Obiekt

Tytuł: Kazimierz Liman, Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Średniowiecze. Poznań 2004. „Antologia Poezji Łacińskiej w Polsce”

Twórca:

Mejor, Mieczysław

Data wydania/powstania:

2007

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2007)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Antologia poezji łacińskiej w Polsce. Renesans. Oprac. I. Lewandowski. Poznań 1996.
2. W. Bruchnalski, Poezja polska średniowieczna. W: Dzieje literatury pięknej w Polsce. Cz. 1. Warszawa 1918. Przedruk w: Między średniowieczem a romantyzmem. Warszawa 1975.
3. K. Ciechanowski, Epigrafia romańska i wczesnogotycka w Polsce. Wrocław 1965.
4. Cronica Petri comitis Poloniae. Accedunt Carminis Mauri fragmenta. Ed. M. Plezia. Cracoviae 1951.
5. Z. Dembitzer, Losy wydawnictwa poetów polsko-lacińskich. „Przegląd Humanistyczny” 6 (1931), z. 1/2.
6. R. Gansiniec, „ Metrificale " Marka z Opatowca i traktaty gramatyczne XIV i XV wieku. Wrocław 1960.
7. R. Gansiniec [ Ganszyniec], Polono-latina. 3. „Pamiętnik Literacki” 1924/25, s. 199-203.
8. A. F. Grabski, Wiersze o klęsce warneńskiej. Z dziejów okolicznościowej poezji politycznej w Polsce XV w. „Prace Polonistyczne” 22 (1967).
9. T. Jurek, M. Rzepiela, Lubiąskie epitafium księcia Henryka glogowskiego. Nowo odkryty zabytek poezji lacińskiej z początków XIV wieku. „Roczniki Historyczne” 71 (2005).
10. S. Kętrzyński, Glos w sprawie reedycji polskich źródel historycznych wieków średnich. „Przegląd Historyczny” 32 (1935), s. 358-368.
11. H. Kowalewicz, Ładysław z Gielniowa, „Ad Cantica canticorum". Rymowana parafraza „Pieśni nad pieśniami". „Silva Medii et Recentioris Aevi” 6 (1979), s. 3 n.
12. H. Kowalewicz, Zasób, zasięg terytorialny i chronologia polsko-łacińskiej liryki średniowiecznej. Poznań 1967.
13. J. Krókowski, Studia nad literaturą polsko-lacińską w dziesięcioleciu 1945-1954. „Eos” 47 (1954/55), z. 2, s. 302.
14. Mediewistyka literacka w Polsce. Red. T. Michałowska. Warszawa 2003.
15. Metryka grecka i łacińska. Red. M. Dłuska, W. Strzelecki. Wrocław 1959.
16. M. Mejor, Wstępny projekt edycji poezji polsko-tacińskiej XII—XV wieku. W zb.: Mediewistyka literacka w Polsce. Red. T. Michałowska. Warszawa 2003, s. 103-109.
17. M. Mejor, Źródla literackie a przynależność gatunkowa wiersza „Antigameratus" Frowina z Krakowa. „Studia Classica et Neolatina” 8 (2006).
18. Najstarsza poezja polsko-lacińska (do potowy XVI wieku). Oprac. M. Plezia. Wrocław 1951. BN I 141.
19. Petrus Wilhelmi de Grudencz, Magister Cracoviensis, Opera musica. Ed. J. Cerny. Kraków 1993.
20. T. Płóciennik, L’Epigraphie du tympan de Iaxa à Wrocław. „Cahiers de Civilisation Médiévale Xe-XIIe Siècles” (Poitiers) 40 (1997), janviers-mars, s. 103-118.
21. T. Płóciennik, Les Inscriptions des tympans polonais relatives aux fondations d’églises. W zb.: Epigraphie et iconographie. Actes du Colloque tenu à Poitiers les 5-8 octobre 1995. Poitiers 1996.
22. Rocznik świętokrzyski. Wyd. A. Rutkowska-Płachcińska. Kraków 1996.
23. W. Semkowicz, Paleografia łacińska. Kraków 1951.
24. „Toć jest dziwne a nowe". Antologia literatury polskiego średniowiecza. Oprac. A. Jelicz. Warszawa 1987.
25. W. Wydra, Władysław z Gielniowa. Z dziejów średniowiecznej poezji polskiej. Poznań 1992.
26. H. Zeissberg, Analekten zur Geschichte des XV Jahrhunderts. II. Erinnerungen an die Schlacht bei Warna. „Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien” 22 (1871), s. 110-112.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

173

Strona końc.:

182

Szczegółowy typ zasobu:

Recenzje

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:116473 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-03-07

Liczba wyświetleń treści obiektu:

11

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/88249

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji