Object

Title: Narcyz i narcyzm w poezji staropolskiej

Creator:

Korniłłowicz, Norbert

Date issued/created:

2000

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2000)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Apulejusz, Metamorfozy, albo Złoty osioł. Przeł. E. Jędrkiewicz. - Apologia, czyli W obronie własnej księga o magii. Przeł. J. Sękowski. Rzecz o Apulejuszu napisał J. Parandowski. Przypisy J. Ciechanowicz. Warszawa 1999. ; 2. C. Backvis, Szkice o kulturze staropolskiej. Wybór tekstów i oprac. A. Biernacki. [teksty z jęz. fr. przeł. M. Daszkiewicz et al.]. Warszawa 1975. ; 3. M. Badaszczuk, Problem niewinności i oczyszczenia w poemacie Teofila Lenartowicza „Zachwycenie". „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Seria FF. Philologiae 1999, t. 17, s. 115-131. ; 4. R. Barthes, „Jestem szalony". W zb.: Odmieńcy. Wybór, oprac., red. M. Janion, Z. Majchrowski. Gdańsk 1982, s. 55-57. ; 5. J. Budzyński, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku. Wrocław 1985. ; 6. J. Burckhardt, Kultura odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia. Przeł. M. Kroczowska. Wstęp M. Brahmer. Warszawa 1963. ; 7. D. Danek, Z problemów poetyki snu. W kontekście menippejsko-karnawałowej interpretacji „Operetki". „Pamiętnik Literacki” 1978, z. 4, s. 215-258. ; 8. E. Drużbacka, Poezje. Przez J. N. Bobrowicza. Lipsk 1857. ; 9. J. Dürr-Durski, Przedmowa. W: Z. Morsztyn, Muza domowa. Wydanie krytyczne spuścizny poetyckiej. Oprac. J. Dürr-Durski. T. 1. Warszawa 1954, s. 5-91. ; 10. N. Frye, Mit, fikcja i przemieszczenie. Przekł. E. Muskat-Tabakowska. W zb: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. [T. 1]. Pod red. M. Głowiński, H. Markiewicz. Wrocław 1977, s. 289-307. ; 11. M. Głowiński, Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, labirynt. Kraków 1990. ; 12. K. Górski, Rozważania teoretyczne. Literatura - muzyka - teatr. Lublin 1984. ; 13. A. J. Greimas, Elementy gramatyki narracyjnej. Przeł. Z. Kruszyński. „Pamiętnik Literacki” 1984, z. 4, s. 177-198. ; 14. P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Wrocław 1990. ; 15. Homer, Iliada. Przeł. K. Jeżewska. Wstęp, przypisy J. Łanowski. BN II 17. Wrocław 1986. ; 16. R. Humphrey, Strumień świadomości - techniki. Przeł. S. Amsterdamski. W zb: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. [T. 1]. Pod red. M. Głowiński, H. Markiewicz. Wrocław 1977, s. 225-251. ; 17. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Warszawa 1991. ; 18. H. Jonas, Religia gnozy. Przeł. M. Klimowicz. Kraków 1994. ; 19. S. Kierkegaard, O pojęciu ironii z nieustającym odniesieniem do Sokratesa. Przeł., posł. A. Djakowska. Warszawa 1999. ; 20. J. Kotarska, Theatrum mundi. Ze studiów nad poezją staropolską. Gdańsk 1998. ; 21. E. Lasocińska, O „Eklezjastesie" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego — słowo i Słowo. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 133-152. ; 22. M. Lurker, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach. Przeł. R. Wojnakowski. Kraków 1994. ; 23. T. Michałowska, Wizja przestrzeni w liryce staropolskiej (rekonesans). W zb.: Przestrzeń i literatura. Studia. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1978, s. 97-123. ; 24. J. A. Morsztyn (Morstin), Wybór poezji. Oprac. W. Weintraub. BN I 257. Wrocław 1988. ; 25. Z. Morsztyn, Muza domowa. Wydanie krytyczne spuścizny poetyckiej. Oprac. J. Dürr-Durski. T. 2. Warszawa 1954. ; 26. D. Naborowski, Cień, przypisany X.J.M. Januszowi Radziwiłłowi, podczaszem u naonczas W.X.L., A. 1607. W: J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki. Z rękopisu wydał A. Brückner. T. 1. Lwów 1911. ; 27. A. Naruszewicz, Poezje. Z popiersiem autora. Wyd. J. N. Bobrowicz. T. 1. Lipsk 1835. ; 28. B. Otwinowska, Po co manieryzm? (Przegląd stanowisk). W zb.: Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej. Red. B. Otwinowska, J. Pelc. Wrocław 1984, s. 97-109. ; 29. Owidiusz, Metamorfozy. Przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła. Oprac. S. Stabryła. BN II 76. Wrocław 1995. ; 30. J. Pelc, Zbigniew Morsztyn na tle poezji polskiej XVII w. Warszawa 1973. ; 31. J. Platt, Sielanki i poezje sielskie Adama Naruszewicza. Wrocław 1967. ; 32. W. Potocki, Dzieła. Oprac. L. Kukulski. T. 1. Warszawa 1987. ; 33. W. Potocki, Tydzień stworzenia świata. W: J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki. Z rękopisu wydał A. Brückner. T. 2. Lwów 1911. ; 34. M. Prejs, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian. Warszawa 1989. ; 35. P. Próchniak, W granicach „ja". „Teksty Drugie” 1998, nr 6, s. 124-130. ; 36. V. Puccitelli, Narcyz przemieniony. Fabuła pasterska, którą odprawowano muzyką [...] (1638). W: Dramaty staropolskie. Antologia. Oprac. J. Lewański. T. 5. Warszawa 1963. ; 37. M. Rawiński, „Przez sprawę miłości widziana sprawa kobiety". Feministyczny teatr Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Seria FF. Philologiae 1999, t. 17, s. 193-214. ; 38. T. Rütten, Demokrit - lachender Philosoph und sanguinischer Melancholiker. Eine pseudohippokratische Geschichte. Leiden - New York 1992. ; 39. M. Sęp Szarzyński, Rytmy, abo wiersze polskie oraz cykl erotyków. Oprac., wastęp J. Krzyżanowski. BN I 118. Wrocław 1973. ; 40. Sielanki Józefa Bartłomieja i Szymona Zimorowiczów. Wyd. K. J. Turowski. Przemyśl 1857. ; 41. J. Sokolski, Bogini, pojęcie, demon. Fortuna w dziełach autorów staropolskich. Wrocław 1996. ; 42. S. Stabryła, Owidiusz. Świat poetycki. Wrocław 1989. ; 43. L. Ślękowa, Wstęp. W: Sz. Zimorowic, Roksolanki. Oprac. L. Ślękowa. BN I 73. Wrocław 1983, s. III-XLVI. ; 44. A. K. Turner, Historia piekła. Przekł. J. Jarniewicz. Gdańsk 1996. ; 45. A. Vitale, Archetyp Saturna, czyli przemiana ojca. Przeł. J. Prokopiuk. „Pismo Literacko-Artystyczne” 1987, s. 46-71. ; 46. Wilhelm z Lorris, Jan z Meun, Powieść o róży. Wybór, przekł. ze starofrancuskiego, wstęp M. Frankowska-Terlecka, T. Giermak-Zielińska. Warszawa 1997. ; 47. D. Zabunyan, Van Eyck, czyli nieskończoność świata. „Wielcy malarze. Ich Życie, Inspiracje i Dzieło” 1999, nr 51. ; 48. Sz. Zimorowic, Roksolanki. Oprac. L. Ślękowa. BN I 73. Wrocław 1983. ; 49. M. Żurowski, Aktualna problematyka manieryzmu w historii literatury. W zb.: Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej. Red. B. Otwinowska, J. Pelc. Wrocław 1984, s. 77-95.

Issue:

3

Start page:

57

End page:

68

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:71114 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

May 15, 2019

In our library since:

May 15, 2019

Number of object content hits:

44

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86085

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information