Obiekt

Tytuł: Wioska łowców mezolitycznych w Bolkowie nad Jeziorem Krynickim na Pomorzu Zachodnim. Próba rekonstrukcji

Twórca:

Galiński, Tadeusz

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 62 (2017) ; Settlement of Mesolithic hunters in Bolków on the Krynickie Lake in Western Pomerania. An attempt of reconstruction

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il., 25 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

Próba rekonstrukcji wioski łowców mezolitycznych w Bolkowie nad Jeziorem Krynickim oparta jest na konkretnych źródłach archeologicznych i przyrodniczych, pozyskanych w trakcie wieloletnich, interdyscyplinarnych badań wykopaliskowych. W układzie przestrzennym zabudowy wyraźnie widoczny jest podział na dwie części: 1. zespół zabudowań skupionych na obszarze zwartego występowania wytworów krzemiennych (śmietniska podomowego). Znajdują się tu przede wszystkim budowle mieszkalne, a ponadto różne obiekty o charakterze gospodarczym – półziemianki, paleniska, jamy zasobowe i krzemienice-pracownie; 2. zespół zabudowań i różnych instalacji związanych z wierzeniami, kreacją obrzędów oraz sprawowaniem praktyk o charakterze szamańskim. Obok sanktuarium i związanych z nim obiektów zlokalizowane są tu również szałasy zamieszkiwane przez kolejnych duchowych przywódców i opiekunów „świętego miejsca”

Bibliografia:

Andersoon S., Wigforss J., Nancke-Krogh S. red. 1988, Fångstfolk för 8000 år sedan – om en grupp stenåldersboplatsee i Göteborg, Arkeologi i Västsverige, 3, Göteborg
Cziesla E. 1992, Jäger und Sammler. Die mittlere Steinzeit im Landkreis Pirmasens, Brühl
Galiński T. 2002, Społeczeństwa mezolityczne. Osadnictwo, gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII–IV tysiącleciu p.n.e. na terenie Europy, Szczecin
Galiński T. 2011, Organizacja terytorialna osadnictwa łowców mezolitycznych. Studia na przykładzie obszaru rynny plejstoceńskiej dolnej Odry, „Archeologia Polski”, 56/1–2, s. 89–133
Galiński T. 2014, Obozowiska łowieckie ze schyłku preborealu w Bolkowie na Pomorzu Zachodnim, „Archeologia Polski”, 59/1–2, s. 79–120
Galiński T. 2015a, Sanktuarium szamańskie z okresu mezolitu w Bolkowie nad jeziorem Świdwie na Pomorzu, „Archeologia Polski”, 60, s. 93–121
Galiński T. 2015b, Borealny Bolków. Nowe badania obozowisk mezolitycznych nad jeziorem Świdwie, „Folia Praehistorica Posnaniensia”, 20, s. 127–151
Galiński T. 2015c, Najstarsze osadnictwo mezolityczne w strefie zachodniobałtyckiej w świetle badań stanowiska Bolków 1, „Przegląd Archeologiczny”, 63, s. 29–57
Galiński T. 2015d, Tanowo. Obozowiska łowców epoki paleolitu i mezolitu na Pomorzu, Warszawa
Galiński T. 2016, Protoneolit. Obozowiska łowieckie ze schyłku okresu atlantyckiego w Tanowie na Pomorzu Zachodnim, Warszawa
Galiński T., Jankowska D. 2006, Bolków 1. Stanowisko z końca paleolitu i początków mezolitu nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim, „Materiały Zachodniopomorskie”, Nowa Seria, 2–3/1, s. 79–175
Szymczak M. red. 1978–1981, Słownik języka polskiego, 1–3, Warszawa
Valentin B., Souffi B., Ducrocq T., Fagnart J. - P., Séara F., Verjux Ch. red. 2013, Palethnographie du Mésolithique: recherches sur les habitats de plein air dans la moitié septentrionale de la France et ses marges. Actes de la Table Ronde Internationale (Paris 26–27 novembre 2010), Séances de la Société Préhistorique Française, 2/1
Zawistowicz-Adamska K. 1971, Systemy krewniacze na Słowiańszczyźnie w ich historyczno-społecznym uwarunkowaniu, Wrocław

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

62

Strona pocz.:

39

Strona końc.:

63

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:66203 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji