Object

Title: Kazimierz Liman, Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Średniowiecze. Poznań 2004. „Antologia Poezji Łacińskiej w Polsce”

Creator:

Mejor, Mieczysław

Date issued/created:

2007

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2007)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Renesans. Oprac. I. Lewandowski. Poznań 1996.
2. W. Bruchnalski, Poezja polska średniowieczna. W: Dzieje literatury pięknej w Polsce. Cz. 1. Warszawa 1918. Przedruk w: Między średniowieczem a romantyzmem. Warszawa 1975.
3. K. Ciechanowski, Epigrafia romańska i wczesnogotycka w Polsce. Wrocław 1965.
4. Cronica Petri comitis Poloniae. Accedunt Carminis Mauri fragmenta. Ed. M. Plezia. Cracoviae 1951.
5. Z. Dembitzer, Losy wydawnictwa poetów polsko-lacińskich. „Przegląd Humanistyczny” 6 (1931), z. 1/2.
6. R. Gansiniec, „ Metrificale " Marka z Opatowca i traktaty gramatyczne XIV i XV wieku. Wrocław 1960.
7. R. Gansiniec [ Ganszyniec], Polono-latina. 3. „Pamiętnik Literacki” 1924/25, s. 199-203.
8. A. F. Grabski, Wiersze o klęsce warneńskiej. Z dziejów okolicznościowej poezji politycznej w Polsce XV w. „Prace Polonistyczne” 22 (1967).
9. T. Jurek, M. Rzepiela, Lubiąskie epitafium księcia Henryka glogowskiego. Nowo odkryty zabytek poezji lacińskiej z początków XIV wieku. „Roczniki Historyczne” 71 (2005).
10. S. Kętrzyński, Glos w sprawie reedycji polskich źródel historycznych wieków średnich. „Przegląd Historyczny” 32 (1935), s. 358-368.
11. H. Kowalewicz, Ładysław z Gielniowa, „Ad Cantica canticorum". Rymowana parafraza „Pieśni nad pieśniami". „Silva Medii et Recentioris Aevi” 6 (1979), s. 3 n.
12. H. Kowalewicz, Zasób, zasięg terytorialny i chronologia polsko-łacińskiej liryki średniowiecznej. Poznań 1967.
13. J. Krókowski, Studia nad literaturą polsko-lacińską w dziesięcioleciu 1945-1954. „Eos” 47 (1954/55), z. 2, s. 302.
14. Mediewistyka literacka w Polsce. Red. T. Michałowska. Warszawa 2003.
15. Metryka grecka i łacińska. Red. M. Dłuska, W. Strzelecki. Wrocław 1959.
16. M. Mejor, Wstępny projekt edycji poezji polsko-tacińskiej XII—XV wieku. W zb.: Mediewistyka literacka w Polsce. Red. T. Michałowska. Warszawa 2003, s. 103-109.
17. M. Mejor, Źródla literackie a przynależność gatunkowa wiersza „Antigameratus" Frowina z Krakowa. „Studia Classica et Neolatina” 8 (2006).
18. Najstarsza poezja polsko-lacińska (do potowy XVI wieku). Oprac. M. Plezia. Wrocław 1951. BN I 141.
19. Petrus Wilhelmi de Grudencz, Magister Cracoviensis, Opera musica. Ed. J. Cerny. Kraków 1993.
20. T. Płóciennik, L’Epigraphie du tympan de Iaxa à Wrocław. „Cahiers de Civilisation Médiévale Xe-XIIe Siècles” (Poitiers) 40 (1997), janviers-mars, s. 103-118.
21. T. Płóciennik, Les Inscriptions des tympans polonais relatives aux fondations d’églises. W zb.: Epigraphie et iconographie. Actes du Colloque tenu à Poitiers les 5-8 octobre 1995. Poitiers 1996.
22. Rocznik świętokrzyski. Wyd. A. Rutkowska-Płachcińska. Kraków 1996.
23. W. Semkowicz, Paleografia łacińska. Kraków 1951.
24. „Toć jest dziwne a nowe". Antologia literatury polskiego średniowiecza. Oprac. A. Jelicz. Warszawa 1987.
25. W. Wydra, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej. Poznań 1992.
26. H. Zeissberg, Analekten zur Geschichte des XV Jahrhunderts. II. Erinnerungen an die Schlacht bei Warna. „Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien” 22 (1871), s. 110-112.

Issue:

4

Start page:

173

End page:

182

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116473 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 7, 2020

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/88249

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information