Object

Title: "Powieści" Cypriana Godebskiego wobec konwencji powiastki oświeceniowej

Creator:

Timofiejew, Artur

Date issued/created:

1999

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (1999)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Aleksandrowicz, Sejm Czteroletni i Konstytucja 3 Maja w kręgu Puław. W zb.: „Rok Monarchii Konstytucyjnej". Piśmiennictwo polskie lat 1791—1792 wobec Konstytucji 3 Maja. Red. T. Kostkiewiczowa. Warszawa 1992, s. 195-249.
2. B. Baczko, Rousseau. Samotność i wspólnota. Warszawa 1964.
3. B. Baczko, Filozofia francuskiego oświecenia. [wstęp] W zb.: Filozofia francuskiego oświecenia. Wybór, wstęp, przypisy B. Baczko. Warszawa 1961, s. 5-71.
4. A. Brodziński, Dumy wojownika, kochanka. W: Zabawki wierszem. Kraków 1807.
5. I. Bykowski, Wieczory wiejskie. Warszawa 1788.
6. K. Czermińska, Zabawka serc czułych. Kraków 1785.
7. Ł. Ginkowa, Cyprian Godziemba Godebski 1765 — 1809. W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. T. 3. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Warszawa 1996, s. 98-139.
8. C. Godebski, Dzieła wierszem i prozą. Cz. 1. Warszawa 1821.
9. O. Goldsmith, Prawdziwy filozof. Tł. F. Bieńkowski. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1771, t. 3.
10. M. Jasińska, Narrator w powieści przedromantycznej 1776—1831. Wrocław 1965.
11. T. Kostkiewiczowa, Kilka uwag o „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadkach". „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1993, t.26/27.
12. A. Krokiewicz, Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa 1960.
13. Z. Kubikowski, Filozofia grenadiera [wstęp] W: C. Godebski, Grenadier-filozof. Powieść prawdziwa wyjęta z dziennika podróży roku 1799. Oprac., wstęp i komentarz Z. Kubikowski. Wrocław 1952, s. III-LX.
14. Lukian, Ikaromenippos, albo Podróż napowietrzna. W: Dialogi. Przekł. K. Bogucki. Wstęp i komentarz W. Madyda. T. 1. Wrocław 1960.
15. I. Łossowska, Michał Dymitr Krajewski. Zarys monograficzny. Warszawa 1980.
16. L. Osiński, Wiadomość o życiu i pismach Cypriana Godebskiego. „Pamiętnik Warszawski” 1809, t. 1.
17. J. J. Rousseau, Niektóre myśli. „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1803, t. 1.
18. M. Rutkowska, Terminologia literacka w wypowiedziach o powieści w XVIII wieku. Wrocław 1975.
19. E. Rzadkowska, Francuskie wzorce polskich Oświeconych. Studium o recepcji J. F. Marmontela w XVIII w. Warszawa 1989.
20. E. Rzadkowska, Ziemia sługą słońca. (Marmontel-Mickiewicz) „Kwartalnik Neofilologiczny” 1974, nr 2, s. 159-169.
21. J. A. Ségur, Les Noces de Jacob. W: Les Femmes, leur condition et leur influence dans l'ordre social. T. 1. Paris 1819.
22. Z. Sinko, Powiastka w oświeceniu stanisławowskim. Wrocław 1982.
23. J. K. Szaniawski, Pochwała Cypriana Godebskiego. „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk” 1812, t. 8.
24. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Т. 1. Warszawa 1983.
25. G. Zając, Dziennik podróży czy prawdziwa powieść? O „Grenadierze-filozofie" Cypriana Godebskiego. „Ruch Literacki” 1996, z. 6, s. 685-698.
26. Cz. Zgorzelski, Powieść o czułych "filozofach". W: Od oświecenia ku romantyzmowi i współczesności. Szkice historycznoliterackie. Kraków 1978.
27. P. Żbikowski, Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetycznoliteracka. Warszawa 1984.

Issue:

3

Start page:

133

End page:

148

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68468 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 13, 2019

Number of object content hits:

75

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85642

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information