Obiekt

Tytuł: Towards a new synthesis of the prehistory of Polish lands. Some remarks on “The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages”

Twórca:

Pawleta, Michał

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Sprawozdania Archeologiczne 70 (2018)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

25 cm

Abstrakt:

The article discusses the recently published (2016) five-volume synthesis entitled “The Past Societies. Polish lands from the first evidence of human presence to the early Middle Ages”, edited by Przemysław Urbańczyk. It is a long-overdue publication, written by a group of sixty archaeologists, presenting in subsequent chapters the oldest history of Polish lands from the Palaeolithic Era to the Early Middle Ages (1000 AD). Instead of a systematic analysis of its scientific content – due to its extent and the abundance of issues it addresses, this is impossible for one author – this article takes under scrutiny the main initial goals and ideas of this compendium, its theoretical and methodological assumptions along with the proclaimed anthropological and less materialistic approach to the human past as well as its editorial layout. It also addresses the crucial aspect of the accessibility of this publication

Bibliografia:

Arnold B. and Wicker N. L. (eds.) 2001. Gender and the Archaeology of Death, Lanham: Altamira Press ; Blajer W. and Kmieciński J. (eds.) 1989. Pradzieje ziem polskich 1(2). Epoka brązu i początki epoki żelaza, Warszawa, Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Chmielewski W. and Hensel W. 1975. Prahistoria ziem polskich 1. Paleolit i mezolit, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Chmielewski W. and Kmieciński J. (eds.) 1989. Pradzieje ziem polskich 1(1). Od paleolitu do środkowego okresu lateńskiego, Warszawa, Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Dobres A.-M. and Robb J. (eds.) 2000. Agency in Archaeology, London, New York: Routledge ; Fagan B. 2005. Writing Archaeology: Telling Stories About the Past, Walnut Creek: Left Coast Press ; Fowler C. 2004. The Archaeology of Personhood: An Anthropological Approach, London, New York: Routledge ; Gardawski A. (ed.) 1979. Prahistoria Ziem Polskich 4. Od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Godłowski K. and Kozłowski J. K. 1976. Historia starożytna ziem polskich, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe ; Harris O. J and Cipolla C. N. 2017. Archaeological Theory in the New Millennium: Introducing Current Perspectives, New York: Routledge ; Hensel W., Bukowski Z. and Wielowiejski J. (eds.) 1981. Prahistoria ziem polskich 5. Późny okres lateński i okres rzymski, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Hensel W. and Wiślański T. (eds.) 1979. Prahistoria ziem polskich 2. Neolit, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Hodder I. (ed.) 1989. The Meaning of Things. Material Culture and Symbolic Expression, London, New York: Routledge ; Hodder I. 2012. Entangled: An Archaelogy of the Reletionships between Humans and Things, Malden, Oxford: Willey-Blackwell ; Jażdżewski K. 1981. Pradzieje Europy Środkowej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Johnson M. 2010. Archaeological Theory. An Introduction (Second Edition), Malden: Willey-Blackwell ; Kaczanowski P. and Kozłowski J.K. 1998. Najdawniejsze dzieje ziem polskich: (do VII w.), Warszawa: Świat Książki ; Kadrow S. and Wojakowski D. 2014. O dyskursie archeologiczno-socjologicznym, Studia Humanistyczne AGH 13(2), 7-17 ; Knapp B.A. and van Domelen P. 2008. Past Practices: Rethinking Individuals and Agents in Archaeology, Cambridge Archaeological Journal 18(1), 15-34 ; Knappett C. 2011. An Archaeology of Interaction. Network Perspectives on Material Culture and Society, Oxford: Oxford University Press ; Kobyliński Z. 2002. Archaeology on the Ruins of Ivory Towers. What Sort of Theory Do We Need?, In P. F. Biehl, A. Gramsch and A. Marciniak (eds.), Archaeologies of Europe. History, Methods and Theories, Münster: Waxmann, 421-424 ; Machnik J., Gediga B., Miśkiewicz J. and Hensel W. (eds.) 1978. Prahistoria ziem polskich 3. Wczesna epoka brązu, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Minta-Tworzowska D. 2006. Interdisciplinary Research and Archaeology, Archaeologia Polona 44, 41-51 ; Olsen B. 2013. W obronie rzeczy: archeologia i ontologia przedmiotów, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN ; Olsen B., Shanks M., Webmoor T. and Witmore T. 2012. Archaeology: The Discipline of Things, Berkeley, Los Angeles: University of California Press, Ltd. ; Ostoja-Zagórski J. 1998. Polska w starożytności: (500 000 lat p.n.e – 500 lat n.e.), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie ; Ostoja-Zagórski J. 2005. Najstarsze dzieje ziem polskich, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej ; Parker Pearson M. 1999. The Archaeology of Death and Burial, Phoenix Mill: Sutton Publishing Limited ; Preucel R. W. and Malden S.A. (eds.) 2010. Contemporary Archaeology in Theory. The New Pragmatism (Second Edition), Oxford: Blackwell Publishing Ltd. ; Robb J. and Harris O. J. T. 2013. The Body in History: Europe from the Palaeolithic to the Future, Cambridge: Cambridge University Press ; Tabaczyński S. 2000. Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Tabaczyński S., Marciniak A., Cyngot D. and Zalewska A. (eds.) 2012. Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie ; Żuchowicz R. 2018. Wielka Lechia. Źródła i przyczyny popularności teorii pseudonaukowej okiem historyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa

Czasopismo/Seria/cykl:

Sprawozdania Archeologiczne

Tom:

70

Strona pocz.:

353

Strona końc.:

373

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:67496 ; 0081-3834 ; doi:10.23858/SA70.2018.017

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 244 ; IAiE PAN, sygn. P 245 ; IAiE PAN, sygn. P 243 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji