Obiekt

Tytuł: Ziarno i nić Ariadny - dwa symbole wyjścia z labiryntu historii w kryptopatriotycznych utworach Adama Asnyka i Marii Konopnickiej

Twórca:

Bobrowska, Barbara

Data wydania/powstania:

2000

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2000)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. A. Asnyk, Poezje zebrane. Wstęp Z. Mocarska-Tycowa. Toruń 1995.
2. A. Baczewski, Poezja Adama Asnyka. Rzeszów 1991.
3. B. Bobrowska, Konopnicka na szlakach romantyków. Warszawa 1997.
4. A. Brzeg-Piskozub, Zmierzch romantyzmu. Zarys poezji powstania styczniowego. Lwów 1913.
5. W. Bukowiński, Poeta melodii i głębin i poetka idei. Warszawa 1909.
6. M. Głowiński, Labirynt. W: Mity przebrane. Kraków 1990.
7. M. Inglot, „Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor" w literaturze i historii polskiej. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 1, s. 57-80.
8. M. Janion, Druga i trzecia generacja romantyków: biografia i geografia. W zb.: Biografia, geografia - kultura literacka. Materiały konferencji naukowej. Red. J. Ziomek i J. Sławiński. Wrocław 1975, s. 61-88.
9. M. Janion, Zmierzch romantyzmu. „Pamiętnik Literacki” 1963, z. 4, s. 313-332.
10. J. Kamionka-Straszakowa, Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romantycznej topiki. Warszawa 1992.
11. M. Konopnicka, Fragment. W: Poezje. Wyd. zupełne, krytyczne. Oprac. J. Czubek. Wstęp H. Sienkiewicz. T. 2. Warszawa 1915-1916.
12. M. Konopnicka, Groby nasze. W: Poezje. Wyd. zupełne, krytyczne. Oprac. J. Czubek. Wstęp H. Sienkiewicz. T. 8. Warszawa 1915-1916.
13. M. Konopnicka, Przygrywka. W: Poezje. Wyd. zupełne, krytyczne. Oprac. J. Czubek. Wstęp H. Sienkiewicz. T. 5. Warszawa 1915-1916.
14. M. Konopnicka, Rośnie nasz cmentarz. W: Poezje. Wyd. zupełne, krytyczne. Oprac. J. Czubek. Wstęp H. Sienkiewicz. T. 3. Warszawa 1915-1916.
15. T. Kostkiewiczowa, „Gdzie lud rzeki: chcę być wolnym". Główne motywy poezji patriotycznej. W: Horyzonty wyobraźni. Warszawa 1984.
16. T. Kostkiewiczowa, Poezja patriotyczna kotwa XVIII wieku. Główne komponenty leksyki. „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 1, s. 131-153.
17. T. Kostkiewiczowa, Tradycja sentymentalizmu w poezji epoki romantycznej. (Zarys problemu). W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1981, s. 143-162.
18. J. Krzyżanowski, Adam Asnyk, poeta czasów niepoetyckich. W: W kręgu wielkich realistów. Kraków 1962.
19. A. Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Wstęp i komentarze M. Grabowska. Warszawa 1986.
20. Z. Mocarska-Tycowa, Dwugłos Konopnickiej i Asnyka. W zb.: Maria Konopnicka. Nowe studia i szkice. Red. J. Z. Białek, T. Budrewicz. Kraków 1995, s. 63-71.
21. Z. Mocarska-Tycowa, Wybory i konieczności. Poezja Asnyka wobec gustów estetycznych i najważniejszych pytań swoich czasów. Toruń 1990.
22. Z. Mocarska-Tycowa, Wyobraźnia kataklizmem zniewolona. Z liryki patriotycznej Adama Asnyka. W zb.: Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w. Red. E. Łoch. Lublin 1986, s. 82-91.
23. M. Nesteruk, Z. Rejman, Wstęp w: J. P. Woronicz, Pisma wybrane. Warszawa 1993.
24. A. Nofer, „Próżnych męczeństw zrozpaczony świadek”. W zb.: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Red. J. Z. Jakubowski, J. Kulczycka-Saloni, S. Frybes. Warszawa 1964, s. 91-111.
25. J. Nowakowski, Poetycka lekcja Słowackiego w kraju. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Filologia Polska. Prace Historycznoliterackie”(Kraków) 1961, z. 11, s. 11-49.
26. B. Osmólska-Piskorska, Debiut poetycki Adama Asnyka. W zb.: Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego. Red. A. Hutnikiewicz. Toruń 1967, s. 295-310.
27. T. Sinko, Hellada i Roma w Polsce. Przegląd utworów na tematy klasyczne w literaturze polskiej ostatniego stulecia. Lwów 1933.
28. S. Skwarczyńska, Stefan Garczyński - Juliusz Słowacki. U podstaw poetyki listopadowej. W: Pomiędzy historią a teorią literatury. Warszawa 1975.
29. Z. Szweykowski, Liryka Asnyka i Konopnickiej a pozytywizm polski. W zb.: Konopnicka wśród jej współczesnych. Szkice historycznoliterackie. Red. T. Achmatowicz. Warszawa 1976, s. 9-37.
30. H. Szyper, Uraz klęski w twórczości popowstaniowej Asnyka. W zb.: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy naukowej prof. dra Juliusza Kleinera. Red. S. Kawyn, J. Saloni, S. Skwarczyńska, Z. Szweykowski, H. Szyper. Łódź 1949, s. 343-365.
31. S. Wyspiański, Noc listopadowa. Przewodnik po Nocy listopadowej i oprac. A. Łempicka. Kraków 1973.
32. P. Żbikowski, Kiedy rozpacz staje się rzeczywistością. Uwagi o poemacie Adama Jerzego Czartoryskiego „Bard polski”. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 3, s. 25-56.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

75

Strona końc.:

90

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:70340 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-04-16

Liczba wyświetleń treści obiektu:

104

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86052

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji