Obiekt

Tytuł: Od Orfeusza do Arijona : pieśń i muzyka w świecie poetyckim Zbigniewa Herberta

Twórca:

Mikołajczak, Małgorzata

Data wydania/powstania:

2002

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 2 (2002)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. B. Andrzejewski, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech. Warszawa-Poznań 1989.
2. E. Balcerzan, Poeta wśród ideologii artystycznych współczesności. (Zbigniew Herbert). W: Poezja polska w latach 1939-1965. Cz. 2. Warszawa 1988.
3. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Wrocław 1994.
4. J. Błoński, Tradycja, ironia i głębsze znaczenie. „Poezja” 1970, nr 3, s. 24-38.
5. В. Вurdziej, Objawienie w Martwym Domu według Zbigniewa Herberta. W zb.: Poznawanie Herberta. Wybór i wstęp A. Franaszek. [Cz. 2]. Kraków 2000, s. 405-435.
6. P. Czapliński, Śmierć, czyli o niedoskonałości. W zb.: Czytanie Herberta. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński, E. Wiegandt. Poznań 1995, s. 49-64.
7. K. Dybсiak, Ocalanie wartości w dziele Zbigniewa Herberta. „Akcent” 1989, nr 2, s. 16-27.
8. Th. S. Eliot, Muzyka poezji. Przeł. M. Niemojewska. W: Kto to jest klasyk. I inne eseje. Kraków 1998.
9. R. Gorczyńska, Sztuka empatii. „Zeszyty Literackie” 1999, nr 68, s. 156-165.
10. Z. Herbert, Elegia na odejście. Paryż 1990.
11. Z. Herbert, Epilog burzy. Wrocław 1998.
12. Z. Herbert, Hermes, pies i gwiazda. Warszawa 1957.
13. Z. Herbert, Napis. Warszawa 1969.
14. Z. Herbert, Pan Cogito. Warszawa 1974.
15. Z. Herbert, Raport z oblężonego miasta. Paryż 1983.
16. Z. Herbert, Rovigo. Wrocław 1992.
17. Z. Herbert, Struna światła. Warszawa 1956.
18. Z. Herbert, Studium przedmiotu. Warszawa 1961.
19. J. G. Herder, Rozprawa o pochodzeniu języka. Przeł. B. Płaczkowska. W: Wybór pism. Oprac. T. Namowicz. BN II 222. Wrocław 1987.
20. J. James, Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata. Przeł. M. Godyń. Kraków 1996.
22. J. Kwiatkowski, Po platońsku. W: Felietony poetyckie. Kraków 1982.
23. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999.
24. J. Łukasiewicz, Poezja Zbigniewa Herberta. Warszawa 1995.
25. W. Mасiąg, O poezji Zbigniewa Herberta. Wrocław 1986.
26. Novalis, Uczniowie z Sais. W: Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna - studia - fragmenty. Wybrał, przeł. i oprac. J. Prokopiuk. Warszawa 1984.
27. D. Opacka-Walasek, „...pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta. Katowice 1996.
28. K. Pisarkowa, „To jest ów owoc”. O „Brewiarzu” Zbigniewa Herberta. „Język Polski” 1999, nr 1/2, s. 1-14.
29. Platon, Państwo. Z dodaniem siedmiu ksiąg Praw. Przeł. i oprac. W. Witwiсki. T. 2. Warszawa 1958.
30. B. Pociej, Dzieło muzyczne i dziedzina muzyki. W zb.: O wartościowaniu w badaniach literackich. Red. S. Sawicki, W. Panas. Lublin 1986.
31. Poznawanie Herberta. Wybór i wstęp A. Franaszek. [Cz. 1]. Kraków 1998.
32. R. Przybylski, Między cierpieniem a formą. W: To jest klasycyzm. Wstęp M. Janion. Warszawa 1978.
33. R. Przybуlski, Muzyka słowa. W: Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego. Warszawa 1983.
34. R. Przybylski, Polska poezja klasyczna po roku 1956. „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 4, s. 501-538.
35. J. Rozmus, Przez wielką szybę. O muzycznych i malarskich nieporozumieniach w twórczości Zbigniewa Herberta. „Ruch Literacki” 2000, z. 4, s. 433-457.
36. W. Rulewiсz, Wstęp w: Th. S. Eliot, Wybór poezji. Oprac. K. Boczkowski, W. Rulewicz. BN II 230. Wrocław 1990.
37. A. Wiatr, Zbigniewa Herberta przygody z muzyką. „Twórczość” 2001, nr 1, s. 44-78.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

137

Strona końc.:

151

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:121832 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-27

Liczba wyświetleń treści obiektu:

45

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86302

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji