Object

Title: Piotr Wilczek, Dyskurs - przekład - interpretacja : literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze. Katowice 2001

Creator:

Wierzbicka, Agnieszka

Date issued/created:

2002

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2002)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. F. Braudel, Historia i trwanie. Tłum. B. Geremek. Warszawa 1971. ; 2. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997. ; 3. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1998. ; 4. A. Czyż, Wyobraźnia barokowa. W: Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995. ; 5. J. K. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej. Warszawa 1996. ; 6. K. Górski, Studia nad dziejami literatury antytrynitarskiej XVI wieku. Kraków 1949. ; 7. M. Korolko, Klejnot swobodnego sumienia. Warszawa 1974. ; 8. S. Kot, Ideologia społeczna i polityczna braci polskich zwanych arianami. Warszawa 1932. ; 9. E. Kotarski, Literatura staropolska: wyłącznie dziedzictwo czy także tradycja? W: Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej. Gdańsk 1990. ; 10. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 9. Oprac. J. Maślanka. Przeł. L. Płoszewski. Warszawa 1997. ; 11. J. Nowak-Dłużewski, Staropolska okolicznościowa literatura polityczna w rękopisach. Jej charakter i postulaty badawcze. W: Z historii polskiej literatury i kultury. Warszawa 1967. ; 12. A. Nowicka-Jeżowa, Pytania o barok A. D. 1995. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 191-222. ; 13. E. Otwinowski, Pisma poetyckie. Wydał P. Wilczek. Warszawa 1999. ; 14. J. Pelc, Obraz - słowo - znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej. Wrocław 1973. ; 15. S. Skwarczyńska, Przekład i jego miejsce w literaturze i w kulturze narodowej. (Na przykładzie „Hamleta” w wersji Józefa Paszkowskiego). W: Pomiędzy historią a teorią literatury. Warszawa 1975. ; 16. S. Skwarczyńska, Wokół teatru i literatury. Warszawa 1970. ; 17. J. Sławiński, Dzieło - język - tradycja. Warszawa 1974. ; 18. J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim . W: Prace wybrane. T. 2. Kraków 1998. ; 19. B. Stelingowska, Rec.: A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1998. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 1, s. 221-226. ; 20. J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII wieku. Warszawa 1967. ; 21. J. Tazbir, Reformacja - kontrreformacja - tolerancja. Wrocław 1996. ; 22. P. Wilczek, Erazm Otwinowski-pisarz ariańsk. Katowice 1994. ; 23. P. Wilczek, Spory o Biblię w literaturze renesansu i reformacji. Kielce 1995. ; 24. P. Wilczek, Ślady egzystencji. Szkice o polskich pisarzach emigracyjnych. Katowice 1997. ; 25. Wyobraźnia epok dawnych: obrazy - tematy - idee. Red. J. K. Goliński. Bydgoszcz 2001. ; 26. K. Ziemba, Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji "Trenów”. Warszawa 1994.

Issue:

3

Start page:

244

End page:

249

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:122199 ; oai:rcin.org.pl:122199 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 28, 2020

In our library since:

Apr 28, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86381

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information