Object

Title: „Treść, gdy w rytm się stacza” – Leśmian i symbolistyczna fascynacja rytmem

Creator:

Śniedziewski, Piotr

Date issued/created:

2006

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2006)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Ch. Baudelaire, La Genèse d'unpoème. W: OEuvres complètes: traductions. Réd. J. Crépet. Paris 1936.
2. Ch. Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Éd. E. Jackson. Préface Y. Bonnefoy. Paris 1999, s. 247.
3. Ch. Baudelaire, O sztuce. Szkice krytyczne. Wybór, przekł. J. Guze. Wstęp J. Starzyński. Wrocław 1961.
4. Ch. Baudelaire, Sztuka romantyczna. - Dzienniki poufne. Przeł., wstęp, oprac. A. Kijowski. Warszawa 1971.
5. Z. Bieńkowski, Szczyty symbolizmu. „Twórczość” 1962, nr 8, s. 47-54.
6. E. Czaplejewicz, Adresat w poezji Leśmiana. Wrocław 1973.
7. Y.-M. Ergal , Existe-t-il une écriture de la musique? W zb.: Musique et littérature au XXe siècle. Textes réunis par P. Dethurens. Strasbourg 1998.
8. M. Głowiński, Narcyz i jego odbicia. W: Mity przebrane. Kraków 1994.
9. M. Głowiński, rec.: J. Trznadel, Twórczość Leśmiana. (Próba przekroju). Warszawa 1964. „Pamiętnik Literacki” 1964, z. 4, s. 585-597.
10. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. Kraków 1998.
11. S. Jarociński, Debussy: kronika życia, dzieła, epoki. Kraków 1972.
12. S. Jarociński, Debussy a impresjonizm i symbolizm. Kraków 1972.
13. B. Leśmian, „Liryka francuska”. Przekłady Bronisławy Ostrowskiej. W: Szkice literackie. Oprac., wstęp J. Trznadel. Warszawa 1959.
14. B. Leśmian, Poezje. Oprac. J. Trznadel. Warszawa 1965.
15. B. Leśmian, Poezje wybrane. Oprac. J. Trznadel. Wrocław 1974. BN I 314.
16. B. Leśmian, Rytm jako światopogląd. „Prawda” 1910, nr 43.
17. B. Leśmian, U źródeł rytmu. (Studium poetyckie). „Myśl Polska” 1915, z. 2.
18. B. Leśmian, Utwory rozproszone. - Listy. Zebrał, oprac. J. Trznadel. Warszawa 1962.
19. B. Leśmian, Z rozmyślań opoezji. „Rocznik PAL” 1937/38 (wyd.: 1939).
20. S. Mallarmé, Correspondance. Lettres sur la poésie. Préface Y. Bonnefoy. Éd. B. Marchal. Paris 1995.
21. S. Mallarmé, OEuvres complètes. T. 2. Éd. B. Marchal. Paris 1998.
22. B. Marchal, Lecture de Mallarmé. Paris 1985.
23. B. Marchal, La Religion de Mallarmé. Paris 1988.
24. C. Mendès, Le Mouvement poétique français de 1867 à 1900. Paris 1903.25. H. Meschonnic, Critique du rythme. Anthropologie historique du langage. Lagrasse 1982.
25. H. Meschonnic, Critique du rythme. Anthropologie historique du langage. Lagrasse 1982.
26. H. Meschonnic, Politique du rythme. Politique du sujet. Lagrasse 1995.
27. H. Meschonnic, Pour la poétique I. Paris 1970.
28. H. Meschonnic, La Rime et la vie. Lagrasse 1990.
29. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
30. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm isymbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1994.
32. D. Ratajczak, Teatr artystyczny Bolesława Leśmiana. Z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913). Wrocław 1979.
31. S. Pollak, Niektóre problemy symbolizmu rosyjskiego a wiersze rosyjskie Leśmiana. W: Srebrny wiek i później. Warszawa 1971.
33. J. P. Richard, L’Univers imaginaire de Mallarmé. Paris 1961.
34. A. Rimbaud, Sezon w piekle. Przeł. A. Międzyrzecki. W: Wiersze. - Sezon w piekle. - Iluminacje. - Listy. Wybór, oprac., posł. A. Międzyrzecki. Kraków 1993, s. 179.
35. R. Stone, Leśmian i drugie pokolenie symbolistów rosyjskich. Przeł. I. Sieradzki. „Pamiętnik Literacki” 1972, z. 2, s. 19-50.
36. J. Sławiński, rec.: B. Leśmian, Szkice literackie. Oprac., wstęp J. Trznadel. Warszawa 1959. „Pamiętnik Literacki” 1961, z. 1, s. 218-231.
37. A. Sobieska, Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego. Kraków 2005.
38. Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Warszawa 1971.
39. J. Trznadel, , Rosyjskie wiersze Leśmiana. „Twórczość” 1961, nr 1, s. 101-105.
40. J. Trznadel, Twórczość Leśmiana. (Próba przekroju). Warszawa 1964.
41. P. Verlaine, Sztuka poetycka. Przeł. M. Jastrun. W zb.: Antologia poezji francuskiej. T. 3. Oprac. J. Lisowski . Warszawa 2000, s. 677.

Issue:

3

Start page:

135

End page:

152

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117379 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 17, 2020

Number of object content hits:

19

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/92056

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information