Filipkowska, Poezja religijna Młodej Polski. W zb.: Polska liryka religijna. Red. S. Sawicki, P. Nowaczyński. Lublin 1983, s. 301-340. ; 7. H. Floryńska, Spadkobiercy Króla Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu. Wrocław 1976. ; 8. J. G. Frazer, The Golden Bough. 1890. ; 9. M. Głowiński, Maska Dionizosa. W: Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, Labirynt. Kraków 1990. ; 10. Th. Gol, Grands moments de l’histoire juive. De la Bible à la naissance de l’État d’Israël. Les Éditeurs Français Réunis, 1980. ; 11. W. Gutowski, Motywika pasyjna w literaturze Młodej Polski. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Red. S. Fita. Lublin 1993, s. 263-307. ; 12. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. Kraków 1992. ; 13. W. Gutowski, Topika chrześcijańska. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i inni]. Wrocław 1992, s. 1085-1091. ; 14. W. Gutowski, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku. Toruń 1994. ; 15. H. Graettz, Historia Żydów. Przeł. S. Szenhak. T. 8: Stan Żydów w Europie od końca XVI wieku do początków wieku XIX. Warszawa 1929. ; 16. M. Jasińska-Wojtkowska, Matka Boska w poezji poromantycznej (do r. 1918). W zb.: Matka Boska w poezji polskiej. Oprac. M. Jasińska [i inni]. T. 1: Szkice o dziejach motywu. Lublin 1959, s. 116-160. ; 17. H. Karwacka, O trylogii fantastycznej Jerzego Żuławskiego. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, seria I: „Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1962, z. 25, s. 81-106. ; 18. W. Keller, Vingt siècles d’histoire du peuple Juif. Arthaud, 1971. ; 19. J. A. Kłoczowski, Człowiek—Bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst rozumienia religii w „Istocie chrześcijaństwa" Ludwika Feuerbacha. Lublin 1979. ; 20. Z. Kuderowicz, Artyści i historia. Koncepcje historiozoficzne polskiego modernizmu. Wrocław 1980. ; 21. E. Kuźma, Mit Orientu i kultury Zachodu w literaturze XIX i XX wieku. Szczecin 1980. ; 22. E. Kuźma, Mit w literaturze. Mitotwórstwo. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka [i inni]. Wrocław 1992, s. 636-647. ; 23. J. Kwiatkowski, Od katastrofizmu solarnego do synów słońca. W zb.: Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977, s. 231-325. ; 24. Cz. Lechicki, Dawid Fryderyk Strauss. „Przegląd Humanistyczny” 1958, nr 2, s. 64-77. ; 25. J. Lévéque, Job et son Dieu. Essai exégétique de théologie spirituelle. Lille 1968. ; 26. T. Lewandowski, Młodopolskie spotkania z modernizmem katolickim. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Red. S. Fita. Lublin 1993, s. 197-252. ; 27. J. Lubbock, Początki cywilizacji. Stan pierwotny człowieka i obyczaje dzikich współczesnych. Tł. B. i Z. Warszawa 1873. ; 28. I. Maciejewska, Franciszkanizm w poezji Młodej Polski. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań. Red. S. Fita. Lublin 1993, s. 309-327. ; 29. M. Maciejewski, „Ażeby ciało powróciło w słowo’’. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury. Lublin 1991. ; 30. M. Maciejewski, Biblia. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 81-92. ; 31. J. Miklaszewska, Antyutopia w literaturze Młodej Polski. Wrocław 1988. ; 32. Cz. Miłosz, Księgi Hioba. Lublin 1981. ; 33. Cz. Miłosz, Księgi pięciu megilot. Lublin 1984. ; 34. L. H. Morgan, Społeczeństwo pierwotne, czyli badanie kolei ludzkiego postępu od dzikości, przez barbarzyństwo, do cywilizacji. Przeł. A. B[ąkowska?]. Warszawa 1887. ; 35. Niebios i Ziemi Królowa. Najświętsza Maria Panna w poezji polskiej. Oprac. E. Wolski. Włocławek, b. r. ; 36. E. Renan, Żywot Jezusa. Przeł. A. Niemojewski. Łódź 1991. ; 37. S. Rogala, Społeczne i filozoficzne poglądy Żuławskiego w „Trylogii księżycowej”. W zb.: Jerzy Żuławski. Życie i twórczość. Red. E. Łoch. Rzeszów 1976, s. 157-179. ; 38. D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej. Tł. L. Eustachiewicz. Warszawa 1968. ; 39. B. Skarga, Renan. Warszawa 1969. ; 40. H. Spencer, Wstęp do socjologii. Tł. H. Goldberg. Warszawa 1884. ; 41. H. Spencer, Zasady socjologii. Tł. J. K. Potocki. Warszawa 1889—1891. ; 42. Z. Stefanowska, Historia i profecja. Studium o „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza. Warszawa 1962. ; 43. D. F. Strauss, Stara i nowa wiara. Tł. I. Moszczeńska. Kraków [1911]. ; 44. J. Szacki, Socjologia Durkheima. W: Historia myśli socjologicznej. Cz. 1. Warszawa 1981. ; 45. Tryumf krzyża. Chrystus w poezji polskiej. Oprac. E. Wolski. Kijów 1914. ; 46. E. B. Tylor, Antropologia. Wstęp do badania człowieka i cywilizacji. Tł. A. Bąkowska. Warszawa 1889. ; 47. E. B. Tylor, Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów. Przeł. Z. A. Kowerska. Warszawa 1871. ; 48. T. Walas, Idea dekadencji i mitologie ją zastępujące. W: Ku otchłani. (Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890—1905). Kraków 1986. ; 49. K. Wyka, Eschatologia i anarchizm. W: Młoda Polska. T. 1: Modernizm polski. Kraków 1987. ; 50. J. Żuławski, Benedykt Spinoza. Człowiek i dzieło. Warszawa 1902. ; 51. J. Żuławski, Koniec Mesjasza. Dramat w 4 aktach. Lwów 1911. ; 52. J. Żuławski, Księgi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane. Lwów 1903. ; 53. J. Żuławski, Księgi niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane. Przekładania Jerzego Żuławskiego. Wstęp K. Romaniuk. Posł. Juliusz Żuławski. Warszawa 1993. ; 54. J. Żuławski, Na srebrnym globie. Kraków 1987. ; 55. J. Żuławski, Na srebrnym globie. Rękopis z Księżyca. Lwów 1903. ; 56. J. Żuławski, Poezje. Wydanie zbiorowe w nowym układzie. T. 1—4. Lwów 1908. ; 57. J. Żuławski, Prolegomena. Uwagi i szkice. Lwów 1902. ; 58. J. Żuławski, Prometeusz żydowski. W: Szkice literackie. Książki—myśli—ludzie. Warszawa 1913. ; 59. J. Żuławski, Rozmowa z diabłem. W: Kuszenie szatana. Opowiadania. Warszawa 1910. ; 60. J. Żuławski, Stara Ziemia. Kraków 1987. ; 61. J. Żuławski, Zwycięzca. Powieść. Kraków 1910. ; 62. J. Żuławski, Zwycięzca. Kraków 1987.

Issue:

4

Start page:

19

End page:

36

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68188 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Sep 20, 2019

In our library since:

Feb 1, 2019

Number of object content hits:

32

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85495

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information