Object

Title: Bogumiła Kaniewska, Świat w granicach „ja” : o narracji pierwszoosobowej. Poznań 1997

Creator:

Wołk, Marcin

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (1999)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. М. Вachtin, Problem gatunków mowy. W: Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Ulicka. Oprac. przekł. i wstęp E. Czaplejewicz. Warszawa 1986.
2. A. Banfield, Unspeakable Sentences. Narration and Representation in the Language of Fiction. Boston 1982.
3. D. Cohn, Transparent Minds. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton 1978.
4. T. Dobrzyńska, Tekst. Próba syntezy. „Pamiętnik Literacki 1991, z. 2, s. 142-183.
5. G. Genette, Discours du récit. W: Figures III. Paris 1972.
6. M. Głowiński, O intertekstualności. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992.
7. M. Głowiński, O powieści w pierwszej osobie. W: Gry powieściowe. Szkice z teorii i form narracyjnych. Warszawa 1973.
8. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Wrocław 1969.
9. B. Kaniewska, Mimetyzm formalny w polskiej prozie współczesnej. "Pamiętnik Literacki" 1992, z. 3, s. 95-128.
10. B. Kaniewska, Narrator jako postać mówiąca. O kreacjach narratora pierwszoosobowego w polskiej prozie współczesnej. W zb.: Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej. Red. D. Śnieżko. Warszawa 1996, s. 129-141.
11. B. Kaniewska, O sposobach i funkcjach mityzacji. Nowak—Myśliwski—Redliński. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 3, s. 91-113.
12. J. Lalewicz, Mimetyzm formalny i problem naśladowania w komunikacji literackiej. W zb.: Tekst i fabuła. Studia. Red. Cz. Niedzielski i J. Sławiński. Wrocław 1979, s. 33-47.
13. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą. Od początków do schyłku XX wieku. Warszawa 1995.
14. K. Nowosielski, Ludowy i ludzki widnokrąg. O „Konopielce" Edwarda Redlińskiego. „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 1/2, s. 125-143.
15. A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. (Preliminaria). Wrocław 1985.
16. A. Okopień-Sławińska, Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 1, s. 165-181.
17. W. Tomasik, Rec: Dorrit Cohn, Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton, New Jersey 1978. "Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 345-357.
18. A. Wierzbicka, Genry mowy. W zb.: Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńska, E. Janus. Wrocław 1983, s. 125-137.
19. J. Ziomek, Genera scribendi. W: Prace ostatnie. Literatura i nauka o literaturze. Warszawa 1994.

Issue:

2

Start page:

208

End page:

215

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68415 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Feb 12, 2019

In our library since:

Feb 12, 2019

Number of object content hits:

48

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85609

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information