Object

Planned object

Title: The vegetation of marginal habitats in the agricultural landscape of South Kujawy and its significance for preserving biodiversity

Creator:

Kucharski, Leszek

Date issued/created:

1994

Resource Type:

Article

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 104 ; ISSN 0009-6172

References:

Grosser K. H. 1982. Remarks on arrangement and formation of structural landscape elements according to their functions in intensively managed agrarian districts. Memorabilia Zool. 27: 137—146. ; Jeffries M. 1991. The ecology and conservation value of forestry ponds in Scotland, United Kingdom. Biol. Conserv. 58: 191—211. ; Kloss M., Wilpiszewska I. 1983. O roślinności niewielkich zagłębień bezodpływowych okolic Mikołajek i potrzebie ich ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 39, 4: 25—29. ; Koc J., Polakowski B. 1990. Charakterystyka zagłębień bezodpływowych na Pojezierzu Mazurskim w aspekcie przyrodniczym urządzenioworolnym i rolniczym. W: Użytki ekologiczne w krajobrazie rolniczym. CPBP 04. 10, SGGW-AR Warszawa, 25—57. ; Kondracki J. 1981. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa. ; Kucharski L. 1989. Szata roślinna gleb hydrogenicznych Kujaw Południowych w warunkach antropopresji rolniczej. Mpis, praca doktor. Zakład Geobot. i Ochr. Przyr. UŁ, Łódź. ; Kucharski L., Samosiej L. 1990. Szata roślinna zagłębień śródpolnych Kujaw Południowych. W: Użytki ekologiczne w krajobrazie rolniczym. CPBP 04. 10, SGGW-AR, Warszawa, 68—81. ; Kucharski L., Samosiej L. 1992. Nowe stanowiska rzadkich i interesujących gatunków roślin w południowej części Kujaw. Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 9: 41—46. ; Kucharski L., Samosiej L. 1993. Wyznaczenie optymalnej sieci zagłębień śródpolnych dla celów ochrony zasobów gatunków dziko rosnących w krajobrazie rolniczym. Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 10: 109—121. ; Mierwald U. 1988. Classification and conservation of small ponds in agricultural areas in Schleswig-Holstein (Northern Germany). Coloq. Phytosociol. 15: 259—271. ; Olaczek R. 1990. Siedliska marginalne w systemie klasyfikacji gruntów i problem użytków ekologicznych. W: Użytki ekologiczne w krajobrazie rolniczym. CPBP 04. 10, SGGW-AR, Warszawa, 7—24. ; Samosiej L., Kucharski L. 1986. Wolffia arrhiza i Wolffietum arhizae w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Kujaw Południowych. Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 4: 29—51. ; Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (red.) 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Wyd. 2, Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

50

Issue:

1

Start page:

98

End page:

104

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information