Object

Title: Od Orfeusza do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta

Creator:

Mikołajczak, Małgorzata

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. B. Andrzejewski, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech. Warszawa-Poznań 1989.
2. E. Balcerzan, Poeta wśród ideologii artystycznych współczesności. (Zbigniew Herbert). W: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 2. Warszawa 1988.
3. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Wrocław 1994.
4. J. Błoński, Tradycja, ironia i głębsze znaczenie. „Poezja” 1970, nr 3, s. 24-38.
5. В. Вurdziej, Objawienie w Martwym Domu według Zbigniewa Herberta. W zb.: Poznawanie Herberta. Wybór i wstęp A. Franaszek. [Cz. 2]. Kraków 2000, s. 405-435.
6. P. Czapliński, Śmierć, czyli o niedoskonałości. W zb.: Czytanie Herberta. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński, E. Wiegandt. Poznań 1995, s. 49-64.
7. K. Dybсiak, Ocalanie wartości w dziele Zbigniewa Herberta. „Akcent” 1989, nr 2, s. 16-27.
8. Th. S. Eliot, Muzyka poezji. Przeł. M. Niemojewska. W: Kto to jest klasyk. I inne eseje. Kraków 1998.
9. R. Gorczyńska, Sztuka empatii. „Zeszyty Literackie” 1999, nr 68, s. 156-165.
10. Z. Herbert, Elegia na odejście. Paryż 1990.
11. Z. Herbert, Epilog burzy. Wrocław 1998.
12. Z. Herbert, Hermes, pies i gwiazda. Warszawa 1957.
13. Z. Herbert, Napis. Warszawa 1969.
14. Z. Herbert, Pan Cogito. Warszawa 1974.
15. Z. Herbert, Raport z oblężonego miasta. Paryż 1983.
16. Z. Herbert, Rovigo. Wrocław 1992.
17. Z. Herbert, Struna światła. Warszawa 1956.
18. Z. Herbert, Studium przedmiotu. Warszawa 1961.
19. J. G. Herder, Rozprawa o pochodzeniu języka. Przeł. B. Płaczkowska. W: Wybór pism. Oprac. T. Namowicz. BN II 222. Wrocław 1987.
20. J. James, Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata. Przeł. M. Godyń. Kraków 1996.
22. J. Kwiatkowski, Po platońsku. W: Felietony poetyckie. Kraków 1982.
23. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999.
24. J. Łukasiewicz, Poezja Zbigniewa Herberta. Warszawa 1995.
25. W. Mасiąg, O poezji Zbigniewa Herberta. Wrocław 1986.
26. Novalis, Uczniowie z Sais. W: Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna - studia - fragmenty. Wybrał, przeł. i oprac. J. Prokopiuk. Warszawa 1984.
27. D. Opacka-Walasek, „...pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta. Katowice 1996.
28. K. Pisarkowa, „To jest ów owoc”. O „Brewiarzu” Zbigniewa Herberta. „Język Polski” 1999, nr 1/2, s. 1-14.
29. Platon, Państwo. Z dodaniem siedmiu ksiąg Praw. Przeł. i oprac. W. Witwiсki. T. 2. Warszawa 1958.
30. B. Pociej, Dzieło muzyczne i dziedzina muzyki. W zb.: O wartościowaniu w badaniach literackich. Red. S. Sawicki, W. Panas. Lublin 1986.
31. Poznawanie Herberta. Wybór i wstęp A. Franaszek. [Cz. 1]. Kraków 1998.
32. R. Przybylski, Między cierpieniem a formą. W: To jest klasycyzm. Wstęp M. Janion. Warszawa 1978.
33. R. Przybуlski, Muzyka słowa. W: Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego. Warszawa 1983.
34. R. Przybylski, Polska poezja klasyczna po roku 1956. „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 4, s. 501-538.
35. J. Rozmus, Przez wielką szybę. O muzycznych i malarskich nieporozumieniach w twórczości Zbigniewa Herberta. „Ruch Literacki” 2000, z. 4, s. 433-457.
36. W. Rulewiсz, Wstęp w: Th. S. Eliot, Wybór poezji. Oprac. K. Boczkowski, W. Rulewicz. BN II 230. Wrocław 1990.
37. A. Wiatr, Zbigniewa Herberta przygody z muzyką. „Twórczość” 2001, nr 1, s. 44-78.

Issue:

2

Start page:

137

End page:

151

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121832 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 27, 2020

Number of object content hits:

50

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86302

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information