Obiekt

Tytuł: Opowiadanie i media

Twórca:

Szczęsna, Ewa

Data wydania/powstania:

2002

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2002)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. S. Balbus, Zagłada gatunków. „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 25-39.
2. E. Вalсerzan, Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia. W zb.: Humanistyka przełomu wieków. Red. J. Kozielecki. Warszawa 1999, s. 358-380.
3. R. Вarthes, Teoria tekstu. Przeł. A. Mileсki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewiсz. T. 4, cz. 2. Kraków 1996, s. 189-208.
4. W. С. Вooth, Rodzaje narracji. Przeł. I. Sieradzki. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 1, s. 229-244.
5. J. Сuller, Teoria literatury. Przeł. М. Вassaj. Warszawa 1998.
6. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie. Przeł. B. Banasik, K. Matuszewski. Warszawa 1997.
7. S. Eile, Światopogląd powieści. Wrocław 1973.
8. C. Forсeville, Pictorial Metaphor in Advertising. London and New York 1996.
kliknij tutaj, żeby przejść
9. C. Geertz, O gatunkach zmąconych. Przeł. Z. Łapiński. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybrał, oprac., przedm. R. Nycz. Kraków 1997, s. 214-235.
10. G. Genette, Palimpsesty. Przeł. A. Mileсki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewiсz. T. 4, cz. 2. Kraków 1996, s. 316-366.
11. M. Głowiński, Poetyka wobec tekstów nieliterackich. W: Narracje literackie i nieliterackie. Prace wybrane. T. 2. Kraków 1997.
12. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Wrocław 2000.
13. F. Kermode, The Sense of an Ending. Oxford 1967.
14. M. Lalak, Hybrydyzacja narracji jako sposób na czytętnika. W zb.: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1993, s. 163-169.
15. J. Maćkiewicz, Metafora w reklamie. W zb.: Kreowanie świata w tekstach. Red. A. M. Lewicki, R. Tokarski. Lublin 1995, s. 229-238.
16. Η. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego. Prace wybrane. T. 4. Kraków 1996.
17. W. Ong, Pismo a struktura świadomości. Przeł. G. Godlewski. W zb.: Wiedza o kulturze. Cz. 2: Słowo w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. M. Boni, G. Godlewski, A. Menсwel. Warszawa 1991, s. 127-143.
18. Platon, Fajdros. W: Dialogi. Przeł. W. Witwiсki. Warszawa 1993.
19. B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie. Przeł. H. Szczerkowska. Warszawa 2000.
20. P. Riсoeur, Hermeneutyczna funkcja dystansu. Przeł. P. Graff. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewiсz. T. 4, cz. 1. Kraków 1996, 150-167.
21. J. Searle, Speech Acts. Cambridge 1969.
kliknij tutaj, żeby przejść
22. F. Stanzel, Typowe formy powieści. W zb.: Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym : prace powstałe w latach 1910-1964 : antologia. Wybór tekstów, oprac, i przekł. R. Handke. Kraków 1980, s. 237-287.
23. E. Szczęsna, Poetyka reklamy. Warszawa 2001.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

125

Strona końc.:

136

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:121831 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-27

Liczba wyświetleń treści obiektu:

11

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86301

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Szczęsna E. - Opowiadanie i media 2020-10-02
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji