Object

Title: Zoologia fantastyczna w "Tygodniu stworzenia świata" Wacława Potockiego

Creator:

Korniłłowicz, Norbert

Date issued/created:

2002

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Ł. Baranowicz, Słońce. W: Lutnia Apollinowa. Kijów 1671.
2. Bestia bicornis, apocalyptice detecta et monstrata [...]. B.m., 1689.
3. J. L. Borges, Zoologia fantastyczna. Przy współpracy M. Guerrero. Przeł. Z. Chądzyńska. Warszawa 1983.
4. A. Brückner, Dodatki. W: J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki. Wyd. A. Brückner. T. 2. Lwów 1911.
5. A. de Butler, Giorgione. „Wielcy Malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło” 1999, nr 47.
6. Cali Plinii secundi Historiae naturalis Libri XXXVII. T. 1. Lipsiae 1874.
7. J. E. Cirlot, Słownik symboli. Przeł. I. Kania. Kraków 2001.
8. Cosmographiae universalis Lib. VI. Autore Seb. Munstero. B. m. r.
9. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty. Przeł. i oprac. E. Jędrkiewicz. Wstęp H. Barycz. Warszawa 2001.
10. M. Foucault, Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane. Wybrał i oprac. T. Komendant. Posł. M. P. Markowski. Warszawa 1999.
11. M. Głowiński, Literatura wobec symboliki. W zb.: Kultura, literatura, folklor. Red. M. Graszewicz, J. Kolbuszewski. Warszawa 1988, s. 484-497.
12. J. Gondowicz, Zoologia fantastyczna uzupełniona [...]. Warszawa 1995.
13. H. Górska, E. Lipiński, Z dziejów karykatury polskiej. Warszawa 1977.
14. B. Hamvas, Orfeusz. Przeł. S. Woronowicz. „Literatura na Swiecie” 1989, nr 1, s. 47-68.
15. J. K. Haur, Skład, abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej ziemiańskiej [...]. Kraków 1689.
16. Heliodor, Opowieść etiopska o Theagenesie i Chariklei. Przekł., wstęp i przypisy S. Dworacki. Poznań 2000.
17. Historia naturalis curiosa Regni Poloniae [...] in Tractatus XX divisa. [...] opera P. Gabrielis Rzaczynski Soc. Jesu. Sandomierz 1721.
18. Horacy, Dzieła wszystkie. Przekł., wstęp i komentarz A. Lam. Warszawa 1996.
19. W. Iwańczak, Wybrane zagadnienia wyobraźni kartograficznej średniowiecza. W zb.: Wyobraźnia średniowieczna: praca zbiorowa. Red. T. Michałowska. Warszawa 1996, s. 105-116.
20. A. Karpiński, Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju. Wrocław 1983.
21. J. Kochanowski, Dzieła polskie. Oprac. J. Krzyżanowski. Warszawa 1972.
22. N. Korniłłowicz, Kosmogonia barokowa. O „Tygodniu stworzenia świata” Wacława Potockiego. „Pamiętnik Literacki” 1993, z. 2, s. 57-65.
23. A. Kuczyńska, Filozofia i teoria piękna Marsilia Ficina. Warszawa 1970.
24. Z. Kuksewicz, Wyobraźnia jako władza duszy. (Na przykładzie poglądów Mikołaja z Wrocławia i Jana z Głogowa). W zb.: Wyobraźnia średniowieczna: praca zbiorowa. Red. T. Michałowska. Warszawa 1996, s. 13-24.
25. B. Latini, Skarbiec wiedzy. Przeł. i oprac. M. Frankowska-Terlecka, T. Giermak-Zielińska. Warszawa 1992.
26. Leonardo da Vinci, O niebie, gwiazdach i czterech żywiołach. Wybór, przekł. i wstęp L. Staff. Wrocław 1998.
27. J. Masen, Speculum imaginum veritatis occultae. Coloniae Ubiorum 1650.
28. Ch. A. J. Montlinot de Leclerc, Dykcjonarz służący do poznania historyi naturalnej i różnych osobliwszych starożytności, które ciekawi w gabinetach znajdują. Dzieło wielce ciekawe i użyteczne. Przeł. R. Ładowski. T. 1. Kraków 1783.
29. Na olimpijskiej bieżni i w boju. Z Pauzaniasza „Wędrówki po Helladzie” księgi V, VI i IV. Przeł. i oprac. J. Niemirska-Pliszczyńska. Wrocław 1968.
30. F. Patrizi, O poezji. Przeł. T. Dobrzyńska. W zb.: Poetyka okresu renesansu. Antologia. Wybór, wstęp i oprac. E. Sarnowska-Temeriusz. Przypisy J. Mańkowski, E. Sarnowska-Temeriusz. BN II 205. Wrocław 1982, s. 408-419.
31. K. Pliniusz Starszy, Historyi naturalnej ksiąg XXXVI. Przeł. J. Łukaszewicz. T. 7. Poznań 1845.
32. Plutarch, Które zwierzęta są zmyślniejsze, lądowe czy wodne? W: Moralia. Przeł. i oprac. Z. Abramowiczówna. BN II 86. Wrocław 1954.
33. W. Potocki, Tydzień stworzenia świata. W: J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki. Wyd. A. Brückner. T. 2. Lwów 1911.
34. Słownik grecko-polski. Ułożył Z. Węclewski. Warszawa 1905.
35. Słownik polszczyzny XVI wieku. Red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski. T. 21. Wrocław 1992.
36. J. Sokolski, Barokowa księga natury. O europejskiej symbolografii wieku siedemnastego. Wrocław 1992.
37. J. Sokolski, Lipa, Chiron i labirynt. Esej o „Fraszkach". Wrocław 1998.
38. C. Vasoli, Encyklopedyzm w XVII wieku. Przeł. A. Aduszkiewicz. Warszawa 1996.

Issue:

3

Start page:

105

End page:

114

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122188 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

10

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86324

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information