RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Milcząca komnata króla Henryka. Wokół „Opowieści o papierowej koronie” Józefa Czechowicza

Creator:

Kaliściak, Tomasz

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. T. d’ Arch Smith, Introduction. W: Love in Earnest. Some Notes on the Lives and Writings of English „Uranian” Poets from 1889 to 1930. London 1970.
2. R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego. Przeł. M. Bieńczyk. Warszawa 1999.
3. K. Bielski, Z moich wspomnień. W zb.: Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice. Zebrał i oprac. S. Pollak. Lublin 1971, s. 98-111.
4. J. Czechowicz, Koń rydzy. Utwory prozą. Wstęp i oprac. T. Kłak. Warszawa 1990.
5. J. Czechowicz, Listy. Wstęp i oprac. T. Kłak. Lublin 1977.
6. J. Czechowicz, Opowieści o papierowej koronie. „Reflektor” 1923, s. 4-28.
7. J. Czechowicz, Proza. Oprac. T. Kłak. Lublin 2005.
8. J. Czechowicz, [Z dzienników i wspomnień]. [Opowieść o papierowej koronie]. „Kamena” 1966, nr 16, s. 3, 8, 9, 11.
9. J. Derrida, Szibbolet dla Paula Celana. Przeł. A. Dziadek. Bytom 2000.
10. S. Freud, Niesamowite. W: Pisma psychologiczne. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1997.
11. S. Freud, Objaśnianie marzeń sennych. Przeł. R. Reszke. Warszawa 1996.
12. S. Freud, Psychoanalityczne uwagi o autobiograficznie opisanym przypadku paranoi. Przeł. R. Reszke. W: Charakter a erotyka. Przeł. R. Reszke, D. Rogalski. Warszawa 1996, s. 105-165.
13. W. Gralewski, Stalowa tęcza. Wspomnienia o Józefie Czechowiczu. Warszawa 1968.
14. G. Hocquenghem, Homosexual Desire. Przeł. D. Dangoor. Durham-London 1993.
15. Ioläus. An Anthology of Friendship. Ed. E. Carpenter. New York 1917.
16. J. Iwaszkiewicz, Proza poetycka. Warszawa 1980.
17. J. Iwaszkiewicz, Wieczór u Abdona. Powieść poetycka. „Skamander” 1923, t. 4, z. 28, s. 4-14.
18. J. Iwaszkiewicz, Wieczór u Abdona. Powieść poetycka. „Skamander” 1923, t. 4, z. 29/30, s. 94-104.
19. M. Janion, Kobiety i duch inności. Warszawa 2006.
20. M. M. Kaylor, Secreted Desires. The Major Uranians: Hopkins, Pater and Wilde. Brno 2006.
21. Klabund [A. Henschke], Moreau. (Dzieje żołnierza). Przeł. S. Napierski. „Skamander” 1921, t. 2, nr 4, s. 38-45.
22. Klabund [A. Henschke], Moreau. (Dzieje żołnierza). Przeł. S. Napierski. „Skamander” 1921, t. 2, nr 5/6, s. 150-167.
23. Klabund [A. Henschke], Moreau. (Dzieje żołnierza). Przeł. S. Napierski. „Skamander” 1921, t. 2, nr 7/8/9, s. 269-291.
24. E. Kosofsky Sedgwick, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire. New York 1985.
25. E. Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the Closet. Berkeley - Los Angeles 1990.
26. E. Kosofsky Sedgwick: Męskie pragnienie homospołeczne i polityka seksualności. Wybrał i przeł. A. Ostolski. „Krytyka Polityczna” 2005, nr 9/10, s. 176-186.
27. L. Magnone, Rewolucja psychotyków, czyli Co zostało z Lacana w Queer Theory? W zb.: Lektury inności. Antologia. Red. M. Dąbrowski, R. Pruszczyński. Warszawa 2007, s. 53-70.
28. M. W. Marcjalis, Epigramów ksiąg XII. Przeł. J. Czubek. Kraków 1908.
29. K. Miernowski, Moje wspomnienia o Czechowiczu. W zb.: Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice. Zebrał i oprac. S. Pollak. Lublin 1971, s. 72-92.
30. Cz. Miłosz, Józef Czechowicz. W: Zaczynając od moich ulic. Paryż 1985, s. 183-221.
31. A. Mizerka, Polityka kampu. „FA-art” 2006, nr 1/2, s. 28-33.
32. S. Napierski, Od Baudelaire’a do nadrealistów. Przekłady i szkice z nowoczesnej francuskiej. Warszawa 1933.
33. S. Piętak, Józef Czechowicz - człowiek i poeta. W zb.: Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice. Zebrał i oprac. S. Pollak. Lublin 1971, s. 26-45.
34. Platon, Uczta. W: Dialogi. Przeł. W. Witwicki. Warszawa 2007.
35. S. Pollak, Słowo wstępne. W zb.: Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice. Zebrał i oprac. S. Pollak. Lublin 1971, s. 5-8.
36. G. Ritz, Iwaszkiewicz, Bereza, Mach: niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji. Przeł. A. Kopacki. W: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Warszawa 2002, s. 177-195.
37. G. Ritz, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności. Przeł. A. Kopacki. Kraków 1999.
38. E. Roudinesco, Jacques Lacan. Jego życie i myśl. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2005.
39. P. Sanetra, Czechowicz - Iwaszkiewicz. Korespondencje. W zb.: Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności. Red. J. Święch. Lublin 2004, s. 289-303.
40. S. Sontag, Notatki o kampie. Przeł. W. Wartenstein. „Literatura na Świecie” 1979, nr 9, s. 306-323.
41. J. A. Symonds, Chimaera. W: The John Addington Symonds Pages compiled by Rictor Norton. http://rictornorton.co.uk/symonds/poetry.htm#amour (stan z dnia 10 X 2008).
42. J. A. Symonds, A Problem in Greek Ethics. London 1901.
43. J. Śpiewak, Przez kręgi oczyszczające poezji. W zb.: Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice. Zebrał i oprac. S. Pollak. Lublin 1971, s. 9-25.
44. United Kingdom. W: S. Hogan, L. Hudson, Completely Queer. The Gay and Lesbian Encyclopedia. New York 1999.
45. T. Walas, Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905. Kraków 1986.
46. B. Warkocki, Otwieranie toalety. „Res Publica Nowa” 2002, nr 9, s. 52-57.
47. B. Warkocki, Raport z oblężonego ciała, czyli „living in the closet”. W zb.: Odmiany odmieńca. Mniejszościowe seksualne w perspektywie gender. Red. T. Basiuk, D. Ferens, T. Sikora. Katowice 2002, s. 119-142.
48. B. Warkocki, Skradziony list, czyli homoseksualna Tajemnica wobec kanonu literatury polskiej. W zb.: Kanon i obrzeża. Red. I. Iwasiów, T. Czerska. Kraków 2005, s. 295-307.
49. O. Weininger, Płeć i charakter. Przeł. O. Ortwin. Warszawa 1994.
50. K. Wyka, O Józefie Czechowiczu. W: Rzecz wyobraźni. Kraków 1997, s. 35-64.
51. T. Żeleński (Boy), Literatura "mniejszości seksualnych”. W: Reflektorem w mrok. Wybór publicystyki. Wstęp i oprac. A. Z. Makowiecki. Warszawa 1985, s. 348-357.

Issue:

4

Start page:

97

End page:

121

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63195 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 2, 2017

Number of object content downloads / hits:

1018

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/80686

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information