Object

Title: Opowiadanie i media

Creator:

Szczęsna, Ewa

Date issued/created:

2002

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Balbus, Zagłada gatunków. „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 25-39.
2. E. Вalсerzan, Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia. W zb.: Humanistyka przełomu wieków. Red. J. Kozielecki. Warszawa 1999, s. 358-380.
3. R. Вarthes, Teoria tekstu. Przeł. A. Mileсki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewiсz. T. 4, cz. 2. Kraków 1996, s. 189-208.
4. W. С. Вooth, Rodzaje narracji. Przeł. I. Sieradzki. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 1, s. 229-244.
5. J. Сuller, Teoria literatury. Przeł. М. Вassaj. Warszawa 1998.
6. G. Deleuze, Różnica i powtórzenie. Przeł. B. Banasik, K. Matuszewski. Warszawa 1997.
7. S. Eile, Światopogląd powieści. Wrocław 1973.
8. C. Forсeville, Pictorial Metaphor in Advertising. London and New York 1996.
click here to follow the link
9. C. Geertz, O gatunkach zmąconych. Przeł. Z. Łapiński. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybrał, oprac., przedm. R. Nycz. Kraków 1997, s. 214-235.
10. G. Genette, Palimpsesty. Przeł. A. Mileсki. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewiсz. T. 4, cz. 2. Kraków 1996, s. 316-366.
11. M. Głowiński, Poetyka wobec tekstów nieliterackich. W: Narracje literackie i nieliterackie. Prace wybrane. T. 2. Kraków 1997.
12. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Wrocław 2000.
13. F. Kermode, The Sense of an Ending. Oxford 1967.
14. M. Lalak, Hybrydyzacja narracji jako sposób na czytętnika. W zb.: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruń 1993, s. 163-169.
15. J. Maćkiewicz, Metafora w reklamie. W zb.: Kreowanie świata w tekstach. Red. A. M. Lewicki, R. Tokarski. Lublin 1995, s. 229-238.
16. Η. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego. Prace wybrane. T. 4. Kraków 1996.
17. W. Ong, Pismo a struktura świadomości. Przeł. G. Godlewski. W zb.: Wiedza o kulturze. Cz. 2: Słowo w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. M. Boni, G. Godlewski, A. Menсwel. Warszawa 1991, s. 127-143.
18. Platon, Fajdros. W: Dialogi. Przeł. W. Witwiсki. Warszawa 1993.
19. B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie. Przeł. H. Szczerkowska. Warszawa 2000.
20. P. Riсoeur, Hermeneutyczna funkcja dystansu. Przeł. P. Graff. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewiсz. T. 4, cz. 1. Kraków 1996, 150-167.
21. J. Searle, Speech Acts. Cambridge 1969.
click here to follow the link
22. F. Stanzel, Typowe formy powieści. W zb.: Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym : prace powstałe w latach 1910-1964 : antologia. Wybór tekstów, oprac, i przekł. R. Handke. Kraków 1980, s. 237-287.
23. E. Szczęsna, Poetyka reklamy. Warszawa 2001.

Issue:

2

Start page:

125

End page:

136

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121831 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 27, 2020

Number of object content hits:

10

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86301

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Szczęsna E. - Opowiadanie i media Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information