Object

Title: Realizm przełomu. Tekst wewnętrzny w prozie Fiodora Dostojewskiego

Creator:

Pietrzak, Przemysław

Date issued/created:

2006

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. N. Afanasjew, Narodnyje russkije skazki. Ried. L. G. Barag, N. W. Nowikow. T. 1-3. Moskwa 1984-1986. ; 2. M. Bachtin, Epos i powieść. Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści. W: Problemy literatury i estetyki. Przeł. W. Grajewski. Warszawa 1982. ; 3. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego. Przeł. A. i A. Goreniowie. Weryfik. przekł., wstęp i oprac. S. Balbus. Kraków 1975. ; 4. M. Bal, Narratologie. (Essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes). Paris 1977. ; 5. K. Bartoszyński, „Rękopis znaleziony w Saragossie” - „Szkatułka” i powieść. W: Powieść w świecie literackości. Warszawa 1991. ; 6. F. Dostojewski, Bracia Karamazow. Powieść w czterech częściach z epilogiem. Przekład [i posł.] A. Pomorski. Kraków 2004. ; 7. F. M. Dostojewskij, Połnoje sobranije soczinienij. Ried. G. Bazanow. T. 14-15. Leningrad 1976. ; 8. M. Eliade, Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Wybrał M. Czerwiński. Tłum. A. Tatarkiewicz. Warszawa 1972. ; 9. P. Evdokimov, Prawosławie. Przeł. J. Klinger. Warszawa 1986. ; 10. M. Fludernik, Towards a „Natural” Narratology. London - New York 1996. ; 11. B. Gasparow, Iz nabludienij nad motiwnoj poetikoj „Mastiera i Margarity” M. Bułgakowa. W: Litieraturnyje lejtmotiwy. Moskwa 1994. ; 12. G. Genette, Figures III. Paris 1972. ; 13. M. Holquist, Dostoevsky and the Novel. Princeton, New Jersey, 1977. ; 14. W. Kuskow, Motiwy driewnierusskoj litieratury w romanie Fiodora M. Dostojewskogo „Bratja Karamazowy”. „Wiestnik Moskowskogo Gosudarstwiennogo Uniwiersitieta”, seria 10: Fiłołogija, 1971, nr. 5. ; 15. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu. Przekład i wstęp T. P. Krzeszowski. Warszawa 1988. ; 16. Language in Culture and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology. Ed. D. Hymes. New York, Evanston, London, 1964. ; 17. Ju. M. Łotman, Riealizm russkoj litieratury 60-ch godow. Leningrad 1974. ; 18. A. Melberg, Teorie mimesis. Repetycja. Przeł. J. Balbierz. Kraków 2002. ; 19. E. Mieletynski, Poetyka mitu. Przeł. J. Dancygier. Warszawa 1981. ; 20. Nowyje aspiekty wizuczenii Dostojewskogo. Ried. W. Kuskow. Pietrozawodsk 1994. ; 21. P. Pietrzak, Metafora w języku myśli i kulturze. Nietzsche, Lakoff i Johnson. „Rubikon” 2000, z. 4, s. 98-105. ; 22. P. Pietrzak, Na granicy dialogu. Język i etyka w powieści "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego. „Teksty Drugie” 2003, z. 2/3, s. 282-302. ; 23. P. Pietrzak, Narracja literacka i świadomość językowa. W zb.: Narracja i tożsamość. T. 2: Antropologiczne problemy literatury. Red. W. Bolecki, R. Nycz. Warszawa 2004, s. 180-192. ; 24. P. Pietrzak, Słowo ludzkie i słowo Boskie. Znaczenia i układy motywów w "Braciach Karamazow" Fiodora Dostojewskiego. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 4, s. 165-192. ; 25. G. B. Ponomariowa, Żitijnyj krug Iwana Karamazowa. W zb.: Dostojewskij. Matieriały i issledowanija. T. 9. Ried. G. M. Fridlender. Leningrad 1991. ; 26. W. Propp, Historyczne korzenie bajki magicznej. Przeł. J. Chmielewski. Warszawa 2003. ; 27. W. Propp, Morfologia bajki. Przeł. W. Wojdyga-Zagórska. Warszawa 1976. ; 28. W. Propp, Russkaja skazka. Moskwa 2000. ; 29. R. Przybylski, Stawrogin. [1972]. W: M. Janion, R. Przybylski, Sprawa Stawrogina. Posł. T. Komendant. Warszawa 1996, s. 5-43. ; 30. Tz. Todorov, Ludzie-opowieści. Przeł. R. Zimand. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1, s. 269-281. ; 31. I. Toporow, O strukturie romana Dostojewskogo w swiazi s archaicznymi schiemami mifołogiczeskogo myszlenija. W: Mif, rituał, simwoł, obraz. Issledowanija w obłasti mifopoeticzeskogo. Moskwa 1994. ; 32. B. Uspienski, Digłosija i dwujazyczije w istorii russkogo litieraturnogo jazyka. „International Journal of Slavic Linguistics and Poetics” t. 27 (1983). ; 33. B. Uspienski, Dualistyczny charakter średniowiecznej kultury rosyjskiej. W zb.: Semiotyka dziejów Rosji. Wybór i przekład B. Żyłko. Łódź 1993. ; 34. B. Uspienski, Historia i semiotyka. Przeł. i przedm. opatrzył B. Żyłko. Gdańsk 1998. ; 35. B. Uspienski, Istorija russkogo litieraturnogo jazyka (XI-XVII ww.). Moskwa 1987. ; 36. B. Uspienski, Jazykowaja situacyja i jazykowoje soznanije w Moskowskoj Rusi. Wosprijatije cerkownosławianskogo i russkogo jazyka. W: Izbrannyje trudy. T. 2. Moskwa 1996. ; 37. B. Uspienski, Jazykowa situacyja Kijewskoj Rusi i jejo znaczenije dla istorii russkogo litieraturnogo jazyka. Moskwa 1983. ; 38. B. Uspienski, Kratkij oczerk istorii russkogo litieraturnogo jazyka (XI-XIX ww.). Moskwa 1994. ; 39. W. Je. Wietłowska, Dostojewskij i poeticzeskij mir driewniej Rusi. „Trudy Otdieła driewnierusskoj litieratury Instituta russkoj litieratury AN SSSR”, t. 28 (Leningrad 1974). ; 40. W. Je. Wietłowska, Litieraturnyje i folkłornyje istoczniki „Bratjew Karamazowych”. W: Dostojewskij i russkije pisatieli. Tradicyja, nowatorstwo, mastierstwo. Moskwa 1971. ; 41. W. Je. Wietłowska, Poetika „Bratjew Karamazowych”. Leningrad 1977. ; 42. W. Je. Wietłowska, Simwolika cziseł w „Bratjach Karamazowych”. „Trudy Otdieła driewnierusskoj litieratury Instituta russkoj litieratury AN SSSR” t. 26 (Leningrad 1971). ; 43. I. Wiszenskij, Soczinienija. Moskwa-Leningrad 1955. ; 44. Z pism Fiodora Dostojewskiego. Red. P. Hertz. T. 9: Sobowtór. I inne opowiadania. Tłum. S. Pollak. Warszawa 1962. ; 45. Z dzieł Fiodora Dostojewskiego. T. 1-14. London-[Warszawa] 1992-1999.

Issue:

2

Start page:

127

End page:

153

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116874 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 11, 2020

Number of object content hits:

7

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/88431

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information